Volební  listina kandidátů na člena ŠKOLSKÉ RADY za  zákonné zástupce žáků.

S kandidaturou souhlasí  28 navržených kandidátů a postupují do druhého kola voleb do školské rady , které proběhnou za 14 dní. Konkrétní termín  a místo voleb bude ještě upřesněno.

 

1 ALEXANDROVÁ ELENA
2 AMDOUNI HAKIM
3 BARLOVÁ JITKA
4 BARTÁKOVÁ ILONA
5 BARTOŠ BORIS
6 BÍLÁ MARIE
7 ČERVENÁ MONIKA
8 DE LOPEZ LUNA
9 DUMONT ANNA
10 EFFENBERGER JOSEF
11 GRUNTORÁD MILOŠ
12 HAJNÝ MARTIN
13 HEJZLAROVÁ MONIKA
14 HRŠELOVÁ LENKA
15 KÁCOVSKÁ EVA
16 KRETSCHMEROVÁ MARCELA
17 LIPOVSKÝ JIŘÍ
18 LOJÍN JANA
19 MATHAUSER JAN
20 MYŠÁKOVÁ MARKÉTA
21 NÁDVORNÍK LUKÁŠ
22 PETRŮ ALŽBĚTA
23 PLETÁNKOVÁ ALENA
24 PRENTICE HELENA
25 PROKŠÍKOVÁ VANDA
26 TURAY LENKA
27 VINSKÁ ANNA
28 VORLOVÁ LUCIE

 

VOLEBNÍ  LISTINA  KANDIDÁTŮ

do školské rady, volba zástupců za pedagogy.

Ze 17– ti navržených kandidátů dali souhlas ke kandidatuře:

 

Mgr. Hana Hájková

Mgr. Marek Inderka

Mgr. Zora  Kasiková

Mgr. Kamila Látalová

Mgr. Ondřej Solnička

 a postupují do 2. kola voleb, které se budou konat za 14 dní.Čas, datum a místo voleb budou upřesněny.

Vážení rodiče, milí žáci,

konec hlavních prázdnin je na spadnutí a my se už  chystáme na nový školní rok 2017/2018. Vrátíme se opět do prostor školy, do školních lavic, do svých tříd. 

Září ukončí období sladkého lenošení a nastává opět období práce, vzdělávání a tvoření, ale i povinností.

4. září se všichni sejdete v kmenových třídách se svými spolužáky a třídními učiteli plni zážitků.

Ti nejstarší, naši deváťáci, přivítají společně s námi naše nově příchozí prvňáčky, na které se už moc těšíme. Sejdeme se společně v tělocvičně školy.

Výuka bude 4.9.2017 končit pro všechny třídy v 9.00hod a 5.-8.9.2017 bude výuka končit následovně:

1. stupeň  v 11.50hod.

2. stupeň  v 12.45 hod.

Pro některé z Vás jsou nachystané nové prostory, ti ostatní jistě najdou i ve svých původních třídách, prostorách chodeb, na toaletách, na zahradě novinky, které jsme přes prázdniny pro Vás zvládli nachystat.

A co se ve škole dělo o prázdninách? 

– máme další nové toalety 

– několik nově vymalovaných tříd, kabinetů a přilehlé prostory u staré tělocvičny

– opravené šatny

– máme další nové šatní skříňky

– několik tříd má nové lavice a stoly

– nové dveře na některých toaletách

– nové topení ve dvou místnostech

– v zahradní učebně na nás čeká překvapení

 

A co ( a kdo ) na nás ještě čeká?

–  upravený Školní řád i Školní vzdělávací program

–  noví učitelé, vychovatelé i asistenti

–  nová paní uklízečka

 

Myslím, že jsme toho ve škole hodně udělali, ale ještě nás toho spousta čeká a budeme rádi i za vaši pomoc. Od ledna 2018 dochází ke sloučení školy se školní jídelnou. O podrobnostech a změně účtu Vás budeme včas informovat.

Přivítáme náměty, které pomohou zkvalitnit nabízené služby.

Na závěr mi nezbývá než popřát Vám i nám současně tvůrčí a zároveň klidnou atmosféru ve škole i mimo ni, a dále rodičům i pedagogům vzájemné pochopení, komunikaci a toleranci, abychom v novém školním roce 2017/2018 mohli uskutečnit společně vše, co jsme si předsevzali.
 

Michaela Pažoutová

 

Dne 26.6.2017 proběhlo  výběrové řízení na veřejnou zakázku „  Nákup učebnic a pracovních sešitů. “  Výběrová komise pracovala ve složení Mgr. Pažoutová – předseda , pí. Páterová – místopředseda, členové komise Mgr. Kedajová,Ing.Škarda, zapisovatel pí. Veselá.

 Veřejné soutěže se zúčastnila ANSA Knihy s.r.o ze Zlína, ALBRA , spol. s r.o z Úval a Mgr. Aleš Havlík z Liberce.

Všichni účastníci předložili  nabídku v souladu s požadavky zadavatele a splnili tak všechny požadované formality. Hodnotícím kriteriem  pro zadávání veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena a kompletní nabídka.

Všichni členové hodnotící komise se jednomyslně shodli  na průběhu hodnocení a pořadí nabídek. Hodnotící komise doporučila Radě města Mníšek pod Brdy a zadavateli zadat veřejnou zakázku firmě Mgr. Aleš Havlík, Světelská 384, 460 08 Liberec, jejíž nabídková cena byla  573 696,50 Kč včetně DPH.

 

Za hodnotící komisi – předseda Mgr. Michaela Pažoutová

Kupní smlouva

Rozhodnutí o přidělení VZ

Vážení rodiče,

na konci školního roku Vám chceme poděkovat za dobrou spolupráci a vaši podporu, které se nám dostává při práci s vašimi dětmi. Je to pro nás důležité a velice si toho vážíme. 

Přejeme Vám krásné léto, užijte si ho společně se svými dětmi a ve školním roce 2017/2018 na shledanou.

Za pedagogický sbor a všechny zaměstnance školy 

Michaela Pažoutová

- asistenta/asistentku pedagoga

- vychovatele/vychovatelku školní družiny od 1.9.2017. 

Požadujeme aktivní přístup k práci, zodpovědnost, kladný vztah k dětem, kreativitu, samostatnost a smysl pro týmovou práci Úplné vzdělání není podmínkou, je možné si kvalifikaci doplnit v průběhu pracovního poměru. V případě zájmu nás kontaktujte:

Mgr. Michaela Pažoutová 775 602 008,  

Mgr. Kamila Látalová 774 021 180

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS