Program Začít spolu - publikace o Zas - Základní škola Mníšek pod Brdy

Program Začít spolu - publikace o Zas

Publikace vztahující se ke vzdělávacímu programu Začít spolu na 1. stupni ZŠ 

  • Krejčová, V., Kargerová, J. a kol.: Začít spolu, Metodický průvodce pro 1.stupeň ZŠ. Praha, Portál 2003

  • Lukavská, E.: Pozor děti! Dobrá Voda, Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk 2003

  • Kreislová, Z.: Krok za krokem 1.třídou. Praha, Grada 2003

  • Kolář, Z., Šikulová, R.: Hodnocení žáků. Praha, Grada 2005
  • Kompetentní učitel 21.století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA. Step by Step ČR, Praha 2011

  • Kopřiva, P., Nováčková, J.: Respektovat a být respektován. Kroměříž, Spirála 2005
  • Miková, Š., Stang, J.: Typologie osobnosti u dětí. Praha, Portál 2010
Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS