Program Začít spolu - nejčastější dotazy - Základní škola Mníšek pod Brdy

Program Začít spolu - nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy rodičů

  • Tykají Vám děti ve třídě?

Většinou ano, ale tykání vychází z principu rovnocenného partnerství mezi učitelem a žákem. Výjimkou však nejsou ani děti, které nám přirozeně vykají a oslovují nás „paní učitelko“. Důležité je, aby se všichni cítili příjemně.

Tykání (stejně jako vše v programu Začít spolu) vychází z dohody mezi učitelem, žáky a rodiči. Je tedy pouze volbou.

 

  • Centra aktivit

Centra aktivit připravuje pro žáky učitel. Je možné do jejich přípravy zapojit také rodiče. Centra aktivit obvykle začínají po velké přestávce a trvají 60 až 90 minut. Děti se rozdělí do jednotlivých center, kde mají připravené konkrétní úkoly. Každá skupinka žáků se tedy věnuje zcela jiným činnostem. V průběhu daného časového období (většinou jednoho nebo dvou týdnů) každý žák projde všemi centry aktivit a splní tam úkoly, které byly učitelem určeny jako povinné. Centra aktivit – jejich téma, počet center, četnost jsou v kompetenci učitele a mohou být ovlivněna mnoha faktory, které pedagog musí brát na vědomí. Může jít např. o absenci žáků, nepřítomnost asistenta, propojenost s ŠVP. V centrech aktivit je vítaná pomoc rodičů. O tom, kde a jak budou ve třídě působit, rozhoduje učitel.

 

  • Slovní hodnocení X známkování

Ve školním roce hodnotíme 2016/2017 pokračujeme ve slovním hodnocení (kromě 5.D).

Rodiče často využívají tohoto programu právě pro slovní hodnocení. Buďto mají se známkováním sami špatné zkušenosti, případně se domnívají, že slovní hodnocení bude pro jejich dítě motivační zpětnou vazbou.

Ve slovním hodnocení by se mělo objevit:

zaměření se na pozitivní momenty
maximální podpora každého žáka
uplatňování individuálního přístupu- nesrovnáváme žáky mezi sebou
neoceňujeme vlastnosti žáků, ale aktivity
oceňujeme snahu, úsilí, množství odvedené práce
dáváme doporučení a návod na zlepšení výkonu

 

  • Spolupráce s rodiči

Mnoho obav vychází z otázky spolupráce mezi rodiči a školou. Do jaké míry se bude po rodiči chtít, aby se zúčastnil center, akcí a dalších aktivit ve třídě? Odpověď je jednoduchá. V takové míře, která je mu příjemná a kterou si může dovolit.

Každopádně jakákoliv pomoc v centrech ze strany rodičů je učitelem vítána.

Rodiče se zapojují do takové míry, na jaké se dohodnou s vyučujícím. Někteří rodiče připravují výlety, přicházejí s nápady, jiní vypomáhají s centry, někdo spravuje třídní fond. Vše je však výsledkem diskuze dvou stran. Učitele a rodičů. Pomoc ve výuce je dobrovolná.

 

  • Dveře tříd jsou rodičům otevřené

Třídy Začít spolu nevnímají účast rodičů na dění ve škole negativně. Pokud se rodič chce podívat do výuky, je mu tato možnost poskytnuta po domluvě s třídním učitelem nebo vedením školy.

 

  • Srovnávání

Srovnávání – a to v jakémkoli kontextu – tento program nepodporuje. Na konci školního roku musí všechny třídy splňovat kritéria daná ŠVP, a to, jakou cestou se k němu propracují, není podstatné. Je třeba si uvědomit, že rodič i učitel mají stejný cíl.

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS