Program Začít spolu - základní informace - Základní škola Mníšek pod Brdy

Program Začít spolu - základní informace

Co je program Začít spolu?

Vzdělávací program Začít spolu je součástí mezinárodní vzdělávací sítě, jeho myšlenky jsou realizovány ve 32 zemích světa. Program je zaštítěn mezinárodní asociací ISSA, která byla založena s cílem podporovat demokratické principy a posilovat zapojení rodičů a komunity do vzdělávání dětí v období předškolního a mladšího školního věku (3–11 let).

V České republice je vzdělávací program Začít spolu se souhlasem MŠMT ČR realizován od roku 1994 v mateřských školách a od roku 1996 v základních školách. V současné době představuje otevřený systém, v němž u nás pracuje více než 100 mateřských a 80 základních škol.

Vzdělávací program Začít spolu zdůrazňuje individuální přístup k dítěti a partnerství školy, rodiny i širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními potřebami. Využívá integrovanou tématickou výuku, projektové učení a podnětné prostředí. Program má propracovaný systém modulů vzdělávání. Tyto moduly tvoří ucelený komplex, který umožňuje pracovat podle nejnovějších světových poznatků i výsledků výzkumů v oblasti psychologie a pedagogiky.

Začít spolu je program hlavního vzdělávacího proudu, který je plně v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a ZŠ. Jeho metodika je doporučována jako inspirativní podklad pro tvorbu školních a třídních vzdělávacích programů.

Držitel licence a práv na šíření programu Začít spolu je Step by Step ČR, o.p.s. Tato organizace je součástí mezinárodní sítě ISSA – International Step by Step Association.

Kvalita pedagogické práce v programu Začít spolu je jasně definována standardy Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA.


Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS