Program Začít spolu - Den ve třídě ZaS - Základní škola Mníšek pod Brdy

Program Začít spolu - Den ve třídě ZaS

Jak vypadá den v Začít spolu?

Ráno se scházíme společně na koberci v kroužku. Zde si sdělujeme zážitky, řešíme organizační věci, čteme ranní dopis, který děti seznamuje s denním plánem. Evokuje v nich představy, pocity, nálady a těšení na aktivity během výuky.

Dále probíhá integrovaná tematická výuka, kdy se učíme matematiku, český jazyk, čteme, zpíváme, cvičíme. Výuka probíhá frontálně nebo formou dílčích projektů, didaktických her; metodami činnostního učení, ve skupinkách nebo ve dvojicích podle potřeby probíraného učiva. Jedná se o učební aktivity, kdy třída pracuje na společném zadání.

Po svačince se děti rozdělují do center aktivit podle své nálady. Realizujeme centrum čtení a psaní, centrum matematiky, věda a objevy a ateliér. Jedinou podmínkou je, že za týden navštíví žák každé z nich. Úkoly do center zadáváme tak, aby vedly k opakování probraného učiva. Snažíme se o to, aby děti naváděly ke spolupráci, k řešení problémů a vzájemné pomoci. Pokud jsou některé děti dříve hotovy, mohou plnit náročnější dobrovolné úkoly navíc, pomáhat ostatním nebo si najít libovolnou jinou činnost (např. čtení, hraní společenských her).

Doba práce v centrech aktivit je doba, kdy se ve stejný čas odehrávají ve třídě různé činnosti. My (učitelka a rodiče) jen pozorujeme, usměrňujeme, pomáháme. Také je to ideální čas pro individuální pomoc a péči dětem, které ji potřebují. Velmi oceňujeme pomoc rodičů, kteří se na práci v centrech podílejí.

Děti si zapisují hodnocení vlastní práce do hodnotících listů, do kterých také vpisuje učitel svoje postřehy o daném žákovi a jeho konkrétní práci.

Znovu se všichni scházíme v kruhu. Děti hodnotí, co se dařilo/nedařilo a proč. Učí se tak hodnotit svoji práci. Je zde prostor pro sdílení dojmů a zážitků, ocenění práce své i ostatních, vzájemné pochvaly dětí.
Cílem výchovného působení by mělo být dítě, které se bude do školy těšit, bude mít zájem o výuku, která mu bude přinášet uspokojení a radost.

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.“ [Čínské přísloví]

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS