Vzdělávací program Začít spolu - Základní škola Mníšek pod Brdy

Vzdělávací program Začít spolu

Představení vzdělávacího programu ZŠ Mníšek pod Brdy

ZŠ Mníšek pod Brdy je jedna z 8 základních škol ve Středočeském kraji, která ve své výuce uplatňuje prvky programu Začít spolu.

Program Začít spolu se v naší ZŠ poprvé objevil ve školním roce 2011/2012, kdy byla otevřena jedna třída prvního ročníku uplatňující prvky programu Začít spolu (současná třída 6.C).

Zájem ze strany rodičů o tento program v dalších letech vzrostl. V současné době máme celkem deset tříd na 1. stupni ZŠ, ve kterých vzdělávací program realizujeme a dvě třídy s prvky Začít spolu na 2.stupni ZŠ – 6.C a 7.C.

 

Pedagogové pracující v programu Začít spolu
 

Pedagogové, kteří se rozhodli pracovat v tomto programu, se zúčastnili (nebo zúčastní) kurzu ZaS pro učitele a ředitele základních škol.

 

Zaměření kurzu:

– Podnětné prostředí ve třídě

– Plánování – projektové plánování

– Spolupráce rodiny a školy

– Individualizace ve výuce

– Metody a formy rozvíjejícího hodnocení

– Práce v centrech aktivit

– Komunitní a reflexní kruh

 

  Absolventi kurzu Začít spolu

– Mgr. Eliška Čeřešňová

– Mgr. Jarmila Čerešňová

– Mgr. Zuzana Faldýnová

– Martina Fialová

– Mgr. Radka Chaloupková

– Miriam Kopsová

– Mgr. Kamila Látalová

– Lucie Pařízková

– Mgr. Michaela Pažoutová

– PhDr. Vladimíra Pirichová

– Mgr. Adéla Tupá

– Mgr. Alena Šrůtová

– Mgr. Zuzana Hezká

– Mgr. Alena Benďáková

– Mgr. Marek Inderka


Program Začít spolu buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy 21. století. Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. 
 


Vize do budoucna

Rádi bychom otevřeli v každém ročníku alespoň jednu třídu s tímto programem, aby rodiče měli možnost výběru. Způsob tohoto vzdělávacího programu pro 1. stupeň základních škol, s důrazem na individuální přístup k dítěti a partnerství školy a rodiny,  samozřejmě nutí naši školu k pečlivému výběru pedagogických pracovníků pro tento program.

Důležité je, aby se vyučující s tímto programem ztotožnil.


Vzdělávací program ŠD a ŠVP se budou tematicky prolínat.

Spolupráci mezi třídami Začít spolu budeme rozvíjet při společných projektech a akcích.

 

Třídy s programem Začít spolu ve školním roce 2017/2018:
 

– 1.C tř. uč. Miriam Kopsová

– 1.D tř. uč. Bc. Martina Fialová

– 2.C tř. uč. Mgr. Zuzana Hezká

– 2.D tř. uč. Mgr. Marek Inderka

– 3.C tř. uč. Mgr. Alena Benďáková

– 3.D tř. uč. Mgr. Radka Chaloupková

– 4.C tř. uč. Blanka Majerová

– 4.D tř. uč. Mgr. Adéla Tupá

– 5.B tř. uč. Mgr. Alena Šrůtová

– 5.C tř. uč. Bc. Lucie Pařízková

– 6.C tř. uč. Ing. Táňa Chudáčková 

– 7.C tř. uč. Mgr. Hana Hájková

 

Pro více informací o dané třídě využijte odkazu na hlavní webové stránce školy.

 

 

Zdroje:

http://www.sbscr.cz/

http://www.zacitspolu.eu/

http://www.ctenarska-gramotnost.cz

Kreislová, Z.: Krok za krokem 1. třídou, Praha, Grada 2008

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS