Velké poděkování za Knoflíkový trh - Základní škola Mníšek pod Brdy

Velké poděkování za Knoflíkový trh

                                    

V sobotu 10.prosince se na náměstí v Mníšku pod Brdy konal již tradiční Knoflíkový trh. Několik posledních ročníků bylo velmi úspěšných, zájem o akci průběžně stoupá, a ani letošní ročník nebyl výjimkou.

Je to vcelku logické. Za prvé zkušenosti učitelského sboru s organizací této akce jsou stále lepší, a za druhé rok od roku je do ní zapojeno více a více dětí i rodičů vzhledem ke všeobecně známému neustálému nárůstu počtu dětí  v našich školách i školkách.

Právě s ohledem na tento fakt jsme tentokrát otevřeli celkem tři knoflíkové banky, aby se netvořily  fronty jako v loňském roce.

Ohlasy na akci jsou velmi pozitivní, a my jsme za to velmi vděčni.

Proto bych zde chtěla vyjádřit velké poděkování především všem členům učitelského sboru ( a zapojilo se jich cca čtyřicet (!)  ), kteří se na zajištění akce aktivně podíleli, všem dětem i rodičům , kteří  věnovali přípravě mnoho svého času, i těm rodičům, kteří podpořili své děti i celou akci svou účastí.

Závěrem pak chci poděkovat Městu Mníšek pod Brdy za to, že je hlavním organizátorem celé akce, a stejně tak i všem jeho zaměstnancům, kteří přípravám věnovali spoustu času a úsilí.

Věřím, že úspěch a zájem o Knoflíkový trh potěší všechny, kteří se na něm podíleli.

Za školu a její vedení ještě jednou děkuji  !

                                                                                       Michaela Pažoutová

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS