Ve škole po výletě.. - Základní škola Mníšek pod Brdy

Ve škole po výletě..

Dnešní hodinu českého jazyka jsme využili k připomenutí toho, co dětem utkvělo v hlavičkách ze včerejší ho naučného výletu v Čechově stodole.Musím děti velmi pochválit, zapojily se do společné konverzace a vyprávěly, vzájemně se doplňovaly a nepřekřikovaly se, naopak naslouchaly kamarádovi.

Velmi mě potěšilo, že se děti dokázaly sebehodnotit a jedinci omluvit za malý prohřešek.Jinak vše bylo OK a Helenka děti chválila.

V matematice jsme jezdili autobusem,  sčítali a odčítali, kolik cestujících nastoupilo, vystoupilo, kolik pasažérů  nastoupilo na 2., 3., ..zastávce . Děti si samy podle svého uvážení  zpracovávají záznamy  na mazací tabulky a na konečné zjišťujeme, kdo byl hodně zvídavý a  počítal správně.  ..počítali zvuky ( dupání, nůžky, tleskání..), počítali matematické  řetězy, …

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek

 

 

Ve výtvárné výchově děti ve dvojici zpracovaly malbou svůj včerejší zážitek z výletu.

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek

Naše pěkné výkresy zdobí chodbu před naší třídou.Máme radost, když vidíme, že  spousty dětí ze školy i dospělých si se zájmem naše práce prohlíží.

 

obrazek  

Eva Branná

22.2.2017

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS