Projekty a granty ve školním roce 2016/2017 - Základní škola Mníšek pod Brdy

Projekty a granty ve školním roce 2016/2017

RP MŠMT „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016“ (č. j. MŠMT-43229/2015–1)

 DZS – Erasmus plus KA2 – Školní vzdělávání

 KÚ Středočeského kraje, MŠMT – „Podpora speciálních pedagogů ve školách v roce 2016, pokračování dotace“

 Výzva č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 MŠMT – Bezpečné klima na českých školách

 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

 Primární prevence

 

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS