Přijímání žáků do 1. tříd - Základní škola Mníšek pod Brdy

Přijímání žáků do 1. tříd

Vážení rodiče,

ZŠ Mníšek pod Brdy po navýšení kapacity školy na 730 žáků přijme všechny zapsané dětí s trvalým bydlištěm v Mníšku pod Brdy. Rozhodnutí o přijetí žáka se neposílá poštou, pouze uveřejníme registrační čísla nově přijatých žáků. 

Ostatním rodičům žáků (s trvalým bydlištěm mimo Mníšek pod Brdy) jsme v pátek zaslali dopisy o možnosti nahlédnutí do spisu a následně jim budou vydána a zaslána  rozhodnutí o nepřijetí z důvodu vyčerpané kapacity školy. 

S okolními obcemi- Kytín, Zahořany a Klínec jsme vstoupili společně s Městem Mníšek pod Brdy v jednání.  O výsledcích jednání vás budeme informovat. V tuto chvíli je jisté, že budeme otevírat tři první třídy. 


Michaela Pažoutová

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS