Práce se třídou - Základní škola Mníšek pod Brdy

Práce se třídou

Vážení rodiče,

od října 2016 probíhá na škole dlouhodobý program budování pozitivního sociálního klimatu, jehož součástí je získávání zásadních informací o atmosféře v jednotlivých třídách a jejich následné využití v práci jak se žáky, tak i s učiteli. Program bude zahrnovat mj. práci se třídou zaměřenou na posílení pozitivních vztahů, skupinovou práci v rámci prevence či výskytu sociálně patologických jevů, projekty zaměřené na kooperativní chování, dodržování pravidel apod. Budete požádáni o písemný souhlas s účastí Vašeho dítěte na skupinových aktivitách.

Program zajišťuje externí odborník na výchovu a vzdělávání, paní Tereza Poljaková. V případě otázek, námětů či připomínek ji neváhejte kontaktovat prostřednictvím třídní učitelky nebo přímo na mailové adrese tereza.poradna@seznam.cz. S informacemi získanými v průběhu programu bude nakládáno jako s citlivými informacemi; může je obdržet pouze pověřená osoba, která má možnost využít výsledků ve prospěch kolektivu. V písemných výstupech (závěrečná zpráva apod.) nebudou uváděny konkrétní osoby.

Děkuji,

Ivana Širková

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS