Opatření školy - Základní škola Mníšek pod Brdy

Opatření školy

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás seznámili s novým opatřením, které nyní zavádíme v naší škole. Ukazuje se, že velkým problémem se stalo používání osobních mobilních zařízení, jakými jsou především mobilní telefony, resp. tablety či chytré hodinky, netbooky, notebooky atd.

 

 

 

Podle našich dlouhodobých zkušeností se řada dětí věnuje obsluze těchto zařízení během vyučovacích hodin, nesoustředí se na výuku, snaží se hrát hry, pokouší se komunikovat na sociálních sítích, což může mít za následek nepochopení učiva. Mnoho dětí pak této činnosti věnuje i většinu času o přestávkách, takže si ani nestihnout dojít na toaletu nebo se v klidu nasvačit.

Proto jsme se rozhodli po pečlivém zvážení a na základě doporučení celého učitelského sboru zavést zákaz používání všech mobilních zařízení ve škole v době vyučování. Toto rozhodnutí bylo následně podpořeno i školskou radou.

Věříme, že toto opatření, ke kterému už v poslední době přistoupilo mnoho škol,  se pozitivně promítne zejména v těchto oblastech :

  1. Snížení rizika vzniku nebo prohloubení závislosti na mobilních zařízeních ( doporučujeme  http://www.sancedetem.cz/…lanky/rizika-   zavislostniho-chovani-u-deti-a-dospivajicich-a-jejich-prevence-59.html ).
  2. Umožní  přirozenější rozvoj sociálních kontaktů , což se pozitivně v budoucnu promítne jako výhoda při začleňování do jakýchkoli nových kolektivů.
  3. Omezí možnosti eventuálního podvádění při písemných zkouškách a testech, což se stane výhodou při dalších prověrkách znalostí na vyšších stupních vzdělání, kde taková možnost již nebude.
  4. Zlepší celkovou kvalitu vědomostí vzhledem k tomu, že pozornost žáků nebude odváděna  pro ně nyní atraktivnější formou trávení času během vyučovací hodiny (hry, SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, www  atd .. ).

Rádi bychom Vás však, vážení rodiče, ujistili, že se nejedná o žádný krok zpátky. Škola nadále klade velký důraz na využívání nejmodernějších technologií, na zvyšování úrovně počítačové gramotnosti a rozvoj veškerých technických znalostí. Chceme však, aby o získávání těchto znalostí a jejich struktuře rozhodovali v plné míře pedagogové na základě učebního plánu a v souladu s prioritami školy. Proto i nadále bude platit, že učitelé budou v hodinách  buď využívat školní mobilní zařízení ( např. mobilní iPad učebnu ), nebo mohou – bude-li to vhodné – i vyzvat žáky k využití vlastních zařízení. Vždy se však bude jednat o regulované použití v zájmu výuky.

Věříme, že v zájmu dětí a kvality jejich vzdělávání naše rozhodnutí podpoříte. Pokud byste měli dotazy, můžete se obrátit na ředitelku školy nebo školní poradenské pracoviště.

                                   Michaela Pažoutová ve spolupráci s poradenským pracovištěm školy

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS