Mobilita v Česku aneb Rozloučení se s Erasmem+ - Základní škola Mníšek pod Brdy

Mobilita v Česku aneb Rozloučení se s Erasmem+

 

Začátek září, pro nás žáky, znamená konec letních prázdnin a začátek nového školního roku. Toto září zároveň ale znamenalo i ukončení programu Erasmus+.

V září, v týdnu od 18. do 24. září 2017, proběhla poslední mezinárodní mobilita žáků v rámci projektu. Závěrečné střetnutí se uskutečnilo u nás, v Mníšku pod Brdy. Navštívili nás kamarádi ze šesti zemí, s kterými jsme spolupracovali během dvou let.

Pro zahraniční žáky jsme měli připravení zajímavý a bohatý program plný projektových aktivit. Měli možnost prohlédnout si školu, město a zúčastnili se orientačního běhu. Z programových úkolů jsme zkoumali ohrožené druhy zvířat a rostlin, a zkusili jsme si udělat vlastní ekologický papír. Také jsme si vyrobili předměty dle starých ekologických řemesel a navštívili jsme záchrannou stanici pro poraněná zvířata.

Naši hosté bydleli v hostitelských rodinách, a měli možnost poznat naši kulturu a způsob života. Navíc jsme si všichni procvičili anglický jazyk a někteří z nás si uvědomili, proč je důležité učit se cizí jazyk.

Touto cestou bychom zároveň chtěli poděkovat rodinám, které ubytovaly zahraniční žáky.

Poděkování rodinám patří i z toho důvodu, že i když se podobná akce konala poprvé u nás, role hostitelů se ujali na výbornou, nabídli zahraničním žákům, nejenom místo k bydlení a jídlo, ale i domov.

Zároveň s mobilitou žáků proběhlo i poslední projektové setkání učitelů, kde jsme vyhodnotili celý projekt a domluvili se na posledních činnostech k zdárnému ukončení projektu.

 

A) Pracovní náplň mobility:

18. září 2017: cesta do Česka / příjezd a ubytování v rodinách. 


19. září 2017:
1) přivítaní žáků a učitelů, představení naše školy,
2) společná výsadba stromu přátelství Erasmus +,
3) procházka v okolí Mníšku, seznámení se systémem turistických značek v ČR, vycházka po turistických značkách,
4) orientační závod na Skalce, řešení společné šifry,
5) opékání buřtů.

20. září 2017:
1) prohlídka s výkladem v AJ v ZOO – Ohrožené druhy zvířat 
2) workshop  v ZOO – alternativní výroba papíru
3) prohlídka s výkladem v AJ v Botanické zahradě – Ohrožené druhy rostlin a jak je chránit
 
21. září 2017:
 1) učitelé:projektové setkání učitelů (Europass Mobility; kontrola webových stránek škol/projektu; kontrola splnění všech aktivit,  Mobility Tool – doplnění, evaluace projektu a diseminace výsledků; závěrečná zpráva – jak vyplnit, termín podání),
    žáci: workshop: Biodiverzita živočišných druhů v půdě, jejich role v přírodě a jejich ochrana,
 2) návštěva Botanicusu, prohlídka a výroba předmětů dle starých ekologických řemesel, prohlídka zahrad a ekologických produktů z rostlin.

22. září 2017:
 1) předání certifikátů / zhodnocení akce,
 2) Záchranná stanice pro poraněná zvířata Ekocontrum Hrachov s výkladem v AJ, 
 3) pěší výlet na Veselý vrch, rozhledna.
 

23. září 2017:
  Návštěva Prahy (seznámení se s historií, kulturou a společenskými událostmi, které ovlivnili dějiny a současný život v České republice),
  Den v hostitelských rodinách, které si připravili různé aktivity pro žáky.
 

24. září 2017: rozloučení se a odjezd naších hostů.
 

 

 

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek    


 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

obrazekobrazek

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS