Mezinárodní mobilita do Chorvatska - Základní škola Mníšek pod Brdy

Mezinárodní mobilita do Chorvatska

V týdnu od 27. března do 2. dubna se žáci ze Základní školy v Mníšku pod Brdy zúčastnili poslední zahraniční mobility v rámci projektu Erasmus+. Pět žáků ze 7. a 8. ročníku společně s paní učitelkami navštívili partnerskou Základní školu v Rijece v Chorvatsku.

V rámci výjezdu žáci byli ubytováni v rodinách studentů z chorvatské školy. Byla to výborná příležitost seznámit se se způsobem života lidí v této zemi, s jejich zvyky a ochutnáním typických jídel.

Každý den byli žáci ve škole, kde pracovali na různých projektech a účastnili se workshopů na téma ochrany životního prostředí. Odpoledne, po návratu ze společného obědu v rodinách, si žáci prohlédli Rijeku a okolí, plnili aktivity na procvičení anglického jazyka, navštívili muzea. V sobotu strávili den v rodinách, které jim připravily zajímavý program.

A) Pracovní náplň mobility:

27. března 2017 (pondělí): cesta do Španělska.


28. března 2017 (úterý):

1) přivítaní žáků a učitelů, představení španělské školy,

2) setkání koordinátorů: kontrola vyplnění Mobility Tool a řešení dotazů; domluva na aktivitě Storybook; rozdělení úkolů ohledem aktivity Cookbook

3) prohlídka blízkého okolí města Rijeka, seznámení se s místy kulturního a společenského významu, seznámení se s historií města.
 

29. března 2017 (středa):

1) návštěva historického muzea, seznámení se s historií Slovanů a písma hlaholici,

2) kulturní program a seznámení s národním folklorem Chorvatska,

3) přírodovědné muzeum: workshop na téma ochrana přírody (ohrožené druhy zvířat).

30. března 2017 (čtvrtek):

1)workshopy pro žáky: ochrana životního prostředí (Co víme o rostlinách), ekologický (Výroba mýdla z přírodního materiálu, rostlin), vaření (Fritule-velikonoční dezert), umění (Malba na plátno),

2) prezentace výsledků workshopu,

3) prohlídka města Rijeka (historické a kulturní památky města), 

4) setkání koordinátorů: práce s eTwinningem, problémy; splnění aktivit a jejich vyhodnocení; plánování budoucích aktivit-způsob a termín jejich realizace; Europassy.
 

31. března 20117 (pátek):

1) Exkurze do Národního parku Učka, prohlídka s průvodcem-seznámení se s rostlinami a zvířaty typickými pro danou oblast, jejich výskyt a jejich ochrana,

2) návštěva městečka Hum, seznámení s s regionálními výrobky.
 

1. dubna 2017 (sobota):

Den v hostitelských rodinách, které si připravili různé aktivity pro žáky. 


2. dubna 2017 (neděle): cesta do Česka. 


B) Hodnocení mobility z pohledu žáků:

 

„Líbilo se mi, že bylo teplo a že měli moře. Rodina byla moc pohostinná. Viděli jsme nejmenší město na světě jménem Hum.“                                                       Martina Mesteková,7.A

 

Lidé byli pohostinní. Byla tam krásná krajina a moře, nabitý program plný zajímavých a poučných věcí.“                                                                                     Tomáš Dvořák,8.B

 

„ Na zájezdu se mi nejvíce líbilo počasí, moře a rodina, u které jsem byl. Starali se o nás, co nejvíce mohli a hodně s námi komunikovali. Rád bych si to celé zopakoval. Dále se mi líbila škola a výlety/workshopy, které pro nás měli přichystané.“                     Filip Waiz,8.B

 

„Byla jiná kuchyně, ale moc mi to chutnalo. Cukrovinky byly skoro stejné.“
 
                                                                                                 Petr Šrytr,8.B
 
„Na zájezdu se mi líbilo prostředí, ve kterém se Rijeka nachází, hlavně hory a moře. Všichni lidé byli milí a pomáhali, s čím mohli. Také poslouchali dobrou hudbu.“    Šimon Cyrani,8.A


C) Takhle jsme se měli:

 

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek


Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

obrazekobrazek

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS