Dny na záchranu života - Základní škola Mníšek pod Brdy

Dny na záchranu života

Vzdělávací akce „Dny na záchranu života se zúčastnila i naše třída a na úvod je nutné zmínit, že program děti velice zaujal a  vtáhl do rozličných rozhovorů, činností, vybídl ke zvídavým  dotazům. Aktivně se  zapojovaly a se zaujetím sledovaly a naslouchaly radám zkušených,  velmi empatických zdravotních pracovníků – záchranářů. Nápadité a v praxi využitelné bylo vyzkoušet si  poskytnutí první   pomoci  zraněnému kamarádovi, prohlédnutí si záchranářského batohu, vyzkoušet si, jaké to je být zahalen do stříbrno- zlaté  termoregulační přikrývky, masáž srdce, ošetření otevřené zlomeniny, tepenného krvácení, posadit se do  interiéru sanitního vozu. Neméně důležitou složkou programu  byly i informace, které  se týkaly například pomoci postiženému v šoku, ukázka krvinek, vyzkoušení si lékařských rukavic, prohlídka různých typů dlah a další.

Děti zaujaly i plyšové figurky, které se používají k uklidnění a navození pocitu  bezpečí zraněným,  nemocným kamarádům.

  Velkým přínosem a novou zkušeností pro děti  byla i možnost  zavolat pomoc zraněnému.S paní dispečerkou žáci  vedli telefonický  rozhovor, určili místo, kde k události došlo, popsali jí  co se stalo a  dle jejích  pokynů, do příjezdu profesionálů, zahájili  postiženému pomoc vlastními silami.

Vzdělávací akce byla zdravotníky velmi dobře připravena a propracována. Děti  si z ní odnesly nejen spoustu zážitků a informací, ale viděly náročnou práci záchranářů v praxi,  především si uvědomily, že záchrana života je ta nejcennější pomoc, jejíž poskytnutím  kdokoliv z nás, dítě či dospělý,  může zachránit jedinečný  lidský život. Děkujeme, děti a tř. učitelka E.Branná

11.5.2018

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS