Akce letošního školního roku - Základní škola Mníšek pod Brdy

Akce letošního školního roku

Co jsme v letošním školním roce zažili… ?

Září – Minor – „Divadlo“

      -  přírodovědná, vlastivědná vycházka

Říjen – „Jak se dělal papír“

       -  přírodovědná, vlastivědná vycházka

Prosinec – Muzeum Karla Zemana

           - bruslení v přírodě

           - Vánoční trh

Leden – IQLANDIE (Liberec), planetárium

        – Minor – „Libozvuky“

        -  bruslení v přírodě

Únor – Minor – „Zahrada“

Březen – „Malý Tibet“

          – Minor – „Klapzubova jedenáctka“

          – „Noc s Andesenem“

Duben – Minor – „Sněhová královna“

         - Velikonoční akademie

         - D21 – náhradní představení za „Ronja, dcera loupežníka“

         - Den Země

Květen – „Šifra Mr. Braila“

          – Ornita – Šplhavci

Červen – Sportovní den – Den dětí

          – Minor – „To byl jen vtip“

          – Olympijský běh

          – ŠvP – Živohošť

          – „Babka“ – turistický výlet

          – bubnování ve škole – p. Jonáš

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS