A je to tady - září - Základní škola Mníšek pod Brdy

A je to tady - září

Náš první článek do školního časopisu Školáček

A je to tady - září!
 
Začal nám nový školní rok! Zase dřívější vstávání, úkoly a včasné chození do postele.Těšili jsme se však nejen na kamarády, paní učitelku, nové zážitky, společné akce, ale také na „průšvihy,“ které nás určitě neminou a nejvíc ze všeho „potěší“ paní učitelku s Katkou, naší novou paní asistentku.
Již jme si stihli zopakovat vše z 2. třídy a naučili se spoustu nových věcí. Například v českém jazyce umíme novou básničku o podzimu, kterou si můžete přečíst a také jsme si zahráli na básníky a vytvořili báseň vlastní, kterou jsme nazvali také „Podzim“. I tu si přečtěte. Také jsme navštívili divadlo Minor a viděli nové představení „Divadlo.“ V matematice jsme se naučili písemné sčítání a učíme se řešit algebrogramy a dělit.V prvouce jsme zjišťovali různé informace o Mníšku (i o jeho historii), četli jsme pověst, která vypráví o zdejším zámku. Také jsme se seznámili s různými mapami a tím, co všechno nám mapa „vypráví“ a naučili se světové strany. Nechyběla ani práce s buzolou.  V tělesné výchově jsme si zaběhali štafetu, zkusili si vyběhnout ze startovacího bloku a házeli jsme do dálky tenisovým míčkem, plni očekávání, kdo dohodí nejdále. Při výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme si vyrobili „cestovní“ balóny, kterými jsme zahájili start a odlet za poznáním do třetí třídy. Všemi balóny jsme si vyzdobili třídu. Při tematické vycházce na Skalku jsme si zopakovali dopravní značky, bezpečné chování chodce, poznatky o přírodě a nezapomněli jsme ani na podzimní rovnodennost. V lese jsme tvořili z přírodnin obrázky a domečky pro zvířátka, skřítky… V anglickém jazyce jsme se naučili novou písničku. To jsme toho  stihli…!
Také už víme, co nás čeká v říjnu. Např. „Jak se dělal papír a jak se na něj psalo.“ Také indické násobení a písemné odčítání...... a hlavně – podzimní prázdniny…! 
 
Další měsíc přivítáme oslavou 60. výročí naší školy, na kterou tímto všechny zveme.
 
Žáci 3. B 
 

Podzim už je tady, 

očesal nám sady, 

stock-vector-set-of-cute-autumn-cartoon-characters-plants-and-food-fall-season-collection-of-scrapbook-461062060-nahled

vítr zpívá písničky,¨
odlétly nám jiřičky.
Děti pouští draky
a dospělí taky.
Sluníčko nám zachází,
svatý Václav přichází.
Je tu barev dost,
lidem pro radost.
Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS