Jídelna od ledna 2018 - Základní škola Mníšek pod Brdy

Jídelna od ledna 2018

Vážení rodiče,

jistě víte, že od 1.1.2018 přebírá provoz školní jídelny základní škola. Chceme vás ubezpečit, že od 3.1., kdy se děti vrací do školy po vánočních prázdninách, je provoz jídelny zajištěn.

I nadále je možnost vybírat ze dvou jídel. Nemění se ani vaše přihlašovací údaje do internetového programu strava.cz, ani vaše variabilní symboly. Odhlašování a veškerá komunikace s jídelnou bude přes nové telefonní číslo: 608 490 091, na které nemusíte jen telefonovat, ale odhlásit oběd můžete i přes sms (ve tvaru: Příjmení a jméno žáka, datum či data odhlášených obědů). Takto můžete odhlásit oběd na daný den, a to nejpozději do 7.00 hodin. V elektronickém odhlašování a objednávání jídel na strava.cz můžete od nového roku měnit objednávky a odhlašovat s dvoudenním předstihem do 12.00 hod.

Platba musí být provedena zálohově na další měsíc, jinak nemůže být oběd strávníkovi v následujícím měsíci vydán.

Účet školní jídelny zůstává nezměněný č. 384905369/0800

I nadále platí možnost platby inkasem. Ti zákonní zástupci, kteří mají sjednané inkaso v současné době nemusí nic měnit a v platbě se pokračuje i v novém roce. Inkaso probíhá každý měsíc po 20. dni předchozího měsíce automaticky se zahrnutím přeplatku z předchozího měsíce. Inkaso v srpnu bude prováděno mezi 21. – 28., a to každoročně i se zahrnutím přeplatku za červen.

Naším cílem je omezit či úplně zrušit platby v hotovosti, zachovat je chceme pouze pro cizí strávníky.

Preferujeme platbu inkasem. Je to jednodušší pro zaúčtování obědů a vyrovnání přeplatků probíhá průběžně. Budete-li si zřizovat inkaso po 1.1.2018, ověřte si, zda proběhne platba v lednu (na únor), nestane-li se tak, je třeba uhradit stravné převodem či v hotovosti. 

Jako druhou, ale méně doporučovanou variantu platby stravného, zavádíme od 1.1.2018 platbu trvalým či jednorázovým příkazem v bance. Příkaz musíte v bance zadat nejpozději do 25. dne předchozího měsíce, a to na výše uvedené číslo účtu. V příkazu musí být zadán variabilní symbol, který jste obdrželi při přihlašování dítěte a v poznámce jméno dítěte – abychom mohli platbu správně přiřadit. Nebude-li příkaz obsahovat tyto údaje, bude platba vedena jako neuhrazená a oběd nebude moci být vydán. Po provedení příkazu pošlete potvrzení o platbě na e-mailovou adresu školní jídelny:  jidelna@zsmnisek.cz .  V případě, že neznáte svůj VS, kontaktujte kancelář ŠJ.

Protože platíte zálohově na měsíc dopředu, je třeba zadat platbu dle následujícího vzorečku:

Výše stravného (viz tabulka dále) x 21 dnů (maximální počet pracovních dnů v měsíci). 

Takto budou vznikat docela velké přeplatky (prázdniny, ředitelská volna, akce třídy a školy…), které ale budou vyúčtovány pouze jedenkrát v roce, a to ke konci června. Následně v červenci budou vráceny na účet, který bude uveden jako hlavní účet u daného strávníka v jeho přihlášce.

Výše stravného od 1. 1. 2018 zůstává stejná (kalkulace je provedena podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb.):

 

 

cena 1 oběda

Doporučená platba za měsíc

1.

do 6 let (většina dětí z MŠ)

24,– Kč

504,– Kč

2.

6–10 let (předškoláci, většina žáků v 1. – 4. ročníku ZŠ)

27,– Kč

567,– Kč

3.

11–14 let (4. – 8. ročník ZŠ)

28,– Kč

588,– Kč

4.

15 a více let (8. – 9. ročník ZŠ)

30,– Kč

630,– Kč

5.

cizí strávníci (včetně zaměstnanců školy)

64,– Kč

1.344,– Kč

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na období školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1. až 4. Žák (strávník) musí být v daném školním roce ze zákona zařazen do vyšší cenové skupiny, i kdyby dosáhl příslušného vyššího věku až 31. 8. následujícího kalendářního roku. Období školního roku je definováno Zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon, § 24, odstavec 1: školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS