Rok 2016/2017 - Základní škola Mníšek pod Brdy

Rok 2016/2017

V Mníšku pod Brdy budeme mezi 5.30–6.00hod. ráno. 

Expedice ze Slovinska se vrací domů. Vyjeli jsme v 17.hodin od moře, pokud vše půjde hladce, přijedeme do Mníšku kolem 6. hodiny ráno. Přesný čas ještě upřesníme. 

Celá expedice do Slovinska dorazila v pořádku. První momentky z výpravy.

obrazek obrazek
obrazek  obrazek  

 

Uložit

V Mníšku pod Brdy

8.6.2017

 Věc: Výzva k podání nabídek

Základní škola Mníšek pod Brdy vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "NÁKUP UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ“.

 S pozdravem

Mgr. Michaela Pažoutová

ředitelka  školy

Výzva k podání nabídek

Příloha č.1

Příloha č.2

Příloha č.3

 

 

Všechny třídy dorazily na školy v přírodě v pořádku a daří se jim dobře. Přejeme jim krásné počasí a spoustu příjemných zážitků. 

Naše škola se zapojí do T-mobile Olympijského běhu dne 21.6.2017.

Více informací ke stažení zde:T-mobile Olympijský běh

obrazek  

Telegraficky od našich VODÁKŮ

Na výjezdu vodáků je všechno v pořádku, děti jsou fajn a počasí není krásné, ale nezmrzneme.

 

 

 obrazek

 

Uložit

Uložit

Naše výprava do Anglie dorazila v ranních hodinách do Londýna. Nyní vyráží na prohlídku města.

 

Zítra, tj. 10.5. proběhne sbírka na podporu boje proti rakovině i na naší škole. Žáci 9. tříd budou chodit po třídách a kytičky nabízet. Pokud si budou děti chtít kytičku koupit, její cena je 20 Kč. Rodičům budou kytičky nabízeny u vchodu do školy.

Na školním hřišti probíhají stavební práce na novém propojovacím chodníku mezi školní jídelnou a novou tělocvičnou a zároveň práce na doskočišti.

Od   úterý 2.5. cca  2 – 3 dny bude tato plocha kolem stavby nového chodníku uzavřena. Děti s vyučujícími budou  na hřiště na tělocvik procházet tělocvičnami, nikoliv  zadním  vchodem  přes šatny- zodpovídají všichni vyučující TV. Žádáme rodiče, lektory kroužků, žáky i veřejnost, aby pro vstup do školní jídelny a kontejnerových tříd  využívali  v tomto období vstup přes hlavní budovu školy.

Zápis jsme v letošním roce opět pojali zábavnou formou, a to především pro naše budoucí prvňáčky. Naším cílem bylo vytvořit příjemné prostředí, které děti zaujme, a zároveň bude pro ně naučné. Tentokrát jsme do školy i před ni vpustili zvířata, která jsou dětem tohoto věku blízká. Děti se prošly po stopách afrických zvířat, zvířat vodního světa  a papouščí stezkou. Při příchodu i odchodu je vítala před školou živá zvířata.

Letošní zápis předčil naše očekávání,  na naši školu se zapsalo  celkem 164 dětí.  Těší nás, že zájem o výuku v naší škole stále roste.

V září 2017 otevřeme čtyři první třídy. Dvě třídy budou  vyučovat  v Programu  s moderními prvky  výuky a dvě třídy v programu Začít spolu.

 

Těšíme se na Vás

Michaela Pažoutová

obrazek obrazek obrazek

 

Velikonoční akademie a minijarmark

Kdo má zájem o ŠD ve školním roce 2017 / 2018 prosím o vyplnění přihlášky a předání vychovatelce.

Zápisní lístek ke stažení zde:Zápisní lístek do ŠD 2017/2018

 

ZŠ Mníšek vyhlásila soutěž pro žáky 7.-9. tříd v anglickém jazyce

Výběr proběhl formou soutěže, kdy žáci ve své odpolení práci popsali, jak si představují svůj ideální den v Londýně.

Prvním dvěma bude hrazena doprava, ubytování a strava v celkové výši 6990 Kč. Přejeme jim i ostatním krásný výlet za poznáváním.

Schválený rozpočet a rozpočtový výhled

Zápis z proběhlé školské rady najdete v sekci školská rada.

https://www.novinky.cz/veda-skoly/430555-stale-vice-rodicu-se-seznamuje-s-hejneho-vyukou-matematiky-jdouci-proti-drilu.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Informace k přeboru v mezinárodní dámě naleznete na tomto odkazu:

Přebor Mníšku pod Brdy v mezinárodní dámě

Zapojte se aktivně do diskuse, jak bude vypadat okolí školy a nového Pavilonu

http://www.zpravyzmnisku.cz/…-jeho-okoli/

http://www.zpravyzmnisku.cz/…-prohlidkou/

zajezd-do-anglie-2017-info.pdf

Do Mníšku pod Brdy přijedeme cca ve 22.00hod.

 

Dnešní den byl ve znamení závodů. Připravili jsme pro žáky slalom a všichni ho zvládli výborně. Pokroky v lyžování i snowboardu jsou patrné a všechny nás těší. Počasí bylo chladnější, bylo více než 10 stupňů pod nulou, ale sluníčko nás zahřálo. Zítra má být trochu tepleji.

Během příštího týdne, po dobu lyžařského výcviku, budou žáci 7. tříd , kteří zůstávají ve škole, spojeni v jednu třídu. Výuka kromě TV bude probíhat v kmenové třídě 7.B- učebna č.207 a rozvrh bude následující : v pondělí a středu bude rozvrh hodin podle 7.A, v úterý, čtvrtek, pátek podle 7.B.

20.1.2017 Škarda

Tělocvična v Mníšku projde preventivní revizí

Chceme se ujistit, že nehrozí žádné nebezpečí,  proto jsme se rozhodli udělat technicko-stavební revizi mníšecké tělocvičny.

Jak asi víte z médií, v sobotu 14. ledna se v České Třebové zřítila rovná střecha nové sportovní haly, příčiny nejsou známé a vyšetřování teprve začíná. Tuto halu stavěla stejná společnost jako naši novou tělocvičnu. My v Mníšku ale máme zcela jinou konstrukci – obloukovou halu, kde zřícení střechy nehrozí. Podle vyjádření projektanta i technického dozoru, je naše stavba v pořádku, přesto zaplatíme revizi, aby všichni uživatelé tělocvičny mohli sportovat v pohodě a s klidem.

Za Město Mníšek pod Brdy

 

Ing. Petr Digrin, PhD., starosta

Daniela Páterová, místostarostka

Vážení rodiče, již můžete platit kroužky na období leden- červen. Platbu je možné provádět v kanceláři školy u p.Veselé. Výši platby za kroužek naleznete na https://www.zsmnisek.cz/dokumenty/317/

 

Platby uhraďte prosím v úředních hodinách kanceláře školy:

Úřední hodiny
Pondělí      07.45 – 14.00     
Úterý 09.00 – 17.00
Středa 07.45 – 14.00
Čtvrtek 09.00 – 14.00
Pátek 07.45 – 14.00

Nově od ledna 2017 otevíráme kroužek: ,,Populární zpěv" pro 1.-9. ročník pod vedením sl. Kateřiny Schneiderové. Kroužek bude probíhat každé pondělí 15.45 –16.45 ve třídě 5.C. Cena 500,–Kč.

 obrazek

    Příjemné prožití vánočních svátků,

hodně zdraví, lásky a pracovních úspěchů

       v novém roce 2017 Vám přeje

Michaela Pažoutová a kol. ZŠ Mníšek pod Brdy

Uložit

http://www.zpravyzmnisku.cz/…etskych-oci/

                                    

V sobotu 10.prosince se na náměstí v Mníšku pod Brdy konal již tradiční Knoflíkový trh. Několik posledních ročníků bylo velmi úspěšných, zájem o akci průběžně stoupá, a ani letošní ročník nebyl výjimkou.

Celý článek »»


2.ročník, krajské kolo 2016/2017

 

Dne 9.12.2016 se žáci ZŠ Mníšek pod Brdy účastnili krajského kola v Praze. A to v zastoupení prvního i druhého stupně základní školy.

 

img-20161209-135133

Celý článek »»

http://www.zpravyzmnisku.cz/…zd-namestim/

Vážení rodiče,

přihláška do ŠD na dny ředitelského volna před vánočními prázdninami je ke stažení zde:

Přihláška do ŠD na dny ředitelského volna

Pozvánka na Den otevřených dveří dne 19.12.2016

Den otevřených dveří

V pondělí 19. prosince 2016 od 17 hodin se konají společné třídní schůzky. Od 16:30 se koná informativní schůzka pro zákonné zástupce účastníků lyžařského výjezdu.

Od neděle 11. 12. 2016 dochází k trvalé úpravě jízdní řádu linky Pražské integrované dopravy (PID) 447. Spoj v pracovní dny s odjezdem ze zastávky „Mníšek p.Brdy, žel.st.“ v 07:45 hod. se posunuje na 07:40 hod. z důvodu zajištění včasného příchodu dětí do ZŠ Komenského.

Nový JŘ naleznete zde: ROPID – Úprava JŘ l. 447


http://www.zpravyzmnisku.cz/…rovych-trid/

Přihláška do ŠD

Přinášíme vám výsledky turnaje v mezinárodní dámě, který proběhl v pátek 4.11.2016 na naší škole. V obou kategoriích proběhly baráže o první místo a o postupová místa, výsledek baráží byl shodný s výsledkem v turnaji – tedy žáci, kteří by z turnaje postupovali na pomocná kritéria, zvítězili také v barážových zápasech.

Jednalo se o kvalifikační kolo Olympiády žáků. Krajské finále (kraje Praha a Středočeský) se uskuteční 9.12.2016 v DoměUm Strašnice. Postupující tito žáci:

 

Celý článek »»

Vážení rodiče,

někteří z Vás si již v loňském školním roce vyzkoušeli tento druh setkání ve třech (žák, učitel, rodič). Pro ty z Vás, kteří k nám přišli nově, bych ráda vysvětlila, co to vlastně individuální třídní schůzky jsou.

Pokud se chcete pouze přihlásit na termín, můžete tak učinit ZDE.

Je to pravidelné setkávání všech tří zúčastněných stran, které by měly spolupracovat na vzdělávání žáka a budování jeho charakteru, a které proto probíhá za přítomnosti žáka, rodiče a učitele.

Možnost individuálních třídních schůzek je třeba chápat jako vstřícný krok školy směrem k vám rodičům, který je v souladu s otevřenou komunikační strategií školy. Naše škola Vám nabízí toto setkání v měsíci listopadu. Každý třídní učitel vypíše a vyvěsí na webové stránky své třídy nabízené termíny těchto schůzek. Každý z Vás, kdo bude mít zájem se přihlásit na toto setkání, se zde zapíše (jeho jméno uvidím pouze já a třídní učitel/ka). Pokud vyžadujete přítomnost jiného než třídního učitele, napište tento požadavek do poznámky. My Vám pak termín potvrdíme a tím je rezervován. Potvrzení o objednání nezasíláme, pokud si termín zarezervujete, již Vám ho nikdo nemůže vzít. 

Mgr. Michaela Pažoutová

Vážení rodiče, jak jsem slíbila, o průběhu evaluace jsem ve středu 26.10.2016 informovala osobně Radu města a následně elektronickou poštou i ostatní zastupitele. Pro Vás je v tuto chvíli důležitá informace, že nejpozději během dnešního dne by každá rodina měla obdržet jeden přístup k dotazníkovému šetření pro jedno dítě (jeden ze zákonných zástupců). Termín pro vyplnění dotazníků je posunut z 31.10.2016 do 6.11.2016 včetně, kdy můžete vyplňovat evaluační dotazníky.

Michaela Pažoutová

Ode dneška budete dostávat informace z našeho města rychleji a v moderní podobě, zprávy si budete moci číst nejen na počítači, ale i tabletu nebo na mobilu třeba při cestě autobusem do práce.

Budeme velmi rádi, pokud se s námi a ostatními čtenáři podělíte o své fotografie a videa – zkrátka, pomozte nám vytvářet náš společný informační web www.zpravyzmnisku.cz

Zora Kasiková, redakce, OKS

 Vážení rodiče,

jak jste již byli informováni, v těchto dnech probíhá evaluace školy. Bohužel neprobíhá vše podle původního plánu a tak podle mých zjištění řada z Vás do včerejšího dne nedostala evaluační dotazníky.

Proto jsem včera večer tuto informaci předala paní místostarostce Páterové jako zástupkyni zadavatele této evaluace.

Podle dnešních ranních ohlasů to vypadá, že evaluační dotazníky začaly docházet.

Uvědomuji si, že vzhledem ke značnému zpoždění se Vám tak výrazně zkrátila lhůta pro vyplnění dotazníků.

Proto se pokusím projednat s Radou Města, zda by nebylo možné domluvit s firmou Mansio posunutí termínu pro vyplnění.

 

Děkuji Vám za trpělivost a pochopení.Michaela Pažoutová

V pondělí 24.10.2016 se přestěhují třídy 1.C a 1.D do kontejnerových tříd.

Vážení rodiče,

zveme Vás na již druhý ročník seznámení s matematickými prostředími profesora Hejného. Nebudeme Vás zkoušet z matematiky, ale rádi Vám jednotlivá prostředí vysvětlíme a prakticky ukážeme.

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET MATEMATIKU

Svou účast prosím potvrďte registrací zde:  https://prostredi.zsmnisek.cz/

dsc01522-nahled

 

V sobotu 8. října 2016 oslavila naše škola své 60. výročí. Celá oslava probíhala v duchu otevřených dveří nejen našim žákům a jejich rodičům, ale i široké veřejnosti a samozřejmě i bývalým zaměstnancům školy. 

 

Celý článek »»

Pro ty  z Vás, kteří jste se těšili na zítřejší návštěvu pana profesora Hejného, mám nepříznivou zprávu. Pan profesor se omlouvá, ale z vážných rodinných důvodů musel svoji účast na našem 60. výročí školy zrušit. Věříme, že si v budoucnosti pan profesor udělá čas opět navštívit naši Základní školu. 

Dne 7.10.2016 se  bude připravovat stará tělocvična na sobotní oslavu 60. výročí ZŠ Mníšek pod Brdy. Z těchto důvodů bude tělocvična nepřístupná . Děkujeme nájemcům za pochopení.

V letošní sbírce „Den proti rakovině“ se podařilo vybrat přes 18 000,– moc děkujeme dobrovolníkům za realizaci a dárcům za jejich štědré příspěvky.

Český den proti rakovině – certifikát

Program 60. výročí školy

Oprava elektrického kabelu ve školní jídelně byla ukončena. Od pondělí 26.9.2016 školní jídelna opět vaří obědy.

Oprava havárie elektrické energie ve školní jídelně, omezení provozu školní jídelny.

 

Dnes 22.9.2016 v odpoledních hodinách byla zjištěna havárie na rozvaděči elektrické energie ve Školní jídelně Základní školy Komenského 420, Mníšek pod Brdy. Zítra, tj. dne 23.9.2016 bude probíhat zjišťování rozsahu a oprava této havárie. Provoz školní jídelny bude proto tento den omezen! V případě včasného odstranění poruchy bude ve školní jídelně vydávána pouze polévka. Pro družinové děti budou zajištěny bagety z Pekařství Jarolímek, Nový Knín (šunka, máslo, sýr, rajče). Upozorňujeme proto všechny rodiče, aby dětem pro tento den zajistili větší porce svačiny.

 

O případných změnách týkajících se opravy havárie vás budeme včas informovat.

 

Za vzniklé komplikace se Vám předem omlouváme.

 

Děkujeme

 

Město Mníšek pod Brdy

Školní jídelna

Základní škola Komenského

pozvanka-60-vyroci-nahled

 

 

Pozvánka na oslavu 60. výročí školy

 

 

Vážení rodiče,

dle informací ředitelky školní jídelny nebude pravděpodobně školní jídelna připravovat v pátek 23.9.2016 teplé obědy z důvodu poruchy přívodu elektrické energie. Pokud se závada do zítřka neodstraní, budou pouze pro děti, které půjdou do školní družiny, připraveny obložené bagety. Doporučujeme všem rodičům, aby dětem dali větší svačinu.

Vážení rodiče a přátelé školy,

máme pro vás dobré zprávy – dne 15. 9. 2016 bylo Stavebním úřadem vydáno Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby dvou kontejnerových tříd pro zkapacitnění Základní školy Komenského 420.

Celý článek »»

Dne 19.9. 2016 bude u školy přistaven kontejner na starý papír.

Vážení rodiče a přátelé školy,

 

obracíme se na Vás, abychom Vás informovali o situaci, týkající se výstavby kontejnerů pro prvňáčky.

Celý článek »»

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás seznámili s novým opatřením, které nyní zavádíme v naší škole. Ukazuje se, že velkým problémem se stalo používání osobních mobilních zařízení, jakými jsou především mobilní telefony, resp. tablety či chytré hodinky, netbooky, notebooky atd.

 

 

Celý článek »»

Vážení rodiče a čtenáři,

img-1922-nahled máme za sebou náročný školní rok  2015/2016, během kterého jsme řešili hned několik zásadních věcí. V první řadě jsme byli nuceni operativně řešit kapacitu školy.  Jistě jste v poslední době zaznamenali v médiích několik pořadů, ve kterých vystupují zástupci měst a ředitelé škol na Praze západ s problémem kapacit ve školách a školkách. Sama jsem zastupovala v této věci ředitele škol z této oblasti na konferenci na téma „Demografický vývoj v okolí Prahy, kapacita ZŠ a MŠ a nedostatek kvalifikovaných pedagogů“, která proběhla na jaře 2016.

Celý článek »»

sv1-nahled sv2-nahled

 

Všichni učitelé, vychovatelé, asistenti i ostatní zaměstnanci školy mají dostatek elánu pro práci v dalším školním roce 2016/2017.

1. září se žáci prvních tříd sejdou v tělocvičně, ostatní žáci  ve svých kmenových třídáchBig grin.

 
 

Uložit

Vážení rodiče, milí žáci,

konec letních prázdnin je na spadnutí a začínáme se chystat na nový školní rok 2016/2017. Vím, že se to mnohým z vás nebude líbit, ale je třeba to brát i z té druhé stránky. Můžeme se těšit na novinky ve škole, na kamarády, které jsme o prázdninách neviděli, a věřím, že i řada z vás se těší na své učitele.


Celý článek »»

scan-nahledNaše škola napsala projekt a podala žádost o poskytnutí dotace z programu na Environmentální výchovu v roce 2016 ke KÚ Středočeského kraje. Projekt byl podpořen a škola získala finanční prostředky na jeho realizaci. Projekt jsme nazvali: ,,Postarejme se sami"(pojďme poznat přírodu, učit se žít v ní a s ní).

Celý článek »»

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Základní škola Mníšek pod Brdy vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku:

"NÁKUP UČEBNIC, PRACOVNÍCH SEŠITŮ A UČEBNÍCH POMŮCEK“.

 

Výzva k podání nabídek

Detailní popis dodávky

Krycí list k vyplnění

Kupní smlouva

 

UPOZORŇUJEME VŠECHNY NÁJEMCE TĚLOCVIČNY, ŽE JE TŘEBA DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU, TO JE NEJPOZDĚJI STŘEDA 29.6., ODEVZDAT KLÍČE OD TĚLOCVIČNY. VZHLEDEM K NEPŘÍJEMNOSTEM Z LOŇSKÉHO ROKU UPOZORŇUJEME, ŽE KAŽDÝ MÁ TĚLOCVIČNU V DANÝCH ČASECH PRONAJATOU PO DOBU PLATNÉ NÁJEMNÍ SMLOUVY. REZERVACE SE NEVZTAHUJÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ ROKY.

Třídy 8.A i B hlásí, že dorazily v pořádku na místo a po obědě jdou na túru.

V roce 2016 nás čeká 60. výročí otevření školní budovy. Prosíme všechny, kteří mohou přispět svými fotografiemi, případně i jiným dobovým materiálem (knihy, učebnice, šk. potřeby, oblečení z 60–80 let, …) , zda by nám jej mohli za účelem připravovaných oslav zapůjčit.
 
Kontaktujte nás, prosím, osobně, emailem nebo telefonicky. 

Petra Veselá – hospodářka, vesela.petra@zsmnisek.cz, 774 165 070

Michaela Pažoutová – ředitelka, pazoutova.michaela@zsmnisek.cz, 775 602 008

 

meli-dinosauri-blechy

 

Kapacita sálu je omezená, v případě dotazů se prosím obracejte na Hanu Kotoučovou hana.kotoucova@pedf.cuni.cz.
Adresa místa konání je Pedagogická fakulta UK, M.D.Rettigové 4, Praha.

Ve středu 8. června 2016 by mělo zastupitelstvo definitivně rozhodnout o financování Pavilonu a také zadávací dokumentaci pro tender na zhotovitele stavby. Jedná se o projekt, kterým by město získalo rozšířenou školu, družinu i moderní zázemí pro školní, kulturní a společenské akce. Rovněž zázemí pro aktivitu řady spolků.

Pro naši školu bude středeční rozhodnutí zastupitelstva důležité. Bez patřičného rozšíření budovy školy a družiny nebudeme schopni od dalšího školního roku plnit naši základní funkci – umožnit vzdělávání všem dětem z Mníšku pod Brdy, případně z blízkého okolí.

Informace o Pavilonu najdete na webu www.pavilonmnisek.cz

Finále ceny Gratias Tibi

Mimořádný večer  – to mi první vytane na mysli, když si vzpomenu na udělování cen finalistům ceny Gratias Tibi v Lucerně 31.května 2016. Ester Janečková postupně zvala na podium vítěze jednotlivých kategorií. Amélie z Mníšku byla v kategorii mezi pěti finalisty – přestože získala „pouze“ stříbrnou plaketu jako další tři projekty,  třída 4.D a jejich paní učitelky Květa Vehecová a Jana Porschová si ten večer náramně užily.

obrazek obrazek

Celý článek »»

Zveme vás ve spolupráci se Smíchovskou střední průmyslovou školou na besedu o bezpečném chování žáků na internetu, která proběhne ve škole v pondělí 30.5. od 17:00 do 19:00 + 1 hodina na diskusi.

Pokud se chystáte přijít, dejte nám o tom vědět v tomto formuláři http://goo.gl/…avpqjRRNvUQ2.

Mgr. Michaela Pažoutová a Ing. Radko Sáblík

Na Den dětí jsme pro naše žáky připravili zajímavý program. Pro žáky 1. stupně máme připravený Den dětských dílen. Paní učitelky, vychovatelky a asistentky si pro žáky připravily celkem 26 stanovišť, kde si děti budou moci vyrobit různé výrobky. 

Den dětských dílen, Orientační běh a sportovní den 1.6.2016

amelie-2-nahled

Celý tento příběh se začal psát už na podzim minulého roku. V té době se děti ze třídy 4.D (vydatně podporované také třídami 1.B a 7.A) rozhodly zapojit do dobrovolnického projektu „72 hodin.“ Svou aktivitu pojmenovaly Amélie z Mníšku. Podle vzoru Amélie z francouzského Montmartru se totiž tajně snažily konat dobro všude, kde ho bylo zapotřebí. Projekt úspěšně proběhl a jeho výsledkem bylo mnoho radosti, úsměvů a dobrých pocitů.

Celý článek »»

Žáci z ŠVP z Radavnic přijedou mezi 17.00–18.00 hod.

dd-2016-a4-nahled

Už teď se můžete těšit na další velký DEN DĚTÍ A SENIORŮ, který se koná tuto sobotu 21.5.2016 od 13 hodin v areálu základní školy. Program je, stejně jako loni, plný zábavy, překvapení a her. Budou koncerty, divadla, střelnice, malování na obličej, orientační běh, lanové centrum i nafukovací hrady. A spousta dalších atrakcí.

Více informací na https://www.facebook.com/…28932319903/

DOBROČINNÁ MUFFINOVÁ PÁRTY S ODMĚNOU

otevření cykloodpočívadla s hřištěm na Pivovárce

img-0365-nahled V pátek 13.5.2016 jsme předali sbírku víček pro Kubu Navaru. Pan Navara si sbírku osobně převzal a tak jsme měli možnost se s tatínkem Jakuba seznámit a popřát jeho rodině hodně sil. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se větší či menší měrou podíleli na sbírce, která činila celkem 13 pytlů víček (na kg jsme to neměli možnost spočítat). Tato pomoc přinese Jakubovi možnost další rehabilitace.

Děkuji všem. Hana Korejsová

Celý článek »»

20160518-095937-1-nahled Dnes přinášíme souhrnnou zprávu z celoškolního projektu „Karel IV. – 700. výročí narození“.

Do projektu se zapojily všechny třídy a žáci se svými učiteli přicházeli s úžasnými nápady.

Na naší škole můžete vidět Karla IV. v různých podobách – malbu, kresbu, plastiku, bystu a návrhy známek. Najedete různá ztvárnění korunovačních klenotů i středověkých číší. V 1. patře si můžete prohlédnout velké projektové práce, ale i literární dílka, komiks, skvělé práce v angličtině, francouzštině, němčině, dokonce i z matematiky. Nezapomeňte si prostudovat rodokmen Karla IV. a hlavně „původní“ svatební oznámení panovníka a jeho čtyř manželek.

Celý článek »»

img-20160509-wa0000-nahled

 

Dnes začíná týdenní celoškolní projekt „Karel IV. – 700. výročí narození“. Celý projekt otevřela školní družina, kdy se žáci připravovali už v předchozích dnech. Postupně se přidávají jednotlivé třídy na I. i na II. stupni.

 

Celý článek »»

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Vážení rodiče,

ZŠ Mníšek pod Brdy po navýšení kapacity školy na 730 žáků přijme všechny zapsané dětí s trvalým bydlištěm v Mníšku pod Brdy. Rozhodnutí o přijetí žáka se neposílá poštou, pouze uveřejníme registrační čísla nově přijatých žáků. 

Celý článek »»

  logo-mas-nahled

Prezentace kapacity základních škol na Praze západ 

 

http://www.ceskatelevize.cz/…-okoli-prahy

http://zpravy.aktualne.cz/…025900fea04/

http://mas-dolnobrezansko.cz/…1301/p1=1263

ZŠ Mníšek se jako každoročně  zúčastnila matematické soutěže Klokan. V letošním roce  se na okrese Praha – západ v kategorii Cvrček/ 2.-3 . třídy/a Klokánek / 4.-5. třídy/ umístili naši žáci na předních místech.

Kategorie CVRČEK          –  Matěj Tilman   – 2.C  s 81 body na 3. místě / počet  účastníků 1859/

Kategorie KLOKÁNEK    – Šimon Maška    – 5.C se 120 body  na 1. místě / 1880 účastníků/

                                  -  Valerie Poljáková – 4.C se 115 body na 2. místě

Vážení rodiče,

jak jsme Vás průběžně informovali, podalo Město Mníšek pod Brdy u MŠMT ČR žádost o dotaci z Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Ministerstvo školství své rozhodnutí odložilo o téměř 14 dnů a dnes, 14. 4. 2016, na svých stránkách zveřejnilo seznam 14 podpořených škol z celé České republiky. Naši školu, tedy náš projekt kontejnerové stavby tříd, ale ministerstvo bohužel nepodpořilo.

Celý článek »»

vyjezd-erasmus-nahled

V rámci projektu Erasmus+ někteří žáci 5. tříd společně s paní učitelkami Sylvou Lisou a Blankou Soukupovou odcestovali v pondělí 4. dubna do Lotyšska, do města Ogre. Stráví tam celý týden. Vrátí se 10. dubna. Společně se žáky ze Španělska, Řecka, Turecka, Chorvatska, Polska a hostujícího Lotyšska se budou podílet na plnění různých projektových aktivit.

Celý článek »»

Na škole proběhla autoevaluace, která byla uzavřena a vyhodnocena v únoru letošního roku. Autoevaluace byla realizována společností AISIS. Podrobné informace o výsledcích naleznete v případě zájmu v následujících odkazech.

Prezentace autoevaluace

Souhrn autoevaluace

obrazek obrazek obrazek

Výlet do Tábora (skupina žáků 8. ročníku). Sraz v 7:50 před školou, odjezd v 8:00. S sebou vzít svačinu, pití, peníze (kapesné) a teplé oblečení z důvodu návštěvy podzemí. Program: Návštěva chodeb středověkého podzemí a zámku Měšice. Oběd v jídelně je odhlášen. Návrat cca 16:00–16:30.

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS