Erasmus+ učitelé - Základní škola Mníšek pod Brdy

Erasmus+ učitelé

V rámci projektu se nám podařilo z finančních důvodů navýšit počet učitelů, kteří absolvují  kurzy v zahraničí. Jedná se o paní učitelky Mgr. Adélu Tupou a Mgr. Annu Budkovou. Paní učitelky se účastní jazykového kurzu angličtiny v městečku Margate, Spojené království a posílají pozdrav.

Posíláme krásný pozdrav z Anglie. Rodina je skvělá. Jsme ubytované v bungalovu společně v příjemném a čistém pokoji v městečku Margate. Jídlo je dobré, nestrádáme ba naopak. Ve škole jsme každá v jiné skupině, kde je zhruba 10 studentu. Učitele, které máme, jsou skvělí. Každý den kromě víkendu chodíme do školy od 9,30 do 13,00. Děláme domácí úkoly, připravujeme se na hodiny, píšeme testy a konverzujeme. Na výlety se školou jezdíme, byly jsme v Broadstairs, Ramsgate, Westwood a v Oxfordu. Všude se nám líbilo. Ještě nás čeká návštěva Canterbury, kam se moc těšíme. Večerní aktivity pořádané školou také absolvujeme. Domu se nám vůbec nechce :). Pozdravujeme, Adéla a Anna.

 

obrazek obrazek

 obrazekobrazek

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
 
obrazek  

Z metodického kurzu jsme si přinesla tipy a inspirace do výuky. Během školního roku jsem se usilovala je používat při výuce. I když žáky metody bavili, můžu říct, že je nejvíce oslovila metoda CLIL, kde jsme probírali učivo ze zeměpisu a dějepisu. Podívali jsme se na anglicky mluvící státy, na státy, kam rádi jezdíme na dovolenou a na Česko. Naučili jsme se pojmenovat a popsat řecké bohy. Kromě toho jsme používali videá ve výuce, koukali se na anglické seriály a následně vyplňovali pracovní listy. Žáky bavila i práce s tablety s používáním různých aplikací na tvorbu videí, procvičení slovní zásoby apod.

 

6.A v hodině CLIL:

obrazek obrazek obrazek
Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
 
obrazek  

V období 27. července do 9. srpna 2015 jsem se zúčastnila 14-ti denního metodického kurzu vedeného jazykovou školou Beet v Bournemouthu.
Stejně jako radíme žákům, aby se naučili učit se, i já jsem se učila – jak lépe učit. Díky pobytu jsem získala řadu nových tipů k výuce anglického jazyka, které jsem hned v září začala zkoušet na své svěřence. A musím s potěšením konstatovat, že se nové postupy ve výuce líbily jim i mně.
 
Třída 4.C, práce v hodině angličtiny.
 
obrazek obrazek
obrazek obrazek

Metodický kurz mne obohatil nejvíce, protože jsem, se dozvěděla mnoho nových poznatků ze španělských reálií, historie a kultury Španělska. Ve svých hodinách na 2. stupni základní školy nejvíce využívám moderní a inovativní přístupy výuky, které mi byly v metodické části kurzu představeny.

V závěru kurzu jsem od ředitelky školy navíc dostala zásobník her, soutěží a pomůcek, které nyní využívám ve svých hodinách, a které zvyšují motivaci žáků k dalšímu studiu španělštiny.

 Hodina španělštiny.

obrazek obrazek
obrazek obrazek

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
 
obrazek  

Díky projektu Erasmus+ jsem do výuky zařadila nové zajímavé hry a metody práce s dětmi. Došlo tak ke zkvalitnění a zefektivnění výuky. Učím žáky napříč 1. a 2. stupněm a nápady, které mi byli prezentovány na kurzu, jsem využila s menší úpravou u všech věkových kategorií. Jsem ráda, že jsem se více seznámila s metodou využití různých videí ve výuce, co mi přineslo ze strany studentů hodně pozitivních ohlasů. Rozhodně je to jedna z metod, kterou teď hodně a ráda využívám. Na kurzu jsme se také zabývali možnostmi, jak rozvíjet u dětí komunikační dovednosti, třeba prostřednictvím různých kvízů nebo průzkumu a dotazníků zaměřených na sebepoznávání. Jak děti přijmout k tomu, aby sami měly chuť diskutovat a aktivně se zapojovat do dění ve třídě. Na kurzu jsem dostala k dispozici přehled různých zdrojů (web stránky, typy na publikace, metodiky), kde jsem našla také mnoho zajímavých materiálů vhodných na poslech nebo rozvoj čtení s porozuměním. Na základě nabytých znalostí jsem sama vytvořila nové metodické pomůcky a učební materiály, které se mi v praxi osvědčili.  Zpracování učebních materiálů vedlo také k tomu, že jsem i já pracovala na zlepšování svých schopností a dovedností. Díky tomu, jsem se začala více zamýšlet nad svými přípravami a to vedlo k mému dalšímu sebevzdělávání. Vytvořené materiály dále slouží jako inspirace pro tvorbu dalších materiálů už mimo rámec projektu. Do budoucna bych velmi přivítala možnost využít podobného projektu.

 Práce ve třídě 4.D

obrazek obrazek
obrazek obrazek
Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
 
obrazek

 

 

Během projektu se naší učitelé zúčastnili jazykových a metodických kurzů. Po návratu začali používat anglický jazyk a španělský jazyk nejenom ve výuce, ale i při rozhovoru s partnerskými školami ze zahraničí, nebo v rámci návštěvy zahraničních studentů na naší škole. Učitelé metodických kurzů využívali nově osvojené metody. Na konci projektu jsme požádali učitelé, aby nám zhodnotili přínos kurzů a celého projektu.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
 
obrazek  

Během absolvování jazykových a metodických kurzů naší učitelé načerpali hodně inspiraci do výuky. Pro zpestření výuky se usilují vytvořit i vlastní pracovní listy, vyhovující naším žákům. Připojili jsme pár pracovních listů na ukázku. Můžete si je stáhnout a procvičit angličtinu nebo španělštinu.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat a další pracovní listy Vám s radosti poskytneme.

Anglický jazyk:

Like, dislike

Lets talk about food

Irregular verbs, test

Can

Food song, worksheet

Comparing elephant and monkey

Španělský jazyk:

Espiando a la senora Martinez

Cuestionario

obrazek  

Vážení rodiče, přátelé školy,

zveme Vás na Den otevřených dveří, který se koná 11. prosince od 8,00 hod. do 13,00 hodin. Rádi Vám ukážeme prostory školy, uvítáme Vás v hodinách. Zveme Vás i na hodiny anglického a španělského jazyka, kde Vám rádi ukážeme jak pracujeme.Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
obrazek  

Zveme Vás na workshop, kde se dozvíte více o výuce cizích jazyků, vyzkoušíte si některé metody a získáte informace k jazykovým zkouškám univerzity Cambridge.

Pro zobrazení informaci klikněte na pozvánku.

 
obrazek  

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
obrazek  

Mgr. Martina Fialová

Když srpnové slunce zalije hlavní bulvár jihoanglického přístavního města Bournemouth, můžete si chvíli připadat jako na Riviéře – té francouzské. Kilometry písečných pláží, surfaři a nekonečný modrý horizont…

Až jsem někdy zalitovala, že jsem neměla tolik času korzovat s ostatními turisty, na rozdíl od nich jsem nevyrazila na dovolenou, ale na 14-ti denní metodický kurz vedený jazykovou školou Beet v Bournemouthu.

Stejně jako radíme žákům, aby se naučili učit se, i já jsem se učila – jak lépe učit. Díky pobytu jsem získala řadu nových tipů k výuce anglického jazyk.

Kromě rad od zkušených lektorů jsme své metody probírali s dalšími učiteli, kteří se sjeli na jih Anglie do hrabství Dorset z celé Evropy. Všechny nás velmi obohatil kontakt se skutečnou Anglií, snažili jsme se co nejvíc nasát jejího ducha, při konverzaci s našimi hostiteli i dalšími Angličany jsme pozorovali jejich chování, snahu pomoci cizincům nejen s pochopením záludností angličtiny, ale třeba také s bruslením na tenkém ledu společenské konverzace.

Kromě dopoledních kurzů nám učitelé z Beetu představili také anglickou kulturu, uspořádali pro nás například přednášky o literatuře – tématem číslo jedna byl samozřejmě největší anglický spisovatel William Shakespeare, dále pro nás připravili hudební a divadelní večer.

Shakespeare prý řekl, že čas utíká podle toho, s kým jej trávíme. Čtrnáct dní s angličtinou, ostatními učiteli a lektory uteklo rychle, byla jsem v dobré společnosti.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
 
obrazek  
obrazek  
 
obrazek  
obrazek

 

 

 

Mgr. Květoslava Vehecová

Díky projektu Erasmus+  jsem na průlomu července a srpna měla možnost absolvovat metodický a jazykový kurz v Bournemouth. Jazyková škola BEET a její tréninkové centrum ITTC pro pedagogy byla přesně tou, která splnila mé požadavky ve všech směrech. Výuka probíhala ve studijních skupinkách, které  byly různorodé díky věkovému složení a národnostem. Společnou měly, ale úroveň znalostí angličtiny, což zajišťovalo smysluplnou konverzaci. Prostory pro studium v klasickém řadovém anglickém domě ještě více umocňovali přátelskou atmosféru a vy se cítíte jako v rodinném prostředí. Přesně tak se chovali i všichni její zaměstnanci.  Cením si jejich profesionality, osobního přístupu, vždy dobré nálady a nechybějícího anglického humoru. 

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
 
obrazek   
obrazek  

Mgr. Ivana Širková Šifelová

V období od 13. do 26. července 2015 jsem se zúčastnila metodického kurzu v jazykové škole Edinburgh school of English. Edinburgh je krásné město, plné historie a památek. Výuka probíhala v dopoledních hodin a vždy se střídali dva lektoři. Lektorka se věnovala současným metodám, např. CLIL a použití videa ve výuce. Hodiny s lektorem probíhali formou dialogů/diskusí, během kterých jsme měli možnost zamýšlet se nad vlastní výukou a získat inspirace od učitelů z Německa, Rakouska, Polska, Maďarska a Španělska. Na kurzu jsme si prohlédli různé zdroje, internetové stránky, knihy a metodiky. Na závěr kurzu jsme si odnesli hodně materiálů, nápadů  a praktických ukázek do výuky. Odpoledne jsme měli možnost zúčastnit se poznávacích aktivit (např. prohlídka památek, galerií). Ve večerních hodinách byl organizován bohatý společenský program (naučili jsme se skotské lidové tance). Byla jsem ubytována v rodině, kde jsem měla k dispozici vlastní pokoj s koupelnou. Snídani a večeři jsem měla vždy připravenou.

 

obrazek obrazek obrazek

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
obrazek     
obrazek  

Mgr. Michaela Pažoutová

Účastnila jsem se jazykového kurzu v anglickém jazyce. O hlavních prázdninách jsem vyjela do Margate v Anglii do jazykové školy English in Margate na Kurz všeobecné angličtiny v mezinárodních skupinách. Letěla jsem z Prahy do Londýna na letiště Heathrow a následnou dopravou pokračovala do Margate, kde jsem byla ubytována v rodině paní Haines. Byla to starší dáma, která žije v Margate se svým manželem a velice dobře se mi s nimi konverzovalo. Opravovali mi i chyby ve výslovnosti, což bylo velkým přínosem. V jazykové škole, kde jsem absolvovala jazykový kurz všeobecné angličtiny byli všichni velice vstřícní. Během tohoto čtrnáctidenního kurzu se moje angličtina vylepšila na úroveň B2. Bylo to i tím, že jsem během tohoto kurzu neslyšela češtinu, ale byla jsem donucena konverzovat pouze v anglickém jazyce.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
 
obrazek   eu-flag-erasmus-vect-pos
obrazek  
obrazek  
obrazek  

  Mgr. Kamila Látalová

Jazykového kurzu jsem se zúčastnila v termínu od 6. července 2015 do 19. července 2015. Velmi mne potěšilo přátelské jednání a vysoká profesionalita jednotlivých lektorů. Kurz jsem absolvovala v rozsahu 30 hodin týdně. Každý den dopoledne jsem absolvovala jazykovou výuku a po obědové pauze následoval metodický kurz pro učitele španělského jazyka.

Pro všechny členy Jazykové školy Nerja  byl připraveny odpolední dobrovolné akce, ve kterých si každý našel oblast, která ho zajímá např. praktická ukázka přípravy národního španělského jídla Paelly, historii příchodu katolických králů, španělské svátky – Fiestas, plážový volejbal, turistické výlety do Cordoby, Sevilly nebo návštěva nedaleké unikátní jeskyně Cueva de Nerja.V závěru kurzu všichni účastníci obdrželi certifikát.

Celkový pozitivní dojem ještě podtrhlo krásné místo s bohatou historií, horké slunce krásné Andalusie a turisty vyhledávané koupání v moři na pobřeží Costa del Sol.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
 
 
obrazek obrazek
 
 
 
obrazek                                                                             
obrazek  
                                                   

Během školního roku se učitelé, kteří se zúčastní jazykových a metodických kurzu, poctivě připravovali.
Absolvovali jazykový kurz s rodilým mluvčím, a zúčastnili se metodických workshopů a školení.
Uvádíme některé z nich:
CLIL na ZŠ – Seminář pro učitele jazyků, prezentace materiálů a pomůcek, prezentační dovednosti pro pedagogy a jejich žáky, seminář eTwinning,
Cambridge Day, školení Drill and Skill.
 
Učitelé, účastníci jazykových kurzů, napsali jazykový test.
 Vyzkoušejte si ho i vy. A zjistíte, jak dobře umíte anglický jazyk.
 
Test:   Jazykovy test
 
Řešení a vyhodnocení. Řešení a vyhodnocení testu
 
 
Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

obrazek  

Se začátkem školního roku jsme začali s přípravou realizace projektu.
Na škole proběhl výběr učitelů, kteří se zúčastní jazykových a metodických kurzů. Jedná se o učitele 1. stupně a učitele cizích jazyků.
Zároveň jsme uskutečnili i výběr kurzů, které jsou v souladu s cíli projektu a potřebami školy. Jedná se o:
paní učitelku Mgr. Michaelu Pažoutovou, která se zúčastní jazykového kurzu v měste Margate, Velká Británie;
paní učitelku Mgr. Kamilu Látalovou, která se zúčastní metodického kurzu s hodinami španělštiny v měste Malaga, Španělsko;
paní učitelku Mgr. Ivanu Širkovou Šifelovou, která se zúčastní metodického kurzu v Edinburghu (Skotsko);
paní učitelky Mgr. Květoslavu Vehecovou a paní učitelku Mgr. Matinu Fialovou, které se zúčastní metodicko-jazykového kurzu v měste Bournemouth (Velká Británie).
 
Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
 
obrazek  

Jsme základní škola, která klade značný důraz na rozvoj jazykových znalostí žáků a  snažíme se, aby každý žák uměl dva cizí jazyky. Z těchto důvodů jsme ve vyučovacím procesu: (i) posílili jazykové složky výuky, (ii) zavedli výuku anglického jazyka již od první třídy, (iii) posílili hodiny konverzace v anglickém jazyce na 2. stupni, a (iv) od 7. ročníku zavedli druhý povinný jazyk.  
Naším cílem je mít na škole kompetentní učitele jazyků, kteří naplní zmíněný plán školy. Proto v rámci projektu Erasmus+ využijeme možnost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků skrze zahraniční mobilitu, a umožníme učitelům zúčastnit se jazykových i metodických kurzů, ve Spojeném království a Španělsku, kde si prohloubí jazykové znalosti a  znalosti metodik vyučování. Během pobytu se učitelé také  seznámí  s kulturními rozdíly v rámci Evropy a budou učit žáky k toleranci a akceptování vzájemných rozdílností.

Od hlavních aktivit projektu očekáváme:
 – zlepšení jazykových vědomostí a dovedností učitelů,
 – zkvalitnění výuku použitím současných vyučovacích metod,
 – učitele získají větší sebevědomí učitelů při používání jazyka,
 – uvědomení si  kulturního aspektu projektu, který povede k toleranci a respektu  odlišností v rámci Evropy
Všechny aktivity zároveň povedou k naplnění  plánu školy mít kvalitní učitele jazyků, který budou ovládat cizí jazyk na vysoké úrovni, budou mít přehled o současných metodách výuky, kteří přinesou nové impulzy do výuky, ale kteří budou především inspiraci pro žáky.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

obrazek  

Naší škole se podařilo získat grant v rámci projektu Erasmus+, Klíčová akce 1. Do projektu se přihlásilo celkem 357 základních a středních škol. Grant byl schválen celkově 58 školám, mezi kterými byla i naše základní škola. Tento projekt bude realizován za finanční podpory Evropské unie. Název projektu je Rozvoj jazykových dovedností a metodických postupů ve vyučování. Projekt bude probíhat následovné dva roky. Plánované aktivity během projektu vyplývají se zaměření školy.


obrazek

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS