Erasmus+ školy - Základní škola Mníšek pod Brdy

Erasmus+ školy

Po ukončení mobility v Česku jsme požádali české hostitelské rodiny a žáky, kteří se zúčastnili programu o zhodnocení celé akce.

Zároveň jsme také požádali zahraniční žáky a učitele o zhodnocení mobility.

 

Níže si můžete přečíst některé z ohlasů českých žáků:
 

Týden se studenty byl skvělý.Docela jsme si rozuměli. Výlety byly hezké a studence se taky moc líbily. (Natálie Žáková)

 

Erasmus byl úžasný a zábavný, byl to nezapomenutelný zážitek. Poznali jsme nové lidí a nové kultury. Procvičili angličtinu. (Natálie Kopp)

 

V rámci Erasmu+ k nám přišla dívka z Turecka. Byla milá, vyráběly jsme spolu šperky. Mámě uvařila pravou tureckou kávu. V sobotu jsme jí ukázali Prahu. (Eliška Píchová)

 

Týden s dětmi ze zahraničí byl suprový a naučil mě se dorozumívat anglicky a myslím, že ostatní taky. Týdenní program měl někdy nějaké ty mouchy, ale i tak byl výborný. Dětem ze zahraničí se to podle mě hodně líbilo a myslím, že i celé naše země. Jsem rád za tuto zkušenost.
(Jakub Petřík)

 a českých rodin:


Určitě nás návštěva obohatila. Syn si moc s Inigem rozuměl, procvičili jsme si angličtinu a poznali jinou národnost.


Jednak byl chlapec velmi milý a slušný, takže jednání a soužití s nim bylo příjemné. A jednak jsme se dozvěděli zajímavosti o faktickém životě Lotyšů z první ruky. 


Bylo to moc milé setkání a prima zkušenost.


Jak hodnotili mobility naší hoste si můžete přečíst na internetových stránkách projektu:

Odkaz zde.

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
obrazek obrazek

 

Začátek září, pro nás žáky, znamená konec letních prázdnin a začátek nového školního roku. Toto září zároveň ale znamenalo i ukončení programu Erasmus+.

V září, v týdnu od 18. do 24. září 2017, proběhla poslední mezinárodní mobilita žáků v rámci projektu. Závěrečné střetnutí se uskutečnilo u nás, v Mníšku pod Brdy. Navštívili nás kamarádi ze šesti zemí, s kterými jsme spolupracovali během dvou let.

Pro zahraniční žáky jsme měli připravení zajímavý a bohatý program plný projektových aktivit. Měli možnost prohlédnout si školu, město a zúčastnili se orientačního běhu. Z programových úkolů jsme zkoumali ohrožené druhy zvířat a rostlin, a zkusili jsme si udělat vlastní ekologický papír. Také jsme si vyrobili předměty dle starých ekologických řemesel a navštívili jsme záchrannou stanici pro poraněná zvířata.

Naši hosté bydleli v hostitelských rodinách, a měli možnost poznat naši kulturu a způsob života. Navíc jsme si všichni procvičili anglický jazyk a někteří z nás si uvědomili, proč je důležité učit se cizí jazyk.

Touto cestou bychom zároveň chtěli poděkovat rodinám, které ubytovaly zahraniční žáky.

Poděkování rodinám patří i z toho důvodu, že i když se podobná akce konala poprvé u nás, role hostitelů se ujali na výbornou, nabídli zahraničním žákům, nejenom místo k bydlení a jídlo, ale i domov.

Zároveň s mobilitou žáků proběhlo i poslední projektové setkání učitelů, kde jsme vyhodnotili celý projekt a domluvili se na posledních činnostech k zdárnému ukončení projektu.

 

A) Pracovní náplň mobility:

18. září 2017: cesta do Česka / příjezd a ubytování v rodinách. 


19. září 2017:
1) přivítaní žáků a učitelů, představení naše školy,
2) společná výsadba stromu přátelství Erasmus +,
3) procházka v okolí Mníšku, seznámení se systémem turistických značek v ČR, vycházka po turistických značkách,
4) orientační závod na Skalce, řešení společné šifry,
5) opékání buřtů.

20. září 2017:
1) prohlídka s výkladem v AJ v ZOO – Ohrožené druhy zvířat 
2) workshop  v ZOO – alternativní výroba papíru
3) prohlídka s výkladem v AJ v Botanické zahradě – Ohrožené druhy rostlin a jak je chránit
 
21. září 2017:
 1) učitelé:projektové setkání učitelů (Europass Mobility; kontrola webových stránek škol/projektu; kontrola splnění všech aktivit,  Mobility Tool – doplnění, evaluace projektu a diseminace výsledků; závěrečná zpráva – jak vyplnit, termín podání),
    žáci: workshop: Biodiverzita živočišných druhů v půdě, jejich role v přírodě a jejich ochrana,
 2) návštěva Botanicusu, prohlídka a výroba předmětů dle starých ekologických řemesel, prohlídka zahrad a ekologických produktů z rostlin.

22. září 2017:
 1) předání certifikátů / zhodnocení akce,
 2) Záchranná stanice pro poraněná zvířata Ekocontrum Hrachov s výkladem v AJ, 
 3) pěší výlet na Veselý vrch, rozhledna.
 

23. září 2017:
  Návštěva Prahy (seznámení se s historií, kulturou a společenskými událostmi, které ovlivnili dějiny a současný život v České republice),
  Den v hostitelských rodinách, které si připravili různé aktivity pro žáky.
 

24. září 2017: rozloučení se a odjezd naších hostů.
 

 

 

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek    


 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

obrazekobrazek

V měsíci červnu jsme v rámci projektu navštívili botanickou a zoologickou zahradu.

botanické zahradě se třídy 6.A a  7.A zúčastnily workshopu: Botanické pátraní. Každý žák obdržel pracovní list spolu s mapkou zahrady. Cílem bylo vyhledat konkrétní rostliny a doplnit chybějící informace o rostlinách.

Po vyhodnocení úspěšného detektiva jsme navštívili skleník Fata Morgana.


Odkaz na pracovní list ZDE


Usilovně pátráme po informacích:


obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazekPo seznámení se a získaní informací o ohrožených rostlinách jsme pokračovali v našem pátrání. Teď jsme se zaměřili na ohrožené druhy zvířat. Navštívili jsme Zoologickou zahradu v Praze. Spolu s průvodkyni jsme absolvovali program Ohrožené druhy zvířat spojeného s procházkou po zahradě spolu s výkladem. Dozvěděli jsme se nejen více informací o ohrožených zvířatech ale i jsme se spolu usilovali vymyslet možné způsoby ochrany daních druhů.

 

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek


Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

 obrazekobrazek

Každý rok se naše škola oslavuje mezinárodní Den Země. Prostřednictvím různých aktivit se ve škole se učíme proč je důležité ochraňovat naší planetu.

Na prvním stupni oslavujeme daný den různými hravými aktivitami, malujeme, nebo sbíráme odpadky v areálu školy.

Na druhém stupni se zúčastníme sběru odpadků v Mníšku a okolí. Akce již tradičně končí na Skalce, kde se všichni sejdeme, hledáme skrytý sladký poklad a občerstvíme se buřty a nápojem.

Třídy 1.C a 1.D:

Nasbírali jsme jedenáct koleček plných kamenů, několik kbelíků plastových a skleněných odpadků, velkou hromadu větví, několik kostí a také lahvičku s nějakými tabletami – tu jsme předali na patřičná místa. Zároveň jsme si slíbili, že nejen okolí naší školy, ale každý kousek Země, kde se vyskytneme, budeme udržovat v pořádku…

 

obrazekobrazek

Třída 2.A:

V hodině Pracovní činnosti jsme se pustili do ztvárnění projektu Den Země. Děti se rozhodly vytvořit tři stromy, jeden je plakátem pro tento den, druhý ztvárňuje zašpiněnou krajinu s odpadky a třetí strom ztvárňuje čistotu na naší planetě, tak jak by si ji děti přály mít.

obrazek obrazekobrazekobrazekobrazekobrazek

 

Třída 6.A:

Věnovali jsme se úklidu odpadku v oblasti hradu a kolem rybníků.

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek  


Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

obrazekobrazek

V týdnu od 27. března do 2. dubna se žáci ze Základní školy v Mníšku pod Brdy zúčastnili poslední zahraniční mobility v rámci projektu Erasmus+. Pět žáků ze 7. a 8. ročníku společně s paní učitelkami navštívili partnerskou Základní školu v Rijece v Chorvatsku.

V rámci výjezdu žáci byli ubytováni v rodinách studentů z chorvatské školy. Byla to výborná příležitost seznámit se se způsobem života lidí v této zemi, s jejich zvyky a ochutnáním typických jídel.

Každý den byli žáci ve škole, kde pracovali na různých projektech a účastnili se workshopů na téma ochrany životního prostředí. Odpoledne, po návratu ze společného obědu v rodinách, si žáci prohlédli Rijeku a okolí, plnili aktivity na procvičení anglického jazyka, navštívili muzea. V sobotu strávili den v rodinách, které jim připravily zajímavý program.

A) Pracovní náplň mobility:

27. března 2017 (pondělí): cesta do Španělska.


28. března 2017 (úterý):

1) přivítaní žáků a učitelů, představení španělské školy,

2) setkání koordinátorů: kontrola vyplnění Mobility Tool a řešení dotazů; domluva na aktivitě Storybook; rozdělení úkolů ohledem aktivity Cookbook

3) prohlídka blízkého okolí města Rijeka, seznámení se s místy kulturního a společenského významu, seznámení se s historií města.
 

29. března 2017 (středa):

1) návštěva historického muzea, seznámení se s historií Slovanů a písma hlaholici,

2) kulturní program a seznámení s národním folklorem Chorvatska,

3) přírodovědné muzeum: workshop na téma ochrana přírody (ohrožené druhy zvířat).

30. března 2017 (čtvrtek):

1)workshopy pro žáky: ochrana životního prostředí (Co víme o rostlinách), ekologický (Výroba mýdla z přírodního materiálu, rostlin), vaření (Fritule-velikonoční dezert), umění (Malba na plátno),

2) prezentace výsledků workshopu,

3) prohlídka města Rijeka (historické a kulturní památky města), 

4) setkání koordinátorů: práce s eTwinningem, problémy; splnění aktivit a jejich vyhodnocení; plánování budoucích aktivit-způsob a termín jejich realizace; Europassy.
 

31. března 20117 (pátek):

1) Exkurze do Národního parku Učka, prohlídka s průvodcem-seznámení se s rostlinami a zvířaty typickými pro danou oblast, jejich výskyt a jejich ochrana,

2) návštěva městečka Hum, seznámení s s regionálními výrobky.
 

1. dubna 2017 (sobota):

Den v hostitelských rodinách, které si připravili různé aktivity pro žáky. 


2. dubna 2017 (neděle): cesta do Česka. 


B) Hodnocení mobility z pohledu žáků:

 

„Líbilo se mi, že bylo teplo a že měli moře. Rodina byla moc pohostinná. Viděli jsme nejmenší město na světě jménem Hum.“                                                       Martina Mesteková,7.A

 

Lidé byli pohostinní. Byla tam krásná krajina a moře, nabitý program plný zajímavých a poučných věcí.“                                                                                     Tomáš Dvořák,8.B

 

„ Na zájezdu se mi nejvíce líbilo počasí, moře a rodina, u které jsem byl. Starali se o nás, co nejvíce mohli a hodně s námi komunikovali. Rád bych si to celé zopakoval. Dále se mi líbila škola a výlety/workshopy, které pro nás měli přichystané.“                     Filip Waiz,8.B

 

„Byla jiná kuchyně, ale moc mi to chutnalo. Cukrovinky byly skoro stejné.“
 
                                                                                                 Petr Šrytr,8.B
 
„Na zájezdu se mi líbilo prostředí, ve kterém se Rijeka nachází, hlavně hory a moře. Všichni lidé byli milí a pomáhali, s čím mohli. Také poslouchali dobrou hudbu.“    Šimon Cyrani,8.A


C) Takhle jsme se měli:

 

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek


Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

obrazekobrazek

I tento školní rok jsme si s našimi partnerskými školami vyměnili přání k vánočním a novoročním svátkům.

Tento rok jsme ale udělali malou změnu. Domluvili jsme se, že si odešleme přání dle tříd a zemí. My jsme spolu s třídou 6.A udělali 25 přání, které jsme odeslali třídě 6.A do Chorvatska, a zároveň jsme od nich dostali 25 přání.

Protože se náš projekt zaměřuje na ochranu životního prostředí usilovali jsme i vytvořit přání v daném duchu.

Prohlédněte si malou galerii fotografii, jak jsme přání tvořili a jejich konečný výsledek.

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek  

 Pohledy od našich kamarádů z Chorvatska, Polska a Španělska.

obrazek obrazek obrazek
Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

obrazekobrazek

V rámci CLIL hodinách dějepisu jsme se dozvěděli zajímavé informace o významných osobnostech a událostech v dějinách našich partnerských škol.

Kromě toho jsme vytvořili i pro naše kamarádi z partnerských škol prezentace o významných osobnostech v Česku, abychom naším partnerům přiblížili společenskou a kulturní oblast života v České republice.

Prezentace ZDE.

Prezentace ZDE.

Prezentace ZDE.

Prezentace ZDE.

Prezentace ZDE.


Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

obrazekobrazek

V týdnu od 17. do 23. října 2016 se žáci ze Základní školy Mníšku pod Brdy zúčastnili zahraniční mobility v rámci projektu Erasmus+. Pět žáků 8. a 9. ročníku spolu s paní učitelkami navštívili partnerskou základní školu v Madridu ve Španělsku.

V rámci výjezdu žáci byli ubytování ve španělských rodinách, u žáků ze španělské základní školy. Byla to výborná příležitost seznámit se se způsobem života lidí v této zemi, s jejich zvyky a s ochutnáním typických jídel.

Každý den žáci byli ve škole, kde plnili různé projekty a zúčastnili se workshopů na téma 3R (recyklace). Odpoledne, po návratu ze společného obědu v rodinách, si žáci prohlédli Madrid, plnili aktivity na procvičení anglického jazyka, navštívili přírodovědné muzeum. V sobotu strávili den v rodinách, které jim připravily zajímavý program.

A) Pracovní náplň mobility:

 17. října 2016 (pondělí): cesta do Španělska.

 18. října 2016 (úterý):

1) přivítaní žáků a učitelů, představení španělské školy,

2) žáci: workshop na téma recyklace (Jak se vyrábí recyklovaný papír),

           prezentace prací na téma 3R a nástěnná malba Recyklace,

3) učitelé – setkání koordinátorů. Témata:projektové aktivity za minulé období (jejich plnění a zhodnocení); budoucí aktivity a způsob jejich realizace; termín příští mobility; práce s eTwinningem (registrace; seznam aktivit na eTwinningu)

19. října 2016 (středa):

1) aktivity na vzájemné seznámení se a na získaní informaci o kulturních charakteristikách Španělska,

    prohlídka města Madrid (seznámení se s místy důležitými pro historii a současnost Španělska, výklad o historii Španělska.

20. října 2016 (čtvrtek):

1) žáci: návštěva Přírodovědného muzea a aktivity spojené se seznámením se s rostlinami a živočichy typických pro Španělsko a jejich ochrana,

2) učitelé: , Mobility Tool – jak doplnit údaje, vyplnění Mobility pass; webová stránka projektu-aktualizace, školní webové stránky-kontrola, doplnění informací; shrnutí setkání, rozdělení úkolů.

21. října 2016 (pátek):

1) návštěva Environmentálního komplexu Valdemingomez a aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí (důležitost recyklace v současnosti).

22. října 2016 (sobota):

Den v hostitelských rodinách, které si připravili různé aktivity pro žáky.

23. října 2016 (neděle): cesta do Česka.

 

B) Dojmy žáků po návratu:

„Byla to neskutečná zkušenost. Lidé v rodině se mě ujali, byli hrozně milí, přátelští a snažili se, abych se u nich cítila jako doma. Ve škole mě trochu překvapilo, jak velká vlastně je a kolik žáků tam je. Obědy ve školní jídelně se moc od naší jídelny neliší, ale jídlo v rodinách bylo moc dobré. Moc památek jsme nenavštívili, protože jeden týden na tak krásnou zemi je hrozně málo.“                                                           (Klára Prokešová, 8.B)

 

„Líbilo se mi, jak ke mně rodina, u které jsem byl, chovala. Taky mě překvapilo, že každý den mají sladkou snídaní. Když jsme byli v centru Madridu, tak mi to tam připadalo hodně věcí stejných jako v Praze. Samozřejmě kromě památek, které byly velmi zajímavé.“ (Tomáš Vejmola, 9.A)

„Lidé jsou velmi milí. Školu měli nádhernou. Mají pěkný jazyk.“                                                                                                   (Antonín Feitl, 8.B)

„Prý je to město s nejvíce stromy u silnic na světě. Mají tam 4 mrakodrapy a nejvyšší  měří 215 metrů.“ (Tomáš Beran, 9.A)                                

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

obrazekobrazek

 

Celý článek »»

V sobotu 8. října 2016 oslavila naše škola své 60. výročí. Celá oslava probíhala v duchu otevřených dveří nejen našim žákům a jejich rodičům, ale i široké veřejnosti.

Na návštěvníky čekal bohatý program. Žáci a pedagogové je prováděli po expozicích a ukazovali, co máme za poslední roky ve škole nového, a veliký zájem byl o novou tělocvičnu, která se moc líbila. Zároveň byl připraven pestrý program, který jsme rozdělili do tří bloků. Škola byla vyzdobena na jednotlivých chodbách po desetiletích, kterými si prošla. Ve škole jsme mohli spatřit spoustu materiálů, oblečení, pomůcek,učebnic a vysvědčení od roku 1956 až po současnost. Samozřejmě jsme ukazovali i dobu předrevoluční i porevoluční, proto bylo možné ve škole potkat i pionýrku. Nicméně škola nepropagovala konkrétně žádné období, pouze veřejnosti ukázala, čím vším si naše společnost od roku 1956 prošla. 

U vchodu každý účastník dostal Školáčka-náš školní časopis, klíčenku se čtyřmi různými hesly, dále brožurku s logem naší školy a stručným shrnutím toho, co naše škola nabízí. Zároveň tento den spustila naše škola vlastní Facebookovou stránku ZŠ Mníšek pod Brdy, na které máme již řadu pozitivních reakcí.

V rámci prohlídky měli návštěvníci možnost podívat se do připravené části věnované programu Erasmus+. Žáci, kteří se zúčastnili projektových aktivit a mobilit informovali návštěvníky o programu, jeho výhodách, prezentovali, co všechno v rámci programu vytvořili, a co nového se naučili. Žáci, rodiče a široká veřejnost měli k dispozici hodnotící dotazník, kteří mohli vyplnit.

Program oslav ZDE.

 

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek  

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek


Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

obrazekobrazek

V říjnu nás čeká mobilita do Španělska, kde budeme plnit projektové aktivity a seznámíme se s novými kamarády. Zatím jsme navzájem jenom plnili aktivity a psali si.

Abychom se připravili na mobilitu, usilovali jsme se dozvědět se něco o Španělsku. Proto jsme v CLIL hodině zeměpisu zpracovali prezentaci o Španělsku, dozvěděli se nové informace a vytvořili kvíz na ověření znalostí.

A jak jste na tom Vy? Podívejte se na naší prezentaci a vyzkoušejte si kvíz.

Prezentace Španělsko.

Kvíz zde.

 Protože téma mobility do Španělska je i recyklace, v hodinách jsme se usilovali získat informace co a jak třídit. Některé informace nás překvapili. A jak jste na tom Vy, víte kam dat odpadky? Vyzkoušejte náš pracovní list.

 

Pracovní list:

obrazek obrazek


A řešení:

 

obrazek obrazek

 

Pracujeme:

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek  

 Někdy se stane, že vyhodíme odpadky mimo určené místo. Víte jak dlouho se dané odpadky rozkládají? 

Žáci 3.C vytvořili nástěnku, kde dané informace zjistíte. Doufám, že si na ní zpomenete, když budete chtít něco vyhodit do přírody.

 

obrazek obrazek

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

obrazekobrazek

Se začátkem nového školního roku jsme zároveň vstoupili do druhého roku projektu: Environment surrounding us as a challenge and responsibility (Životní prostředí jako výzva a odpovědnost).

Naše první projektová aktivita byla fotografická soutěž s názvem: Návrat do přírody. Žáci vyfotili zajímavá místa v České republice, které navštívili během prázdnin. Následně jsme ve škole hlasovali a vybrali vítěze. Samozřejmě na vítěze čekala malá odměna.

Fotografie si můžete prohlídnout ZDE.
 


obrazekobrazek

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Ve dnech od 15. června 2016 do 19. června 2016 se paní učitelky naší školy, spolu s kolegy ze škol z Řecka, Španělska, Polska, Chorvatska, Turecka a Lotyšska, zúčastnily druhého  projektového setkání v měste Grabica (Polsko).

Pracovní náplň setkání:

16.6.2016 (čtvrtek):

1) plnění aktivit projektu – kontrola povinných aktivit (jestli byly splněné, jestli byly přidané na web projektu i partnerských škol, hodnocení aktivit žáky i učiteli, šíření výsledku)

2) řešení problému, které se vyskytly během projektu (změna místa setkání, namísto Turecka, Polsko), změna termínu výjezdu do Lotyšska.

 17.6.2016 (pátek):

1) vyplnění Mobility Tool,

2) eTwinning- podání návodu, jak pracovat s programem (do dané doby měli možnost vkládat věci jenom administrátoři, bylo ale domluveno rozšíření kompetencí na všechny koordinátory.),

3) práce na průběžné zprávy (její vyplnění).

18.6.2016 (sobota):

1) přehled aktivit, které proběhnu v dalším období projektu,

2) plánováni mobility do Španělska,

3) webová stránka projektu -  její úprava z důvodu lepší přehlednosti stránky.

4) závěrečné shrnutí jednání.

 

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek  

obrazekobrazek

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

V rámci projektu jsme si připomenuli Mezinárodní den pozorování ptáků nejenom během vycházek do přírody, ale jsme danou akcii spojili s ochranou ohroženého ptactva.

Za pomoci Občanského sdružení Ornita jsme na škole zorganizovali přednášky rozdělené na témata: Desatero sov, vodní ptácišplhavci.

Přednášky vedla paní lektorka za pomoci  známého chovatele Viktora Čahoja. Během přednášek jsme měli možnost dozvědět se o zajímavých informacích o zvířatech, podívali jsme se na videa, a měli jsme možnost zažit dané zvířata zblízka.

Program Desatoro sov: chovatel Viktor přivezl na naší školu několik živých sov, které žijí v ČR plus jednu sovu, která u nás sice nežije, avšak je velmi známá z filmu o Harrym Potterovi.

Program Šplhavci: viděli jsme naživo strakapouda, netopýra a tukana.

Po přednášce žáci dostali učební pomůcky a pracovní listy, aby si v rámci výuky mohli získané vědomosti zopakovat a procvičit.

Poznáváme ptactvo:

obrazek obrazek obrazek
obrazek  obrazek  obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem. 

 obrazekobrazek

 

V rámci projektu jsme zkoumali rostliny, učili se o nich, udělali jsme herbáře.

Nakonec, jsme se rozhodli i vysázet rostliny.

Kluci z 8. tříd v rámci pracovních činností sázeli pažitku a fazolky. Starali se o ně a rostliny porostly.

Žáci z 9. ročníků se zase rozhodli zkrášlit okolí školy a za pomoci paní učitelky vysadili rostliny a kytky. Doufáme, že nás jejich kráse bude dlouho těšit.

 

Sázení rostlin 8 tříd zde.

Sázení rostlin 9. tříd zde.


Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

 obrazekobrazek

 


V rámci projektu jsme se učili o přírodě kole nás, zkoumali je, obdivovali je.

Nakonec, jsme se rozhodli v rámci fotografické soutěže zdokumentovat krásu přírody kolem nás.

Výherce soutěže čekala malá odměna.

Můžete se i Vy podívat na fotografie, zvolit si svého favorita a zjistit, jestli by jste hlasovali stejně jako my. Prozradíme Vám, že vítěz soutěže je na poslední fotce v prezentaci.

 

Prezentace s fotkami zde.


Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

obrazekobrazek


V období od 4. do 10. dubna 2016 jsme v rámci projektu navštívili městečko Ogre v Lotyšsku.

Pobytu se zúčastnili 4 žáci 1. stupně (Eliška Medková, Adéla Jandová, David Náhlík a Petr Bartoš)a 2 paní učitelky (paní učitelka Lisá a paní učitelka Soukupová). Výběr žáků proběhl na základě jejich práce na projektových aktivitách.

Během naše mobility jsme plnili projektové aktivity, seznámili se s novými kamarády, zjistili jsme jak se žije v Lotyšsku a procvičili si anglický jazyk.

Vyučující ze všech škol se zároveň zúčastnili setkání, kde probírali rozsah plnění projektových aktivit, plánovali aktivity nové, řešili vzniklé problémy, dotazy a pod.

Pracovní náplň naší mobility:

4. dubna 2016 (pondělí): cesta do Lotyšska

5. dubna 2016 (úterý):

1) přivítaní žáků a učitelů, představení lotyšské školy,

2) žáci – workshop na téma: Přírodní element-voda. Představení vodní soustavy v partnerských zemích, diskuse o vodním elementu, jeho znečištěni a ochrana,

3) učitelé – setkání koordinátorů. Témata: diskuse nad termínem mobility do Španělska; naléhavá komunikace mezi partnery bude probíhat zásadně emailem a přes aplikaci WhatsApp; řešení problému ohledem nedostatečné úrovni anglického jazyka u žáků (příště vybírat žáky s výbornou angličtinou). Problémy s hostitelskými rodinami se nevyskytly.

6. dubna 2016 (středa):

1) žáci – workshop na téma:povodně, proč vznikají, jak zabránit povodním (návrh řešení problému),

2) učitelé – zhodnocení aktivit, které proběhly, jejich zveřejnění, zhodnocení. Způsoby šíření výsledků aktivit.

7. dubna 2016 (čtvrtek):

1) žáci – návštěva muzea o vodních systémech v Lotyšsku (město Riga), kde žáci absolvovali přednášku, návštěva historického muzea s výkladem (souvisí s tématem projektu: historie partnerského státu),

2) učitelé – práce se žáky v rámci návštěvy muzeí, pomoc při plnění aktivit. Diskuse nad plánováními aktivitami, způsob jejich realizace, termíny, apod.

8. dubna 2016 (pátek):

1) žáci – žáci se zúčastní výuky na lotyšské škole (hodiny přírodovědných předmětu a hodiny anglického jazyka),

2) učitelé – příprava dotazníku na zhodnocení mobility, zhodnocení testu žáků z anglického jazyka. Vyplňování Europass Mobility; práce s Mobility Tool.

9. dubna 2016 (sobota):

1) žáci -  návštěva a program v Muzeu energií (žáci se zabývali využitím energií z vody, alternativní způsoby získaní energie s ohledem na životní prostředí),

2) učitelé a žáci – zhodnocení mobility, rozdání certifikátů.

3) čas strávení s hostující rodinou

10. dubna 2016 (neděle): cesta domů

Bližší informace najdete i na webových stránkách projektu.
 


Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

obrazekobrazek

 

Celý článek »»

V rámci projektu v hodinách ekologie a přírodopisu jsme se už zaobírali ohroženými druhy zvířat a rostlin, navrhovali způsob jejich ochrany. Dozvěděli jsme se proč třídit odpadky a jak

správně třídit.

Nakonec jsme se zaobírali znečištěním životního prostředí. Konkrétně nás zajímala kvalita vody, vzduchu a půdy u nás, v Mníšku pod Brdy.

Proto jsme zkontaktovali sdružení v Mníšku, které se zaobírá životním prostředím.

Na začátku jsme se setkali s problémem sehnání dat rozborů. Je to z toho důvodu, že každý z rozborů dělal (objednával a platil) jiný subjekt, takže nejsou všechna pohromadě.

Nakonec po sehnání dat rozborů:

1) dozvěděli jsme se, že se kvalita vzduchu v Mníšku neměří,

2) co se týče vody jsme posbírali data k rozboru zdrojů pitné vody (pítko na náměstí F.X.Svobody, altán na Starém sídlišti a pramen Sequens) a následně jsme výsledky porovnali v hodinách chemie,

3) rozhodli jsme se samí zkoumat kvalitu vody v jednom z rybníku v Mníšku,

4) půdní rozbory se dělaly jenom na několika místech kolem areálu Kovohutí.

 

 Mladí chemici-rozbor vody:

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek  

 

Plakáty ke Dnu bez aut (bojujeme proti znečištění vzduchu):


obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek


Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 obrazek obrazek

Ve středu 9. března 2016 se třída 4.A v penzionu setkala s babičkami a dědečky na společném jarním tvoření v rámci projektu Děti seniorům, senioři dětem. Společně jsme chtěli přivolat jaro a proto jsme vyráběli tulipány a pampelišky z krepového papíru. Všichni byli moc šikovní. Zároveň jsme do programu Erasmus+ zjišťovali, jaké počasí bylo v době mládí dnešních seniorů a jaké hry si hráli.

Na základě naši návštěvy jsme měli možnost porovnat počasí v minulosti a dnes. Zároveň jsme se ve výuce zjišťovali jaké jsou k tomu důvody.

Kromě toho, jsme jako projektovou aktivitu vytvořili prezentaci pro naše partnerské školy.


Prezentace zde.


obrazek obrazek
obrazek obrazek

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

obrazekobrazek


V rámci projektu jsme se rozhodli udělat i nějaké aktivity navíc.

Pro naše partnerské školy jsme udělali kalendář s obrázkem a popisem každého měsíce (počasí, příroda, činnosti lidí).

Je to z toho důvodu, že počasí v našich zemích je odlišné a tak jsme chtěli našim partnerům přiblížit jak to vypadá u nás během celého roku.

Obrázky namalovali žáci 5.A a s textem v angličtině jim pomáhala třída 9.A.

 

Prezentace zde.


Jak jsme tvořili:


 

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

obrazekobrazekBěhem posledních dvou měsíců jsme se dozvěděli zajímavé věci o rostlinách a živočiších, kteří žijí kolem nás.

Zjistili jsme, že je v Česku mnoho druhů rostlin a živočichů, kteří jsou na okraji vyhubení.

Usilovali jsme se udělat seznam, ale z důvodu velkého množství, rozhodli jsme se pro pár.

Udělali jsme online brožuru o ohrožených rostlinách i živočiších v Česku.

V CLIL hodinách (spojení přírodopisu a anglického jazyka) jsme nejenom prezentovali naše zjištění, ale měli jsme možnost srovnat naše poznatky s ostatními partnerskými školami.

Můžeme konstatovat, že ohrožených druhů zvířat a rostlin je nejenom v Česku, ale i v jiných zemích.

Je teď na nás rozhodnout se, co s tím uděláme.

Uvědomíme si důležitost rozmanitosti rostlin a živočichů kolem nás?

Budeme všechno ignorovat nebo se budeme usilovat zachránit a ochránit rostliny a zvířata kolem nás?

 

Brožura – Ohrožené druhy v Česku

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

obrazekobrazek


Součásti projektových aktivit bylo in vytvoření herbáře. Úkolu se věnovali žáci 5.A a 7.B.

Třída 5.A udělala herbář ze sušených rostlin. Rostliny samostatně posbírali, osušili a pojmenovali je.

Třída 7.B udělala elektronické herbáře.

 

Herbář 5. ročník zde

 

Herbář 7. ročník zde

Herbář 7. ročník zde

 

 

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

obrazekobrazek


Spolu se zahraničními školami jsme si popřáli všechno nejlepší k Vánocům a Novému roku.
Přání jsme si samostatně vyrobili, některé s námětem recyklace, protože v našem projektu se zabýváme životním prostředím.

K našim pohledům jsme partnerským školám, kromě přání, přibalili i ukázku českých perníků.

Pohledy, které jsme dostali:
 
 
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
 
 
Pohledy, které jsme my zaslali

obrazek  

obrazek  

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

obrazekobrazek

 

Během listopadu jsme si vyzkoušeli CLIL hodiny zeměpisu na naší škole.

V hodinách jsme se dozvěděli o partnerských zemích prostřednictvím prezentací, které pro nás vytvořili žáci ze zahraničních škol.

Samozřejmě výuka probíhala v anglickém jazyce.

Nakonec jsme měli možnost ověřit si nově získané vědomosti formou testů, kvízů a pracovních listů, které pro nás připravili žáci ze škol.

Všechny prezentace a testy, kvízy můžete najít na stránkách projektu.

 

Jak jste na tom Vy, jak dobře znáte Českou republiku?

Vyzkoušejte si náš kvíz:

 Kvíz Česká republika

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

obrazekCelý článek »»

Součástí projektu je i vytvoření webových stránek projektu.

Každá škola vytvořila vlastní webovou stránku projektu v rámci školy a zároveň jsme vytvořili společnou stránku projektu.

Na daných stránkách můžete sledovat jak pokračuje projekt, aktivity, kterých jsme se zúčastnili a výstupu, které jsme vytvořili.

obrazek

Odkaz na společnou stránku projektu. 

Odkaz na školní stránku projektu.

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
obrazek  

V mezinárodním hlasování nakonec zvítězilo logo ze španělské školy.

 

obrazek  

obrazek

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Prvním úkolem pro žáky ze škol zapojených do projektu byl návrh loga projektu.

Na každé škole žáci vytvořili návrhy na logo projektu. Návrhy projektu byly vystavění ve škole a žáci mohli hlasovat za nejzdařilejší logo. Vítězné logo z každé školy postoupí do mezinárodní soutěže o logo projektu. Návrhy na logo tvořili žáci na 1. stupni.

Na škole soutěží následující návrhy:

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek    


Vítězným logem se stál návrh s číslem 1. Vytvořila ho Jana Neubauerová z třídy 5.A. Gratulujeme.

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
obrazek  

Celý článek »»

Ve dnech od 20. října 2015 do 24. října 2015 se paní učitelky naší školy, spolu s kolegy ze škol z Řecka, Španělska, Polska, Chorvatska, Turecka a Lotyšska, zúčastnily prvního projektového setkání v měste Naoussa (ostrov Paros, Řecko).

Na programu bylo seznámení se, příprava a koordinace společného projektu. Součástí jednání byly organizační, právní, finanční a administrativní záležitosti.

Pracovní náplň setkání:

21.10. 2015

1) přivítaní, seznámení se s programem schůze,

2) seznámení se z programem Erasmus+, vzájemné představení partnerů,

3) prezentace každého státu, školy, informace o způsobu výuky, počet a věk žáků, minulé zkušeností v evropských projektech/programech,

4) vytvoření pracovních týmů a určení jejich vedoucích pro každou školu, role každého partnera, role koordinátorů,

5) způsoby komunikace- mezi učiteli (Facebook skupina, emaily, telefonický, skype), pro žáky (skype, eTwinning),

6) tvorba webové stránky projektu a eTwinningové stránky, pro nahrávání výsledků projektu. Diskuse nad logem projektu, způsobem volby, hlasování.

22.10.2015

1) způsoby zveřejňování výsledků aktivit, zapojení lokální komunity a autorit do projektu,

2) první příspěvek na web projektu: každý stát úvodní prezentací o škole, městě, studentech, vzdělávacím systému. Formu prezentace si zvolí každá škola dle vlastních možností,

3) diskuse o mobilitách žáků (trvání, kritéria výběru žáků, platby, výběr rodin), diskuse o aktivitách během mobility,

4) rozhodování o webové stránky (název, volba hlavního administrátora, použivatelé, vzhled stránky, apod.),

5) ICT a jiné aplikace, které se budou používat během projektu,

6) volba termínu mobilit (zvlášť pro mobilitu do Lotyšska), povinnosti žáků před mobilitou, během a po mobilitě,

7) jak řešit problémy: pro naléhavé věci (email, aplikace Whatsapp, popř. telefonický, nebo přes Skype), obecně (Facebook skupina).

23.10.2015

1) rozpočet, pravidla pro jeho použití a jeho kontrola, případná změna hostujících států,

2) naplánované aktivity, způsob jejich realizace, termíny dokončení aktivit, výstupy aktivit, jejich zhodnocení, popř. realizace extra aktivit,

3) soustředit se na témata: životní prostředí, dějepis, zeměpis každého státu formou metody CLIL, ICT prostředky, aplikace, programy, nové metody výuky, kooperace mezi školami, apod.

4) monitorování splnění aktivit a šíření výsledků projektu (způsoby, aktivity, datum, apod.),

5) závěrečné shrnutí jednání.

 

obrazek
Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Celý článek »»

Název projektu Environment surrounding us as a challenge and responsibility (Životní prostředí jako výzva a odpovědnost). Jedná se o projekt Evropské Unie pod názvem ERASMUS + klíčová akce KA2, Spolupráce pro inovace a výměnu osvědčených postupů, strategických partnerství pro školy pouze.

Cílem projektu je:

– zvýšení zájmu o životní prostředí, zvýšení informovanosti, porozumění a odpovědnosti za ochranu životního prostředí,
– podporovat studium cizích jazyků prostřednictvím moderních vyučovacích metod,
– větší porozumění a respektování sociálních, kulturních a jazykových rozmanitosti v evropských zemích,
– chápání politiky Evropské unie,
– podporovat multidisciplinární a interdisciplinární metody pomocí metody CLIL, rozvíjet dovednosti jako komunikace, tvořivost , rozhodování, organizace, plánování, řešení problémů, týmová práce),
– vyvinout lepší spolupráci mezi školami, veřejné a vzdělávacími institucemi.


Koordinátorem projektu je Česká republika, partnerské školy jsou z Chorvatska, Španělska, Turecka, Polska, Lotyšska a Řecka.

Aktivity:

V rámci projektu budeme realizovat celou řadu aktivit na škole, ale součástí projektu jsou i zahraniční mobility žáků do partnerských zemí. Čekají nás výjezdy do Lotyšska, Španělska a Chorvatska. Spolu s partnerskými školami budeme plnit projektové aktivity, procvičovat anglický jazyk a seznámíme se s životem lidí v daných státech. Na konci projektu přivítáme učitele i žáky s partnerských škol u nás v Mníšku pod Brdy.

Některé z aktivit: budeme zkoumat  přírodní elementy jako jsou voda, ovzduší, půda, rostliny a živočichy; formou CLIL hodin se dozvíme více o životním prostředí, dějinách, zeměpise a společenských charakteristikách partnerských států. Při vytváření projektových výstupů budeme používat různé digitální nástroje. Vytvoříme webové stránky projektu, videa, zprávy, brožury, online slovník, apod. které pomohou žákům a školám jako inspirace k jejich učení.
 
 
obrazek
Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 V konkurenci 150 základních, středních škol a gymnázií se naši škole podařilo získat grant v programu Erasmus+ KA2 na realizaci projektu s názvem „Environment surrounding us as a challenge and responsibility“ (Životní prostředí jako výzva a odpovědnost).

 

Cílem projektu je mezinárodní spolupráce škol na společném tématu. V našem projektu budou spolupracovat učitelé a žáci na na tématu životního prostředí a jeho ochrany.

Školy, které s námi na projektu spolupracují:

1) Osnovna škola Podmurvice , Chorvatsko

2) Primary School of Naousa Paros, Řecko

3) Ogres Valsts ģimnāzija, Lotyšsko

4) Karakesli Ortaokulu, Turecko

5) Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Szydlowie, Polsko

6) Pureza de María, Španělsko

 obrazek

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS