Erasmus+ školy

V rámci projektu jsme zkoumali rostliny, učili se o nich, udělali jsme herbáře.

Nakonec, jsme se rozhodli i vysázet rostliny.

Kluci z 8. tříd v rámci pracovních činností sázeli pažitku a fazolky. Starali se o ně a rostliny porostly.

Žáci z 9. ročníků se zase rozhodli zkrášlit okolí školy a za pomoci paní učitelky vysadili rostliny a kytky. Doufáme, že nás jejich kráse bude dlouho těšit.

 

Sázení rostlin 8 tříd zde.

Sázení rostlin 9. tříd zde.


Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

 obrazekobrazek

 


V rámci projektu jsme se učili o přírodě kole nás, zkoumali je, obdivovali je.

Nakonec, jsme se rozhodli v rámci fotografické soutěže zdokumentovat krásu přírody kolem nás.

Výherce soutěže čekala malá odměna.

Můžete se i Vy podívat na fotografie, zvolit si svého favorita a zjistit, jestli by jste hlasovali stejně jako my. Prozradíme Vám, že vítěz soutěže je na poslední fotce v prezentaci.

 

Prezentace s fotkami zde.


Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

obrazekobrazek


Ve středu 9. března 2016 se třída 4.A v penzionu setkala s babičkami a dědečky na společném jarním tvoření v rámci projektu Děti seniorům, senioři dětem. Společně jsme chtěli přivolat jaro a proto jsme vyráběli tulipány a pampelišky z krepového papíru. Všichni byli moc šikovní. Zároveň jsme do programu Erasmus+ zjišťovali, jaké počasí bylo v době mládí dnešních seniorů a jaké hry si hráli.

Na základě naši návštěvy jsme měli možnost porovnat počasí v minulosti a dnes. Zároveň jsme se ve výuce zjišťovali jaké jsou k tomu důvody.

Kromě toho, jsme jako projektovou aktivitu vytvořili prezentaci pro naše partnerské školy.


Prezentace zde.


obrazek obrazek
obrazek obrazek

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

obrazekobrazek


V rámci projektu jsme se rozhodli udělat i nějaké aktivity navíc.

Pro naše partnerské školy jsme udělali kalendář s obrázkem a popisem každého měsíce (počasí, příroda, činnosti lidí).

Je to z toho důvodu, že počasí v našich zemích je odlišné a tak jsme chtěli našim partnerům přiblížit jak to vypadá u nás během celého roku.

Obrázky namalovali žáci 5.A a s textem v angličtině jim pomáhala třída 9.A.

 

Prezentace zde.


Jak jsme tvořili:


 

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

obrazekobrazekBěhem posledních dvou měsíců jsme se dozvěděli zajímavé věci o rostlinách a živočiších, kteří žijí kolem nás.

Zjistili jsme, že je v Česku mnoho druhů rostlin a živočichů, kteří jsou na okraji vyhubení.

Usilovali jsme se udělat seznam, ale z důvodu velkého množství, rozhodli jsme se pro pár.

Udělali jsme online brožuru o ohrožených rostlinách i živočiších v Česku.

V CLIL hodinách (spojení přírodopisu a anglického jazyka) jsme nejenom prezentovali naše zjištění, ale měli jsme možnost srovnat naše poznatky s ostatními partnerskými školami.

Můžeme konstatovat, že ohrožených druhů zvířat a rostlin je nejenom v Česku, ale i v jiných zemích.

Je teď na nás rozhodnout se, co s tím uděláme.

Uvědomíme si důležitost rozmanitosti rostlin a živočichů kolem nás?

Budeme všechno ignorovat nebo se budeme usilovat zachránit a ochránit rostliny a zvířata kolem nás?

 

Brožura – Ohrožené druhy v Česku

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

obrazekobrazek


Součásti projektových aktivit bylo in vytvoření herbáře. Úkolu se věnovali žáci 5.A a 7.B.

Třída 5.A udělala herbář ze sušených rostlin. Rostliny samostatně posbírali, osušili a pojmenovali je.

Třída 7.B udělala elektronické herbáře.

 

Herbář 5. ročník zde

 

Herbář 7. ročník zde

Herbář 7. ročník zde

 

 

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

obrazekobrazek


Spolu se zahraničními školami jsme si popřáli všechno nejlepší k Vánocům a Novému roku.
Přání jsme si samostatně vyrobili, některé s námětem recyklace, protože v našem projektu se zabýváme životním prostředím.

K našim pohledům jsme partnerským školám, kromě přání, přibalili i ukázku českých perníků.

Pohledy, které jsme dostali:
 
 
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
 
 
Pohledy, které jsme my zaslali:

obrazek  


Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

obrazekobrazek

 

 

Během listopadu jsme si vyzkoušeli CLIL hodiny zeměpisu na naší škole.

V hodinách jsme se dozvěděli o partnerských zemích prostřednictvím prezentací, které pro nás vytvořili žáci ze zahraničních škol.

Samozřejmě výuka probíhala v anglickém jazyce.

Nakonec jsme měli možnost ověřit si nově získané vědomosti formou testů, kvízů a pracovních listů, které pro nás připravili žáci ze škol.

Všechny prezentace a testy, kvízy můžete najít na stránkách projektu.

 

Jak jste na tom Vy, jak dobře znáte Českou republiku?

Vyzkoušejte si náš kvíz:

 Kvíz Česká republika

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

obrazekCelý článek »»

Součástí projektu je i vytvoření webových stránek projektu.

Každá škola vytvořila vlastní webovou stránku projektu v rámci školy a zároveň jsme vytvořili společnou stránku projektu.

Na daných stránkách můžete sledovat jak pokračuje projekt, aktivity, kterých jsme se zúčastnili a výstupu, které jsme vytvořili.

obrazek

Odkaz na společnou stránku projektu. 

Odkaz na školní stránku projektu.

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
obrazek  

V mezinárodním hlasování nakonec zvítězilo logo ze španělské školy.

 

obrazek  

obrazek

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Prvním úkolem pro žáky ze škol zapojených do projektu byl návrh loga projektu.

Na každé škole žáci vytvořili návrhy na logo projektu. Návrhy projektu byly vystavění ve škole a žáci mohli hlasovat za nejzdařilejší logo. Vítězné logo z každé školy postoupí do mezinárodní soutěže o logo projektu. Návrhy na logo tvořili žáci na 1. stupni.

Na škole soutěží následující návrhy:

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek    


Vítězným logem se stál návrh s číslem 1. Vytvořila ho Jana Neubauerová z třídy 5.A. Gratulujeme.

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
obrazek  

Celý článek »»

Ve dnech od 20. října 2015 do 24. října 2015 se paní učitelky naší školy, spolu s kolegy ze škol z Řecka, Španělska, Polska, Chorvatska, Turecka a Lotyšska, zúčastnily prvního projektového setkání v měste Naoussa (ostrov Paros, Řecko).

Na programu bylo seznámení se, příprava a koordinace společného projektu. Součástí jednání byly organizační, právní, finanční a administrativní záležitosti.

Pracovní náplň setkání:

21.10. 2015

1) přivítaní, seznámení se s programem schůze,

2) seznámení se z programem Erasmus+, vzájemné představení partnerů,

3) prezentace každého státu, školy, informace o způsobu výuky, počet a věk žáků, minulé zkušeností v evropských projektech/programech,

4) vytvoření pracovních týmů a určení jejich vedoucích pro každou školu, role každého partnera, role koordinátorů,

5) způsoby komunikace- mezi učiteli (Facebook skupina, emaily, telefonický, skype), pro žáky (skype, eTwinning),

6) tvorba webové stránky projektu a eTwinningové stránky, pro nahrávání výsledků projektu. Diskuse nad logem projektu, způsobem volby, hlasování.

22.10.2015

1) způsoby zveřejňování výsledků aktivit, zapojení lokální komunity a autorit do projektu,

2) první příspěvek na web projektu: každý stát úvodní prezentací o škole, městě, studentech, vzdělávacím systému. Formu prezentace si zvolí každá škola dle vlastních možností,

3) diskuse o mobilitách žáků (trvání, kritéria výběru žáků, platby, výběr rodin), diskuse o aktivitách během mobility,

4) rozhodování o webové stránky (název, volba hlavního administrátora, použivatelé, vzhled stránky, apod.),

5) ICT a jiné aplikace, které se budou používat během projektu,

6) volba termínu mobilit (zvlášť pro mobilitu do Lotyšska), povinnosti žáků před mobilitou, během a po mobilitě,

7) jak řešit problémy: pro naléhavé věci (email, aplikace Whatsapp, popř. telefonický, nebo přes Skype), obecně (Facebook skupina).

23.10.2015

1) rozpočet, pravidla pro jeho použití a jeho kontrola, případná změna hostujících států,

2) naplánované aktivity, způsob jejich realizace, termíny dokončení aktivit, výstupy aktivit, jejich zhodnocení, popř. realizace extra aktivit,

3) soustředit se na témata: životní prostředí, dějepis, zeměpis každého státu formou metody CLIL, ICT prostředky, aplikace, programy, nové metody výuky, kooperace mezi školami, apod.

4) monitorování splnění aktivit a šíření výsledků projektu (způsoby, aktivity, datum, apod.),

5) závěrečné shrnutí jednání.

 

obrazek
Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Celý článek »»

Název projektu Environment surrounding us as a challenge and responsibility (Životní prostředí jako výzva a odpovědnost). Jedná se o projekt Evropské Unie pod názvem ERASMUS + klíčová akce KA2, Spolupráce pro inovace a výměnu osvědčených postupů, strategických partnerství pro školy pouze.

Cílem projektu je:

– zvýšení zájmu o životní prostředí, zvýšení informovanosti, porozumění a odpovědnosti za ochranu životního prostředí,
– podporovat studium cizích jazyků prostřednictvím moderních vyučovacích metod,
– větší porozumění a respektování sociálních, kulturních a jazykových rozmanitosti v evropských zemích,
– chápání politiky Evropské unie,
– podporovat multidisciplinární a interdisciplinární metody pomocí metody CLIL, rozvíjet dovednosti jako komunikace, tvořivost , rozhodování, organizace, plánování, řešení problémů, týmová práce),
– vyvinout lepší spolupráci mezi školami, veřejné a vzdělávacími institucemi.


Koordinátorem projektu je Česká republika, partnerské školy jsou z Chorvatska, Španělska, Turecka, Polska, Lotyšska a Řecka.

Aktivity:

V rámci projektu budeme realizovat celou řadu aktivit na škole, ale součástí projektu jsou i zahraniční mobility žáků do partnerských zemí. Čekají nás výjezdy do Lotyšska, Španělska a Chorvatska. Spolu s partnerskými školami budeme plnit projektové aktivity, procvičovat anglický jazyk a seznámíme se s životem lidí v daných státech. Na konci projektu přivítáme učitele i žáky s partnerských škol u nás v Mníšku pod Brdy.

Některé z aktivit: budeme zkoumat  přírodní elementy jako jsou voda, ovzduší, půda, rostliny a živočichy; formou CLIL hodin se dozvíme více o životním prostředí, dějinách, zeměpise a společenských charakteristikách partnerských států. Při vytváření projektových výstupů budeme používat různé digitální nástroje. Vytvoříme webové stránky projektu, videa, zprávy, brožury, online slovník, apod. které pomohou žákům a školám jako inspirace k jejich učení.
 
 
obrazek
Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 V konkurenci 150 základních, středních škol a gymnázií se naši škole podařilo získat grant v programu Erasmus+ KA2 na realizaci projektu s názvem „Environment surrounding us as a challenge and responsibility“ (Životní prostředí jako výzva a odpovědnost).

 

Cílem projektu je mezinárodní spolupráce škol na společném tématu. V našem projektu budou spolupracovat učitelé a žáci na na tématu životního prostředí a jeho ochrany.

Školy, které s námi na projektu spolupracují:

1) Osnovna škola Podmurvice , Chorvatsko

2) Primary School of Naousa Paros, Řecko

3) Ogres Valsts ģimnāzija, Lotyšsko

4) Karakesli Ortaokulu, Turecko

5) Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Szydlowie, Polsko

6) Pureza de María, Španělsko

 obrazek

Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Starší fotografie   |   Gmail   |   Admin   |   RSS