Projekty, granty a získané sponzorské dary v naší škole - Základní škola Mníšek pod Brdy

Projekty, granty a získané sponzorské dary v naší škole

Projekty a granty 2017/2018

Od 1.9. 2017 do 31.8. 2019 je škola zapojena do projektu MŠMT OP VVV: 

Výzva č. 02 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 
 

Sponzorské dary za rok 2017

Děkujeme za sponzorské dary

dárce František Keyř

dárce Zahradnictví Mníšek pod Brdy

dárce rodiče jednotlivých tříd

dárce BIOS s.r.o.

Děkujeme i za pomoc panu Josefovi Vitáskovi za zednické práce

Dále děkujeme sponzoru panu Havlíkovi za darování kůží na Knoflíkový trh.Projekty a granty 2016/2017

RP MŠMT „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016“ (č. j. MŠMT-43229/2015–1)

 DZS – Erasmus plus KA2 – Školní vzdělávání

 KÚ Středočeského kraje, MŠMT – „Podpora speciálních pedagogů ve školách v roce 2016, pokračování dotace“

 Výzva č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 MŠMT – Bezpečné klima na českých školách

 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

 Primární prevence

 


Sponzorské dary za rok 2016

Děkujeme za sponzorské dary
 

dárce Martin Uher spol.s.r.o.
dárce Lékárna Mníšek s.r.o.
dárce Zahradnictví Mníšek pod Brdy
dárce Družstvo Eurosignál
dárce František Keyř
dárce Alexandra Merunková
dárce IdeaSense s.r.o.
dárce MAQFORT s.r.o. 


Sponzorské dary za rok 2015

Děkujeme za poskytnutí sponzorských darů.

– Keyř František

– Lenka Vališová, Dagmar Rygielová

– Ing. Jirasová

– Dagmar Rygielová

– Nina Danišová

– Marek Španěl

– Žaneta Rusnáková

– Ondřej Petrů

– Jiří Liptovský

– Pavel Kučera

– UVR Mníšek pod Brdy a.s.


Projekty a granty 2015/2016

eu-investice-do-vzdelavani-nahled ESF MŠMT – výzva č. 56 – Vidím, slyším, porozumím …

OPVK ESF MŠMT – výzva č. 57 – Zručností ke vzděláníVýzva 57 – čerpání dotace

DZS – Erasmus plus KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců

DZS – Erasmus plus KA2 – Školní vzdělávání

ESF MŠMT – Edison

KÚ Středočeského kraje, MŠMT – „Podpora speciálních pedagogů ve školách v roce 2016, pokračování dotace“

KÚ Středočeského kraje, MŠMT – „Podpora psychologů ve školách v roce 2016, nová dotace“ 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Primární prevence


Projekty a granty 2014/2015

Business Leaders forum – Mentoring začínajících učitelů

SFŽP ČR – Postarejme se sami (pojďme poznat přírodu a učit se žít v ní)

DZS – Erasmus plus KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců

DZS – Erasmus plus KA2 – Školní vzdělávání

ESF MŠMT – Zavádění metody CLIL na základních školách

ESF MŠMT – Edison

KÚ Středočeského kraje, MŠMT – „Podpora speciálních pedagogů ve školách v roce 2015, pokračování dotace“

 

 Projekty a granty naší školy do kterých jsme se zapojili i ty, které se nám podařilo získat:

Na dnešním jarmarku se nám podařilo získat 11 672 Kč jako příspěvek na obnovení provozu třídy 2.B. Dále byl škole poskytnut finanční dar za stejným účelem od firmy Studny Keyř ve výši 15 000 Kč. Za všechny poskytnuté dary děkujeme.

Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí za rok 2015 

KÚ Středočeského kraje – „Podpora speciálních pedagogů ve školách v roce 2015“

MŠMT – ,, Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v ZŠ v roce 2014"

MŠMT –  ,,Mandala dětem" 

MŠMT –  podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchova v roce 2014

NAEP – „Erasmus plus“

Scientica Agency, s.r.o.- partnerská škola v projektu OPVK – ,,Učíme se s Evropskou kosmickou agenturou"

KÚ Středočeského kraje – „Cesta ke starým stromům“

MŠMT- Investice do rozvoje vzdělávání – ,,EU peníze školám "

Nadace Partnerství – ,, Do školy na kole, bezpečně a zeleně"

Středočeský Fond hejtmana – ,,V zdravém těle zdravý duch"

NAEP – ,,Výběrové řízení aktivity DVPP"

MŠMT – ,,Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v ZŠ v roce 2013"

Nadace Proměny – ,,Zahrada hrou"

MŠMT – ,, Komunikace a vztahy ve volném čase"

Člověk v tísni – ,, Naše posvícení"

Člověk v tísni –  ,, Jeden za všechny, všichni za jednoho"

Brontosaurus a Město Mníšek pod Brdy – ,, Zahrada ŠD na Malém náměstí"

 

Sponzorské dary, které získala naše škola ve školním roce 2014/2015.

Děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli naší škole:

– rodičům prvních tříd za dovybavení učebenSponzorské dary, které získala naše škola ve školním roce 2013/2014.

Děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli naší škole:

– rodičům tříd 1.A, 1.B,1.C,3.A za koberce do tříd 

– rodičům všech 1. tříd za vymalování učeben, za pomoc při úpravách tříd,za výrobu nábytku…

- Mgr. K.E.Palečkové za knihy do naší žákovské knihovny

- p.Korejsové za nábytek do ŠD

 – p.Španělové za finanční dar pro ŠD

- p.Čihákové za finanční dar škole

- rodičům našich žáků za finanční příspěvky na papíry

- dar od společnosti UVR v podobě kontejnerů na tříděný odpad - fotografie


 


Sponzorské dary, které získala naše škola ve školním roce 2012/2013.

Děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli naší škole:

– Firmě Mediapark za cenu pro vítězku soutěže ,,O logo školy."

– Firmě LX za hry pro výherce soutěže O logo školy

– Tiskárně Mníšek pod Brdy a Ing. Havlíkovi za věnovaná trička s novým logem naší školy

– Firmě Omega Hořovice za kvalitní barevný papír 

– Panu Mathauserovi za montáž kliky ve ŠD
 – Rodičům žáků 1.C za rekonstrukci ve své třídě.

– Rodičům žáků 1.D za rekonstrukci ve své třídě.

– Manželům Nádvorníkovým za květinovou výzdobu ve vestibulu školy.

– Rodičům žáků 3.A za nákup koberce do své třídy.

– Malířům Smejici se ve ŠD -p. Pirichové, p.Maškovi,p. Pirichovi,p. Bambouskovi, p. Inderkovi, p.Duchoňovi.

– p.Řehořovi za papíry pro ŠD.

– p.Řehořové za kobereček do ŠD.

– p.Kretschmerové za finanční dar škole

– rodičům 1.C za finanční dar na nákup her

– rodičům třídy 7.A za příspěvek na autobusovou dopravu na lyžařský výjezd
 

 

Další sponzorské dary můžete zasílat na č.ú.školy: 384894399/0800 pod v.s. 601. Děkujeme.

Uložit

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS