Informace školní družiny

Vážení rodiče,

dne 30.6.2017 bude  ŠD otevřena pouze do 16.30hod.

děkuji za pochopení

Anna Kotíková

Vážení rodiče,

dne 20.6.2017 bude z organizačních důvodů ŠD otevřena pouze do 15.00hod.

děkuji za pochopení

Anna Kotíková

 Dne 5.5.2017 je ředitelské volno. 
 
V případě zájmu o ŠD je nutno do 2.5.2017 včetně odevzdat přihlášku do ŠD vychovatelce.
Oběd je možno si objednat za příplatek 58,– Kč v kanceláři ŠJ.

Anna Kotíková

Pokud máte zájem ve školním roce 2017 / 2018 o umístění dítěte do ŠD, je nutné vyplnit a odevzdat přihlášku vychovatelce do 31.5.2017. Přihlášku je možno si stáhnout na webových stránkách školy.

Jedná se o žáky současných 1. – 4. tříd ZŠ.

 

Anna Kotíková – vedoucí ŠD

Kdo má zájem o ŠD ve školním roce 2017 / 2018 prosím o vyplnění přihlášky a předání vychovatelce.

Zápisní lístek ke stažení zde:Zápisní lístek do ŠD 2017/2018

 

Vážení rodiče,

připomínám platbu za ŠD za období 01 – 06 / 2017.

 

Částku 1800,– Kč je nutno poukázat do 15.2.2017.


Anna Kotíková

vedoucí ŠD

Prosím rodiče, aby platbu za ŠD na 2.pololetí posílali na tento účet.

30015–384894399/0800


Anna Kotíková


Přihláška do ŠD

Používání mobilních telefonů dětmi je možné pod dohledem vychovatelky ŠD po příchodu z oběda a po 15 hodině po ukončení odpoledního zaměstnání.

 

Anna Kotíková

vedoucí ŠD

Od 1. září 2015 jsou přemístěna oddělení ŠD do hlavní budovy školy na adresu Komenského 420. 

Zde bych chtěla rodiče všech žáků požádat o trpělivost a shovívavost, protože právě v nadcházejícím školním roce nás budou nejvíce trápit a zatěžovat dopady kapacitních omezení.

Určitě tato situace přinese komplikace. Věřím ale, že vy rodiče nám pomůžete se přes tyto dočasné potíže přenést a že s námi na zmírnění dopadů tohoto přechodného období budete spolupracovat. 

Chtěla bych touto cestou vyzdvihnout práci všech paní vychovatelek. Přestože mají plně naplněná oddělení a podmínky pro jejich pedagogickou činnost nejsou zcela ideální, vymýšlejí celou řadu odpoledních činností pro děti ve ŠD. Na webových stránkách ŠD můžete najít plán jejich práce na celý školní rok, který je opravdu bohatý. 

Děkuji vám všem za pochopení

Michaela Pažoutová


● Všechna oddělení družiny mají svá zázemí v přízemí a v prvním patře budovy školy, konkrétně v 1., 2. a 3. třídách. Jmenné seznamy jednotlivých oddělení naleznete na informačních nástěnkách ŠD.  Vzhledem k naplněné kapacitě družiny nelze děti přeřazovat do jiných oddělení. Děkujeme, že tuto skutečnost respektujete.


● Veškeré potřebné informace o provozu družiny naleznete na našich webových stránkách a informační nástěnce družiny. Všechny formuláře jsou k dispozici na webu družiny, informační nástěnce a u vychovatelek.


● ŠD je od 1. září 2016 v plném, běžném provozu, vč. ranní družiny. V případě malého počtu dětí budou děti první školní den sloučeny do třídy 4. A (přízemí, první třída napravo).


Provozní doba:

ranní družina:              6.30 – 7.40 hod., třída 4.A

odpolední družina:    11.50 – 17.30 hod.


Vyzvedávání dětí:

Při vstupu do budovy školy se ohlaste u vrátného. Pokud je budova zamčena, použijte družinový videotelefon.

V intervalu od 13.30 do 15.00 nelze děti vyzvedávat bez předchozího upozornění vychovatelky. Tento čas je vyhrazen vlastnímu programu družiny.

Během měsíce září je třeba doplnit zápisní lístek údaji o odchodech dítěte a kroužcích.

Dítě smí vyzvedávat pouze rodiče a rodiči zmocněné osoby (formulář Zmocnění k vyzvedávání dítěte).

Pro případ, že dítě má odcházet samo a nemá tento údaj uveden v zápisním lístku, použijte Žádost o uvolnění z družiny. 

S ohledem na zajištění bezpečnosti vašich dětí není možné pouštět dítě z družiny na základě SMS zprávy či emailu. 


● Zájmové kroužky:

Doprovod na školní zájmové kroužky zajišťují jejich lektoři. Nezajišťujeme přechody dětí na kroužky, které neorganizuje škola.


● Prázdniny a ředitelské volno:

V době prázdnin a ředitelského volna ŠD funguje pouze v případě, že je přihlášeno min. 10 dětí. Přihlášky na prázdniny si rodiče stáhnou z webových stránek školy. O vánočních prázdninách je ŠD zavřena.

 

 

Kontakt na ŠD

Tel. ŠD ZŠ:
775 619 580 - vedoucí ŠD

v době nepřítomnosti
728 754 527 - vrátnice ZŠ

E-mail:
druzina@zsmnisek.cz


Provozní doba školní družiny

Ranní družina
    6:30 - 7:40

Odpolední družina
    11.40 - 17.30Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Starší fotografie   |   Gmail   |   Admin   |   RSS