Školní družina - Základní škola Mníšek pod Brdy

Školní družina

Vážení rodiče,

vítejte na stránkách naší družiny, na kterých naleznete všechny potřebné informace o jejím provozu a připravovaných akcích. Budeme rády, když si prohlédnete i fotky z akcí, které u nás již proběhly, nebo obrázky našeho tvoření.

V tomto školním roce čeká naši družinu několik drobných změn. S rostoucím počtem našich žáků, vzrostl i počet oddělení na 11. a také jsme přivítali dvě nové kolegyně. 

Náš roční tematický plán má název Cesta kolem světa. Tematický plán a jednotlivé činnosti z něho plynoucí by měly vést děti k poznání různých kultur, zvyků a světadílů hravou a zábavnou formou.

Především si přejeme, aby nám spolu bylo dobře a děti se do družiny těšily. Usilujeme, aby děti v naší družině trávily čas aktivně, ale zároveň měly po vyučování prostor na odpočinek a relaxaci. S dětmi pravidelně čteme, vyprávíme si příběhy, kreslíme, malujeme, vyrábíme. Pokud nám to počasí dovolí, jsme s dětmi co nejvíce venku. Posilováním sociálních dovedností vedeme děti k utváření pozitivních mezilidských vztahů.

 

Věřím, že nás čeká pěkný rok plný zajímavých zážitků!

 


kotikova-anna-nahled  Jsem tu pro vás:

Anna Kotíková

tel.     775 619 580 – vedoucí ŠD

         728 754 527 – recepce p. Jančík

email: kotikova.anna@zsmnisek.cz  nebo     

          druzina@zsmnisek.cz

 

Režim dne ve ŠD 

po obědě:                    odpočinkové a relaxační činnosti, zájmové činnosti 

13.30 – 15.00 hodin:   vycházka, pobyt na školním hřišti 

15.00 – 15.30 hodin:   hygiena, svačina, pitný režim 

15.30 – 17.30 hodin:   zájmové činnosti dle volby dětí,

                                     příprava na vyučování, úklid

 

Úplata ŠD

Platba za šk. rok 2017/2018 bude probíhat ve dvou splátkách: za období září – prosinec 2017 (1200 Kč, splatnost do 15. října 2017) a za leden – červen 2018 (1800 Kč, splatnost do 15. února 2018). Číslo účtu i variabilní symbol dítěte zůstává nezměněn. V případě odhlášení dítěte ze ŠD během školního roku (vždy k poslednímu dni v měsíci) vám bude odpovídající částka vrácena.

č.ú.: 30015–384894399/0800 

Platba za žáky prvních tříd měla být provedena do 31.7.2017. Prosím o urychlené uhrazení částky 1200,– Kč. Uvádějte vždy variabilní symbol, třídu, jméno a příjmení dítěte!!

 

Kontakt na ŠD

Tel. ŠD ZŠ:
775 619 580 - vedoucí ŠD

v době nepřítomnosti
728 754 527 - vrátnice ZŠ

E-mail:
druzina@zsmnisek.cz


Provozní doba školní družiny

Ranní družina
    6:30 - 7:40

Odpolední družina
    11.40 - 17.30Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS