Akce třídy 7.A - Základní škola Mníšek pod Brdy

Akce třídy 7.A

Dne 1. června 2017 na škole proběhl Sportovní den v rámci Mezinárodního dne dětí.

Soutěžili jsme ve dvou disciplínách: Štafeta (kategorie dívek a kluků) a Orientační běh.

Ve štafetě se nám dařilo:

Holky, ve složení Eliška, Adéla, Kačka Paichlová a Kristýnka Pařízková, se umístnily na 2. 

Kluci, ve složení Tomáš Minařík, Tomáš Souček, Brian a Šimon, se umístnili na 3. místě.

Gratulujeme všem, kteří se zúčastnili.

„Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“
Ivana Širková
 
obrazek obrazek obrazek

V pondělí 24. dubna 2017 jsme se zúčastnili přednášky o životě lidí se zrakovým postižením.
Zjistili jsme, jaké oční vady existují, a zažili jsme je nasazením si různých brýlí. Měli jsme možnost vidět a zároveň si i vyzkoušet pomůcky – mluvící telefon, hodinky, přístroj na rozpoznání barev, digitální lupu, apod.
Vyzkoušeli jsme si chodit se zavřenýma očima s bílou holí. Poznali jsme Braillovo písmo, zkusili hmatem přečíst písmena a uhodnout obrázek.
Také jsme se dozvěděli více o přípravě a práci vodící psa.
 
Ivana Širková
 
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek  

Ve středu 19. dubna 2017 jsme navštívili divadelní představení Gulliverovy cesty v divadle D21.

Jednalo se o komorní muzikál za doprovodu živé kapely Gulliverovy tresky, která vyplouvá s Gulliverem z reálného světa do fantazie. Hlavní hrdina toužil uniknout z běžného všednodenního života, poznávat svět – ale po svém – bez průvodců. Na nikoho se nevázat s touhou porozumět jiným světům. Gulliver je dobrodruh. Dalšími tématy, ke kterým naše inscenace směřuje, je vztah jedince ke společnosti, rozdílné kultury a jejich respektování, (ne)příčetnost a její hranice. 

Ivana Širková

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek

22. dubna oslavujeme Den Země, do kterého se zapojila i naše třída.

Našim úkolem bylo sbírání odpadků kolem rybníků. Naplnili jsme celkově 5 velkých pytlů. Zároveň jsme se nestačili divit, co všechno a kam lidé zahodí. Opravdu chceme žít v městě plném odpadků? Uvědomili jsme si, jak je důležité, abychom měli čisté prostředí a naučili se používat odpadkových košů.

Akci jsme zakončili na Skalce, kde jsme se občerstvili a odpočinuli si.

 Ivana Širková

obrazek obrazek

 

Při společné diskusi na třídnické hodině jsme se domluvili, že tento školní rok nepodnikneme školu v přírodě, ale se zúčastníme krátkých jednodenních výletů. V současné době řešíme výběr a náplň výletů.

Ivana Širková

Naše třídě 6. A se podařilo přinést 98 kg starého papíru.

Děkuji Kačce Viškové, Adéle Jandové, Veronice Svrčkové, Adamovi Sikorovi a Jakubovi Filípkovi za přinesení papíru.

Peníze za sběr využijeme při školních výletech na zaplacení dopravy nebo vstupného.

Ivana Širková

Vážení rodiče,

 

v pondělí 6. 3. 2017 bude dopoledne probíhat na venkovním hřišti instalace hokejbalového hřiště, kde zároveň bude probíhat hokejbalový kroužek. Ten povede pan Roman Novák se svými kolegy.

Kroužky budou probíhat zdarma, začíná se již v pondělí 6. 3. 2017. Kroužky pro 5+6 třídy budu probíhat od 15:00 do 16:00. Přihlášky se odevzdávají na kroužku panu Novákovi.

Další přihlášky na kroužek u třídního učitele.

 

Ivana Širková

Vážení rodiče,

od pondělí 27. února 2017 bude ve škole probíhat sběr starého papíru. Kontejner bude přistaven před školou celý týden.

Výtěžek bude použitý na akce třídy.

Děkuji,

Ivana Širková

 

 

Vážení rodiče,

na začátku školního roku jsme vybírali mýdla a ubrousky. Všem, co přispěli, moc děkuji.

V současné době žáci už ubrousky minuli, proto Vás chci poprosit o přinesení 2 balíčků ubrousků.

Mýdla máme ještě dostatek.

Děkuji,

S pozdravem

Ivana Širková

23. ledna 2017

Vážení rodiče a milí žáci,

pokud byste měli doma přečtené dětské knížky nebo časopisy, budeme rádi když je věnujete škole jako dar. Plánujeme z nich vytvořit knihovnu, která bude složit žákům k vyplnění času hlavně o velkých přestávkách.

Děkujeme

Ivana Širková

23. ledna 2017

V úterý 20. prosince jsme společně strávili předvánoční čas.

Na začátku jsme si přečetli hezké vzkazy, které nám napsali spolužáci a spolužákyně. Potěšili jsme se i pobavili.

Potom jsme si odevzdali dárky, z kterých jsme všichni měli radost.

U povídání jsme si pochutnávali na vánočním cukroví.

Potom jsme si zahráli různé hry a poslouchali hudbu, dle výběru našich spolužáků.

Nakonec jsme si popřáli hezké Vánoce a rozloučili jsme se.

 

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek

Ivana Širková

Chtěla bych poděkovat Kristýnce Pařízkové a Veronice Svrčkové za přinesení dárků. Věřím, že dárky poteší.

 

Ivana Širková

obrazek  

Vážení rodiče a děti,

i tento školní rok se naše škola zapojila do charitativní akce Krabice od bot.

Pokud chcete někomu udělat radost, naplňte krabici věcmi (např. pastelkami, sešity, hračkami, knížkou, hezkým tričkem, kosmetikou, bonbóny apod.), přidejte vánoční pozdrav a zabalte je. Navrch nalepte štítek s označeným pro koho dárek je (chlapec nebo dívka, a věk).

Krabice dostanou k Vánocům chudé děti a určitě jim udělají velkou radost. Možná nedostanou žádné jiné vánoční dárky.

Akce trvá do 9. prosince. Krabice budeme shromažďovat v naší třídě.

Děkujeme za darované věci.

 Ivana Širková

Vážení rodiče,

od října 2016 probíhá na škole dlouhodobý program budování pozitivního sociálního klimatu, jehož součástí je získávání zásadních informací o atmosféře v jednotlivých třídách a jejich následné využití v práci jak se žáky, tak i s učiteli. Program bude zahrnovat mj. práci se třídou zaměřenou na posílení pozitivních vztahů, skupinovou práci v rámci prevence či výskytu sociálně patologických jevů, projekty zaměřené na kooperativní chování, dodržování pravidel apod. Budete požádáni o písemný souhlas s účastí Vašeho dítěte na skupinových aktivitách.

Program zajišťuje externí odborník na výchovu a vzdělávání, paní Tereza Poljaková. V případě otázek, námětů či připomínek ji neváhejte kontaktovat prostřednictvím třídní učitelky nebo přímo na mailové adrese tereza.poradna@seznam.cz. S informacemi získanými v průběhu programu bude nakládáno jako s citlivými informacemi; může je obdržet pouze pověřená osoba, která má možnost využít výsledků ve prospěch kolektivu. V písemných výstupech (závěrečná zpráva apod.) nebudou uváděny konkrétní osoby.

Děkuji,

Ivana Širková

Vážení rodiče,

na internetových stránkách školy je spuštěn informační systém pro objednání termínu na individuální třídní schůzky.

Ivana Širková

Naše škola má svůj profil na Facebooku. Budeme rádi, když nám zanecháte vzkaz.

Přikládám odkaz:

https://www.facebook.com/zsmnisek

 

Ivana Širková

V úterý 4. října proběhly ve třídě volby do školního parlamentu.

Třídu budou zastupovat: Vanesa Hevessy a Emily Zikešová.

Náhradníkem byl zvolen Marek Číhák.

První schůze parlamentu se uskuteční v pondělí 10. října, v 8:00, ve školní jídelně.

 

Ivana Širková

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás poprosit o drobné příspěvky v podobě pečiva slaného či sladkého, domácího či kupovaného ( do školy vše možno přinést už v pátek 7. října), které bude nabízeno návštěvníkům v kavárně během oslav 60. výročí školy.

obrazek  

Děkuji Všem.

Ivana Širková

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,

chtěla bych Vás pozvat na oslavu 60. výročí naší školy.

Oslava se uskuteční 8. října, od 10:00 do 15:00.

obrazek

Ivana Širková

Naše třídě 6. A se podařilo přinést 330 kg starého papíru.

Děkuji Tomáši Součkovi, Kačce Paichlové, Františkovi Schichovi, Kačce Viškové, Adéle Jandové a Veronice Svrčkové za přinesení papíru.

Ivana Širková

Vážení rodiče,

už funguje zapisování známek, můžete se podívat jak se třída učí.

Ivana Širková

Vážení rodiče,

z důvodu problémů v systému Bakaláří, není zatím možné pro učitele zapisovat známky v elektronické žákovské knížce. Žákovskou knížku zatím můžete používat na omlouvaní absencí.

Děkuji za pochopení.

Ivana Širková

obrazek

 Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí 19. září 2016 bude u školy přistaven kontejner na starý papír. Poprosím Vás o nahlášení přineseného množství.

Děkuji.

Ivana Širková

Vážení rodiče,

na webové stránce školy naleznete nabídku kroužků a přihlášky.

Ivana Širková

 

 

Dnes jsme se vydali na cestu stmelování třídy spolu s Odysseou.

Na začátku cesty jsme se seznámili s lektory a samí jsme se představili a povídali si o našich zájmech. Určili jsme si i pravidla chování, abychom si aktivity užili co nejvíce.

Potom jsme zjistili, jaké to je vnímat věci a zvuky kolem sebe se zavřenými oči, a o pocitech jsme si následně povídali.

 Po přestávce jsme se přesunuli na školní hřiště. Tam jsme pokračovali v naší cestě v plnění aktivit. Nejdříve jsme lovili pokémony, zkoušeli hry se švihadlem a znemožnili jsme viru dostat se do počítače amerického prezidenta.

 Kromě her a aktivit jsme si společně povídali o naší třídě, o tom jak pracujeme a jak to zlepšit.

 Nakonec jsme si rozdali lístky radosti, kde jsme si navzájem napsali pozitivní věci.

 Lektoři zhodnotili naší třídu jako šikovnou, ale sdělili nám i věci, na kterých musíme zapracovat, abychom spolupracovali jako kolektiv.

 

obrazek  

 Ivana Širková

obrazekMilí rodiče,

v rámci zpříjemnění prostředí třídy dětem bych Vás chtěla poprosit o přinesení květin v květináči (samozřejmě, v případě, že máte doma jednu navíc).

Děkuji.

Ivana Širková

obrazek


14. záři 2016 Primární prevence Odyssea

Lektoři z programu Odyssea budou pracovat se žáky na stmelování kolektivu.

Program bude probíhat ve dvou blocích: 8:00 – 12:30 a pak od 13:15 – 16:00.

Cena programu: 60 Kč (peníze přinést v úterý 13. září).

Děkuji.

Ivana Širková

Vybíráme:

100 Kč na výtvarnou výchovu (čtvrtky, barevné papíry)

2 balíky bílých papírů 4A nebo 100 Kč

Tekuté mýdlo s pumpičkou

2 balení tahacích kapesníků

 

Děkuji Všem za přinesení věcí.

Ivana Širková

 

Dobrý den,
zdravím po prázdninách.

V letošním školním roce bude pod TJ Sokol Mníšek kroužek míčových herkaždý čtvrtek, od 18 h do 19 h.Cvičit budeme už v nové tělocvičně, zpočátku asi venku.

Cílem je získat základy v běžných míčových hrách – vybíjená, přehazovaná, fotbal, softbal… a posílit fyzickou kondici dětí. 

Začínáme 8.9.2016 v 18 h. Sraz před vchodem do staré tělocvičny.

Přijímáme děti 3. – 6. ročník.

V případě zájmu se hlaste prosím na email jana.mraz@seznam.cznebo tel. 736 746 604

 

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek

28.6.2016

 

Ráda bych poděkovala všem, kteří se zúčastnili našeho rozlučkového představení.


Děkuji za krásná slova.


Ale hlavně – děkuji za krásné čtyři roky, které jsem s Vašimi dětmi mohla strávit a s Vámi se poznat a spolupracovat. Bez   přehánění – byla to bezvadná třída s bezvadnými rodiči.


Nové paní učitelce třídní, mé milé kolegyni, přeji další nádherné čtyři roky s Vámi.

Pevně věřím, že děti do puntíku splní svůj slib: " paní učitelko, vítáme Vás, budete mít ráda nás".

E.B.

24.6.2016


 

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek    DĚKUJI !!!!!!!


 

Vážení a milí rodiče,

 

oznamuji Vám, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku PS a učebnic na  příští školní rok. 


Částky, které děti odevzdaly  jsou předběžné, případný rozdíl bude vyrovnán – buď v rámci třídnoho fondu nebo přímo jednotlivým dětem – podle výše rozdílné částky a domluvy s rodiči na začátku 6. ročníku novým třídním.

24.6.2016

E.B.

Výsledek obrázku pro sběr Vážení rodiče, milé děti,

s blížícím se koncem školního roku bude probíhat 4. vlna sběru papíru. Pokud nějaký doma máte, můžete ho dát do kontejnéru, který je umístěný před školou.

E.B.

20.6.2016

Výsledek obrázku pro retro školní aktovka        Výsledek obrázku pro starý slabikář

Vážení rodiče, prarodiče,  přátelé školy,

na podzim si připomeneme a oslavíme 60 let, které uplynuly od doby, kdy byla zdejší škola otevřena. Chtěli bychom Vás poprosit, okud máte doma fotografie, staré učebnice, sešity, písanky, žákovské knížky, školní brašny,  předměty, které je z let již dávno minulých, zda byste je mohli zapůjčit. Lze nám zavolat, do školy přijít.Vše po skončení oslav opět vrátíme.

Předem moc děkujeme.

 
Kontakty:

p. hospodářka : Petra Veselá -  vesela.petra@zsmnisek.cz, 774 165 070

p. ředitelka: Michaela Pažoutová –  pazoutova.michaela@zsmnisek.cz, 775 602 008


E.B.



Vážení rodiče,

pokud se právě díváte na naše stránky, prosím, podívejte se na informaci, kterou jsem Vám poslala do e-mailu.

Děti, upozorněte své rodiče.

15.6.

E.B.

POZOR: 

Výsledek obrázku pro čas


Od pondělí do čtvrtka budeme končit dle rozvrhu hodin.


Pondělí 27.6.

Prosím, aby si děti vyklidily šatní skříňky a každý měl připravený svůj klíč k odevzdání. Můžete si nosit hry.Konec v 12,45 h.


Úterý 28.6.

Ve třídě budou probíhat třídnické práce.Můžete si nosit hry.Konec ve 13,45 h.


Středa 29.6.

Ve třídě budou probíhat třídnické práce.Můžete si nosit hry Konec ve 13,45 h.


Čtvrtek 30.6.

Vydání vysvědčení.Konec kolem 9. hodiny.

E.B.

14.6.2016




Naše třída se opakovaně zapojila do projektu Erasmus+. Tentokrát jsme sbírali jarní byliny, lisovali a nyní zhotovili herbář.

Jak se dětem  práce povedla, si můžete  prohlédnout na fotografiích.Smejici se

E.B.

13.6.2016

 

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek  15.6.2016

 

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
 
obrazek  

Výsledek obrázku pro happysnack automat


INFORMACE PRO DĚTI: 

dnešním dnem  je zahájena velká školní akce na dotovaná mléka – ve školním automatu Happysnack je nabízíme za  polovinu ceny.

E.B.

13.6.2016

Výsledek obrázku pro internet

Vážení  a milí rodiče, milé děti,

v pátek 17.června – 4. vyučovací hodinu  se zúčastníme besedy s p. Ing. Sáblíkem (ředitelem smíchovské SŠ)  ohledně bezpečnosti na internetu.

E.B.

8.6.2016

obrazek  

Vážení a milí rodiče, babičky a dědové,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na naše poslední setkání a rozloučení se s prvním stupněm základní školy, který se bude konat v pátek 24. června od 17,00 hodin v naší třídě.

Na co se můžete těšit? Na program plný písniček a tance, na nového třídního vyučujícího a předání mu klíče od našeho kolektivu.

Na všechny se moc těšíme !!!


 

Kolektiv dětí 5.A , Eva Branná a Péťa Bartůňková


7.6.2016

Dnes, 1. června se ve škole konala oslava Mezinárodního dne dětí. Žáci prvního stupně si vybírali z mnoha rozličných aktivit, které pro ně pedagogičtí pracovníci připravili. V naší třídě si děti vyráběly různé předměty skládáním zažehlovacích korálků. Já i p. Péťa Bartůňková jsme měly radost, neboť celé dopoledne byl o aktivitu velký zájem a děti tvořily velmi pěkné výrobky.Pevně věříme, že se dnešní dopoledne líbilo i všem dětem.

E.B.

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek

1.6.2016

dscn0104

 

dscn0105

27.5.2016

Výsledek obrázku pro Český jazyk 6 – nová generace-PS    Výsledek obrázku pro Matematika 6 – Aritmetika PS   Výsledek obrázku pro Přírodopis 6 – 1.díl – PS   Výsledek obrázku pro Fyzika I – 1.díl – PS   

 

Vážení rodiče,

v novém školním roce budou Vaše děti potřebovat tyto pracovní sešity. Prosím, potvrďte svým podpisem Váš souhlas s jejich uhrazení, objedná hromadně škola a dětem budou sešity předány v září.

Prosím o uhrazení částky 641 Kč nejpozději  do 15. června 2016.

Děkuji.

E.Branná

Project 2, 4.vydání – PS

230 Kč

Český jazyk 6 – nová generace-PS

 69 Kč

Matematika 6 – Aritmetika PS

 69 Kč

Matematika 6 – Geometrie PS

 69 Kč

Fyzika I – 1.díl – PS

 36 Kč

Fyzika I – 2.díl – PS

 29 Kč

Dějepis 6 – PS

 69 Kč

Přírodopis 6 – 1.díl – PS

 35 Kč

Přírodopis 6 – 2.díl

 35 Kč

Celkem

641 Kč

 

27.5.2016

NEZAPOMEŇTE  - FOTOGRAFOVÁNÍ VE ČTVRTEK !!!!!

Info v novém týdenním plánu, nebo dříve v akcích.

21.5.

E.B. 

Výsledek obrázku pro dětské dílny


Ve středu 1. června oslavíme Mezinárodní den dětí.V tento den se bude konat Den dětských dílen.

Ráno v 8,00 hodin se sejdeme ve třídě , kde děti získají více informací a kartičky k plnění úkolů,  následně se budou pohybovat po škole a navštěvovat a zhotovovat si z rpzličné nabídky výrobků.

Konec vyučování budeme mít ve 11,40 hodin. V pondělí si zapíšeme do žk.

Na co se již teď můžete těšit ? na práci se zažehlovacími korálky, malování na sádrové odlitky, budete si moc zhotovit žížalu na kolíčku, netopýra, náramek, fotorámeček, marcipánové berušky, žabičky, třpytivou vážku, či Big Shot, pracovat s pryžovou hmotou, navlékat korálky, budete moci navštívit čtenářskou dílnu, zhotovit si origami, či procvičit angličtinu v anglické dílně, …

POZOR: 

Každý žák se  musí předem zapsat a přihlásit do tabulky na 5 stanovišť- tabulky budou od 25.-27.5. připraveny ve vestibulu školy. Kapacita každého stanovišťě bude omezená počtem políček v tabulce. Během dílen se mohou žáci nasvačit ve své třídě. 

E.B.

 

21.5.2016

Výsledek obrázku pro internet

Vážení rodiče, 

zveme Vás na besedu ohledně chování dětí na internetu ve spolupráci se SPŠ na Smíchově.
 
Kdy? v pondělí  30. května, od 17 hodin v budově naší školy.
 
Více informací naleznete na hlavní web. stránce.

Těšíme se na Vás.

E.B.
 
 21.5.2016

Dnešním dnem nám skončil pobyt v Radvanicích na ŠvP. Jsem přesvědčena, že děti se vrací domů plné dojmů a zážitků, neboť spolu prožily spousty zábavy, legrace , tvůrčí práce.

Výsledek obrázku pro narozeninový dort

Ráno jsme však nezapomněli na našeho třetího oslavence –  spolužáka Tomáška Součka a popřáli mu k jeho narozeninám a darovali i jemu sladkost zhotovenou p. kuchařem.

„Milý Tomášku, i Tobě přejeme hodně štěstí, zdraví…“

Ráda bych touto cestou poděkovala celému kolektivu Pensionu Radvanice, který se o nás velmi pěkně staral, vyšel nám vstříct a snažil se splnit každý náš požadavek, pěkné a velmi čisté prostředí a ubytování,  kolegyním p. Mgr. Ivance Širkové a P. Pétě Bartůňkové za plné nasazení všech sil , všem rodičům, kteří věnovali dětem různé dobroty, manželům Minaříkovým za zorganizování a realizaci dopravy a ušetření nemalé finanční částky všem zúčastněným , dopravní společnosti p. Uhra za zapůjčení autobusu a samozřejmě dětem za velmi pěkné chování, byli jsme opakovaně zaměstnanci opravdu za pořádek a chování několikrát pochváleni a děkujeme i majiteli p. Lindauerovi, který nám zdarma zapůjčil prostory discotéky a skvělému mladému DJ.

Rádi bychom všichni  touto cestou poslali pozdrav Emilce Faměrové !!!!

 

obrazek obrazek obrazek

Poděkování patří i naší p. ředitelce Mgr. M. Pažoutové, která celé akce zaštiťuje odpovědností za všechny. 

20.5. E.B.

Dnešním oslavencem je Tomášek Minařík.

Výsledek obrázku pro narozeniny


Milý Tomášku, přejeme Ti hodně štěstí, zdraví,“........



Dnes po snídani se vydáme na druhý celodenní výlet, tentokrát do míst působení naší paní spisovatelky Boženy Němcové. Navštívíme ratibořický zámek, Staré Bělidlo, Rudlerův mlýn..a jistě se dovíme spoustu zajímavých informací.Následně popojedeme do České Skalice,kde si děti prohlédnou Barunčinu školu a Muzeum B.Němcové.

Po návrtatu a odpočinku nás bude čekat příprava na módní přehlídku…

19.5.

velice se omlouvám, včera došlo k výpadku, nebylo možné se připojit se celou noc, ani dnes dopoledne. 

 

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek

Po odpočinku a večeři se děti začaly připravovat na módní přehlídku svých ručně zdobených triček a doplňků, která se uskutečnila v duchu disco na opravdovém parketu a zároveň proběhla velkolepá oslava narozenin všech tří našich spolužáků. Děkujeme rodičům za vynikající domácí dorty a šampáňo !!! Po skončení ve 22,00 se děti nejen velmi rychle přemístily z přízemí na své pokoje, ale velmi rychle také usnuly. To jsme ani jedna z nás nečekala.


 

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek  20.5.

 

obrazek obrazek obrazek


Dnes dopoledne máme  odpočinkovou aktivitu – proběhne souboj v deskových hrách.Vítěze čeká odměna !!! Tak hurá do soutěží.

Zapojí se družstvo: Lachtani, Sovy,  Ňuńáčci, Bombeři, Dragoni.

Protože se žáci  aktivně zapojili a měli zájem naučit se nové hry, vítězi se stali všichni a po dobrém obědě čekala slíbená odměna.

 

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek  


Kromě toho byla rozdána pošta, která  dětem udělala velkou radost.Děkujeme za pozdravy !!!

 

obrazek obrazek obrazek


Odpoledne děti vyrazily na turistickou poznávací túru k rozhledně Žalman.Po cestě si děti prohlédly bunkry.Na závěr večera se konal táborák.

 

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek  18.5.


 

obrazek obrazek obrazek


Kačka má narozeniny, 

my máme přání jediný,

štěstí,zdraví, hlavně to zdraví…


Dnešní den jsme navštívili Zoo Safari.Děti viděly a pozorovaly spousty zvířat, projely se safaribusem a zpracovávaly úkoly v pracovním listě, či zjišťovaly zajímavosti o některých zvířatech.Rádi bychom zde poděkovali p. Minaříkovi, který s námi strávil pěkné dva dny a dovezl nás do zoo.



obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek    


 

Chviličku před večeří jsme zahájili dílničku, ve které si každý zdobil tričko. Podmínkou byly vždy dvě dvojice, které se svými nápady doplňovaly.Jak to dopadlo? Uvidíme v dalších dnech.

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek  

 

Dnešní den jsme zakončili sladkou tečkou od paní Filípkové, od které jsme i letos dostali výborné linecké koláčky.Děkujeme !!!


obrazek obrazek obrazek

17.6.2015

 

Vážení a milí rodiče,

hlásíme se Vám z našeho pobytu. Vše naprosto v pořádku. V pozdních večerních hodinách vloží;m první naše zpravodajství a foto.

Všichni Vás moc pozdravujeme.

E.B.

 

Náš první den – pondělí: 

Nejdříve bych velmi ráda poděkovala všem rodičům za důvěru a panu Minaříkovi za výbornou, bezpečnou dopravu. V Pensionu Radvanice  jsme byli nejen skvěle přivítáni, ale také velmi překvapeni ochotou a vstřícností pana majitele R. Lindauera  a zaměstnanců. Bydlíme ve velmi pěkných ,  zmodernizovaných a krásně čistých apartmánech. Stejně tak jídlo – kuře na smetaně, svačinka i buchtičky s krémem všem chutnalo.

Počasí je chladnější, ale několikrát zasvítilo sluníčko, co je však důležité – neprší.Po krátkém poledním klidu se děti vydaly na procházku, aby prozkoumaly okolí.Po návratu si dle svých zájmů pohrály, popovídaly . Musím všechny děti pochválit, neboť respektovaly pravidla a večerku ve 22,00 hodin a velmi krátce po této hodině byl na všech pokojích klid. 

 

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek  16.5.2016


 

Výsledek obrázku pro Skalecký buk V pátek rádi využijeme pozvání od p. Kasíkové z městského úřadu a půjdeme se podívat na Skalku, kde bude probíhat arboristické ošetření Skaleckého buku, Buku, který je „stříbrným“ Stromem roku 2013. Tato péče slouží k zajištění jeho  zdraví a krásy do dalších let.

Ošetření stromu bude pro děti  zajímavé a zároveň je našim cílem povzbudit jejich zájem o péči o přírodu a prostředí, kde žijí.

Sraz v 8, 00 hod. před školou, s sebou svačinu, pití, sportovní oblečení.Kartičku na oběd + klíče od šatny.

Návrat v 11,45 hod před budovu školy.

Prosím, podepište dnes dětem žk.

E.B.

11.5.2016

 

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek

Děkujeme za pozvání !!!!

 

Omlouvám se za otočené foto, bylo foceno na mobil, bohužel to jinak nejde.


Výsledek obrázku pro škola v přírodě




Adresa:

Pension Radvanice

 Radvanice 170,
542 12 okres Trutnov

 

e-mail: <a>pensionradvanice@email.cz
mobil: +420 603 427 884 (vedení a rezervace)
telefon: +420 499 897 355(provozovna kuchyně)

 


Vážení a milí rodiče, milé děti,

v pondělí 16.května odjíždíme na ŠvP.


Místo odjezdu: parkoviště před zámkem

 

Sraz: v 7,45 hodin

Odjezd: v 8,00 hodin

 

Návrat bude v pátek – předpokládáme čas kolem  17. hodiny před budovu školy.Bude záležet na tom, jak budou plné silnice.

10.5.2016

E.B.


 

Vážení a milí rodiče,

 

Posílám informace ohledně věcí, které potřebujeme, aby měly děti s sebou na náš pobyt.

 

Odjezd a návrat máte v žk a na webových stránkách.

 

V případě jakýchkoliv dotazů kdykoliv mi pište, volejte.

 

Prosím, nezapomeňte v pondělí  před  odjezdem odevzdat formulář o bezinfekčnosti.

 

Prosím, posílejte dětem (můžete dopředu) pohledy…, mají velmi rády večerní poštu a pak těm, kterým nic nepřijde, jsou smutné.

 

 

 

Svačinu

 

 pití na cestu

 

Pastelky

 

lepidlo

 

nůžky

 

krepový papír

 

2× igelitové tašky

 

voskovky

 

kšiltovka

 

jednobarevné tričko ne bílé! (na zničení) 

 

čtvrtka A4 –  4×

 

zápisník

 

propisky

 

baterku (nemusí být)

 

noviny 2 x

 

 materiál k přípravě na akci „předání klíče“

 

peníze na osobní potřeby

 

malý batůžek na turistiku

 

láhev na pití !!!!

 

hygienické potřeby

 

pláštěnka

 

plyšáčka

 

sluneční  brýle

 

repelent proti hmyzu

 

adresy k poslání dopisu + známky

 

mobily,  foťáky, hry, …. děti můžou mít, ale neručím za ztrátu, je to na zodpovědnosti děti

 

E.B.

 

11.5.2016

 

Jídelníček

 

Po                    

 

                             O.  Kuře na paprice, těstoviny

 

                             V.  Dukátové buchtičky se šodó

 

Út                  

 

                            O.  balíček – kuřecí řízek

 

                            V.  Hamburská vepřová plec, houskový knedlík

 

St                   

 

                           O. Moravský vrabec, bramborový knedlík

 

                           V. Těstovinový salát s kuřecím masem

 

Čt                   

 

                          O. balíček – sekaná

 

                          V. Smažený květák, brambor, tatarka

 

Pá                  

 

                          O.Smažený sýr, brambor, kečup

 

                       

 

                     

Pension RADVANICE

Radvanice 170,
542 12 okres Trutnov

e-mail: <a>pensionradvanice@email.cz
mobil: +420 603 427 884 (vedení a rezervace)
telefon: +420 499 897 355(provozovna kuchyně)

  

 

 

 

 


 Výsledek obrázku pro karel IV. obrázky

V rámci připomenutí si 700. výročí  narození našeho významného panovníka se celá škola  zapojuje,  předem připravenými,  různými  aktivitami do projektu.

Naše třída zhotoví podobiznu Karla IV.

Přiložené fotografie budou dokumentovat postup naší práce.

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek

 

Naše práce bude ještě pokračovat, ale musíme počkat, až nám podobizna uschne.

E.B.

9.5.2016

 

Dnes – 11.5. naše práce pokračovala.

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek  

11.5.2016

E.B.

Dnes nás ve škole navštívila paní Bartáková a srdečně děti pozvala na výše uvedenou akci.

V sobotu 11.května pořádá sdružení OÁZA pro malé i větší děti program  za poznáváním minulosti našeho města.

Start bude mezi 14 hod. – 16 hod. na náměstí před kostelem. Cesta s mnoha úkoly povede kolem rybníka až na farní zahradu.

 Všichni jsou vítáni !!!!

E.B.

obrazek

Více informací najdete na: www.oaza.mnisek.cz

Výsledek obrázku pro kytičky proti rakovině

Český den proti rakovině

Český den proti rakovině je nejstarší sbírka v ČR, která se pravidelně koná již od roku 1996.


Rakovina prsu u žen a u mužů


Středa 11. května

Růžová

Minimální prodejní cena (příspěvek za 1 kytičku): 20,– Kč

E.B.

7.5.2016

 

obrazek obrazek obrazek
obrazek  11.5.2016  

 

Výsledek obrázku pro sdružení hasičů praha západ


Naše třída se zapojila do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“.

Okresní sdružení hasičů Praha západ ocenilo práce těchto našich dětí: 


Emily Faměrová

Kristýnka Pařízková

Eliška Medková

Adéla Jandová


Blahopřeji !!!!!!


Bohužel slavnostní ocenění se bude konat 20.5., kdy budeme pobývat na ŠvP.V pondělí si povíme více a zařídím.

6.5.2016

 

obrazek obrazek obrazek

Výsledek obrázku pro fotoaparát Vážení a milí rodiče, milé děti,

dne 26. května proběhne společné fotografování celé třídy. Prosím, pokud možno, neobjednávejte na tento den dětem lékaře.

Cenu za foto: 

společná fotka třídy ............ 35 Kč

skupinky (3 foto) .................3×20 Kč (celkem 60 Kč)


E.B.

4.5.2016

PROGRAM NA ŠVP – 16.5. – 20.5.2016

 

 

Den:

Dopoledne:

Odpoledne a večer

Pondělí:

Odjezd, oběd, ubytování

(odjezd bude upřesněn v příštím týdnu)

Seznámení se s prostředím a poznáním okolí

 

Volnočasové večerní aktivity

Úterý:

Zoo Safari

Zoo Safari

 

 

Večer – dílnička

Středa:

Pěšší turistika (dle výběru na místě)

Odpočinkové aktivity

 

Pěšší turistika – rozhledna ( dle výběru na místě)

 

Dle počasí – táborák

Čtvrtek:

Ratibořice zámek + památky – 2,5 hod. prohlídka s průvodcem

 

Česká Skalice

Muzeum B. Němcové a Barunčina školička

 

Volnočasové aktivity

Pátek:

Písemné a obrázkové  zhodnocení týdne

 

Balení, hry dle vlastního výběru, oběd

Odjezd zpět do Mníšku p. Brdy – k budově školy

 

Návrat bude ještě upřesněn.

 Změna vyhrazena.

 

E.B.

 

4.5.2016

Vůně jarní přírody a  mláďata si dnes děti užívaly na jarní turistické vycházce s p. Bartůňkovou a p. Moravčíkovou.Kolegyním moc děkuji.

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek

3.5.2016

 

4.5. Za pěkné chování obě kolegyně děti velice chválily. Mám radost Smejici se.

E.B.

V rámci výše uvedeného projektu , do kterého je naše škola zapojena, si pravidelně děti pochutnávají každý týden na ovoci, nebo zelenině. Ani minulý týden nebyl vyjímečný.

Děti měly možnost ochutnat cherry žluté, avokádo, rukolu, mochyni, kokosový ořech, granátové jablko, mango, ananas, granny smith, polníček, red chief, pomelo.

E.B.

3.5.2016

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek    

 
 
V pátek 22.4. se naše škola připojila k oslavám Dne Země.Třída 5.A uklidila prostory za školou, kolem jídelny a dětské hřiště.Panu školníkovi jsme pomohli uklidit pořezané větve.
V druhé části pátečního dne jsme se věnovali projektové činnosti. Ve skupinách se každý seznámil s flórou a faunou jednotlivých kontinentů.Jak se nám práce povedly, se můžete podívat na přiložených fotografiích.
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek  

 
E.B.
25.4.2016







hodiny 01

Vážení rodiče,

podle zájmu dětí s Vaším souhlasem a zároveň, pokud by se přidaly ještě alespoň dvě třídy, bychom měli možnost zařídit výtvarnou dílnu pro děti pod vedením manželů Chumových.

Dle nabídky se mi moc líbily hodiny, které by si děti mohly zhotovit. Cena výrobku je 150 Kč. Manželé jsou z Písku, ale neúčtují si náklady na cestovné.

Prosím, prohlédněte si jejich stránky: www.ichum. net

E.B.

14.4.2016

 

obrazek  obrazek

 

Čas od 4.4. do 10.4. jsme strávili v Lotyšsku v rámci programu Erasmus.Byli jsme ubytováni v rodinách tamních studentů.Každý den jsme měli bohatý program. Hráli jsme různé hry, prezentovali přírodu České republiky, navštívili hlavní město Rigu. V sobotu pro nás naše hostující rodiny  připravily návštěvu pláže, restaurace a zábavu na bobové dráze.

Během našeho pobytu jsme používali anglický jazyk. Byla to pro nás velká zkušenost.

Rádi bychom poděkovali paní učitelkám B. Soukupové a S.Lisé za péči a pomoc během našeho pobytu a paní učitelce I.Širkové za možnost se zúčastnit.

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Eliška, Adéla

 

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

obrazek obrazek obrazek

Den země

Vážení rodiče, milé děti,

i v letošním roce si připomeneme den,  který  se slaví po celém světě jako DEN ZEMĚ.

Je to svátek naší Země, planety, která jediná ze všech planet sluneční soustavy umožňuje existenci života – lidí, živočichů i rostlin. Dává nám vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, jídlo, bez kterého bychom nemohli být, prostor, ve kterém žijeme a mnoho dalšího. A my lidé jsme si dlouhou dobu mysleli, že toto bohatství je jenom pro nás a že je nevyčerpatelné. Ale ono tomu tak není. Na naší matičce Zemi žije i přemnoho dalších živých tvorů a rostlin, kteří Zemi ke svému životu potřebují stejně tak nutně jako člověk.


V pátek 22.dubna se připojí celá naše škola a žáci ze všech tříd přispějí k úklidu naší planety.


Konec vyučování bude dle rozvrhu v 12, 50 hodin.

E.B.

7.4.2016

Výsledek obrázku pro třídní schůzka Vážení rodiče,

dovoluji si Vás pozvat na  společnou třídní schůzku, která se bude konat 18.4. od 17,00 hodin v naší třídě.V případě, že se Vám účast nehodí a chtěli byste se mnou mluvit, domluvíme si individuální termín.

E.B.

5.4.2016

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek

Dobré ráno, vážení a milí rodiče,

děti za celý včerejší den i dnešní ranní úklid a snídani moc chválím, byly opravdu moc hodné.Zároveň děkuji maminkám za napečené dobroty, děti si moc pochutnaly.

Ráda bych poděkovala i naší paní asistence Péťě, která nám moc pomohla.

E.B.


1.4.2016


HODNOCENÍ AKCE DĚTMI:


Jako každý rok, tak i letos proběhla v naší třídě Noc s Andersenem.Týden před
se domlouváme, balíme si věci a nakupujeme dobroty.Když nastane náš den, 
tak už se  nemůžeme  dočkat. S odbitím 18. hodiny jsme se všichni sešli ve
škole. Hned poté jsme si řekli, jak bude probíhat celý večer.Hráli různé hry,
plnili úkoly a bavili se.V nočních hodinách jsme rozložili  spacáky a hledali
zašifrovaný a schovaný poklad.Společně si  připomněli zakladatele pohádek
pana H.Ch. Andersena.
Jako vždy to byl krásný večer, plný smíchu, zážitků a radosti.

Zpracovali žáci třídy 5.A 

Vážení rodiče,

posíláme večerní zprávy ze školy. Právě probíhá bojová hra s učením:).

Všechny děti jsou v pořádku a jsou perfektní.

V pozdních hodinách  vložím foto.

31.3.

E.B + P.B.

 

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek  Pokračování v druhé části.

.

Celý článek »»

Výsledek obrázku pro noc s andersenem 2016

Vážení rodiče,

již tradičně i letos se zapojíme do akce na podporu čtenářství – Noc s Andersenem.Dnes děti dostaly lístečky s informacemi . Prosím, spodní díl odstříhněte, podepište a vraťte mi zpět do školy.

Tématem letošního pohádkového nocování je 180. výročí napsání pohádky Malá mořská víla. 

E.B.

29.3.2016

Dne 7.4. (čtvrtek) bude vyučování končit po 4. vyučovací hodině.Zítra si zapíšeme do žk, prosím podepsat. Zároveň prosím chybějící žáky, aby si sdělení zapsali do žk.

Děkuji.

E.B.

29.3.2016

 

Naše třída se zapojila do matematické soutěže Pythagoriáda. Postup do okresního kola si vybojoval Áďa Sikora.

V tomto týdnu – v úterý se  zúčastnil okresního kola.  V silné konkurenci 50 soutěžících se  neztratil, umístil se společně s dalšími žáky se ziskem 10 bodů na krásném 25. – 28. místě. 

Blahopřeji a děkuji za reprezentaci naší  školy.

E.B.

24.3.2016

 

Výsledková listina OK Pythagoriády – 5. ročník                
22. 3. 2016 v ZŠ Rudné              
                
Pořadí    Příjmení a jméno    Škola    počet bodů  


1. – 4. Ohnůtková Petra    ZŠ Řevnice     15    
1. – 4. Květoň Michal    ZŠ Dobřichovice     15    
1. – 4. Švecová Karolína     ZŠ a MŠ Dolní Břežany     15    
1. – 4. Trojan Lukáš    ZŠ a MŠ Dolní Břežany     15    
5. – 9. Podlipný Jakub    ZŠ Rudná    14    
5. – 9. Kramlová Barbora    ZŠ a MŠ Dolní Břežany     14    
5. – 9. Provazník Václav    ZŠ a MŠ  Dolní Břežany     14    
5. – 9. Bílý Matyáš      ZŠ Davle     14    
5. – 9. Varagnat Erik    ZŠ Nučice     14    
10. – 14. Liška Josef    ZŠ Řevnice     13    
10. – 14. Balejová Elsa    ZŠ Řevnice     13    
10. – 14. Kovář Adam              ZŠ Dobřichovice     13    
10. – 14. Holá Andrea    ZŠ Rudná     13    
10. – 14. Kmeťová Eva    ZŠ a MŠ  Dolní Břežany     13    
15. – 20. Uzel Jonáš    ZŠ Černošice     12    
15. – 20. Maxa Lukáš    ZŠ Dobřichovice      12    
15. – 20. Ludvík Jan                ZŠ Rudná     12    
15. – 20. Zábranský Matěj    ZŠ Černošice     12    
15. – 20. Matějovský Jan    ZŠ Rudná     12    
15. – 20. Hajdovský Vojtěch    ZŠ Třebotov     12    
21. – 24. Římal Tomáš    ZŠ Dobřichovice      11    
21. – 24. Šuta Tomáš    ZŠ Horoměřice    11    
21. – 24. Hessingová Sophie    ZŠ Davle     11    
21. – 24. Smutek Martin    Sunny Canadien Int. School     11   
25. – 28. Sikora Adam    ZŠ Mníšek pod Brdy     10  
25. – 28. Logvinenko Yuliya    Sunny Canadien Int. School    10    
25. – 28. Novák Václav    ZŠ Davle     10    
25. – 28. Dejmek Tomáš    ZŠ Černošice     10    
29. – 35. Pořízka Jan    ZŠ Zvole    9    
29. – 35. Voláček Oliver    Sunny Canadien Int. School    9    
29. – 35. Štěrba Jan    ZŠ Rudná     9    
29. – 35. Neuschlová Helena    ZŠ Rudná     9    
29. – 35. Buchalová Tereza    ZŠ Řevnice     9    
29. – 35. Tučková Viktória    ZŠ Nučice     9    
29. – 35. Novotný Tobiáš    Sunny Canadien Int. School    9    
36. – 40. Hostašová Sára    ZŠ Davle     8    
36. – 40. Kraus Jan    ZŠ Černošice    8    
36. – 40. Dočekal Josef    ZŠ Třebotov     8    
36. – 40. Žďárský Ondřej    ZŠ Všenory    8    
36. – 40. Škeřík Jan    ZŠ Rudná     8    
41. – 43. Bendová Petra    ZŠ Davle     7    
41. – 43. Stiles Anthony    Sunny Canadien Int. School    7    
41. – 43. De Merlier Luca    ZŠ a MŠ Dolní Břežany     7    
44. Tomková Ráchel    ZŠ Třebotov     6    
45. Ráža Martin    Sunny Canadien Int. School    5    
46. – 49. Homolková Anna     ZŠ Horoměřice    4    
46. – 49. Chuman Marek    Sunny Canadien Int. School    4    
46. – 49. Vorlíčková Aneta    ZŠ Nučice     4    
46. – 49. Vančura Matyáš    ZŠ Rudná    4    
50. Kučerová Tereza    ZŠ Davle     2   

Výsledek obrázku pro velikonoční zajíček

Vážení rodiče, milé děti, 

všem Vám přeji krásné prožití velikonočních svátků plné sluníčka, klidu a pohody. Všem, kteří budete cestovat, přeji šťastnou cestu!!! 


E.B.

23.3.2016


Jarmark: 

 

obrazek obrazek obrazek
   


 

 

Děkuji všem dětem, které přispěly svými výrobky k báječné atmosféře na jarmarku a děkuji za pomoc Janičce,  Robíkovi a   Marečkovi.

E.B.

23.3.2016

Celý článek »»

   2.blok vystoupeních  3., 4. a 5. tříd  začíná cca  v 15,10 hodin a končí cca v 16,05 hodin.  Malá „ochutnávka“ na co se můžete těšit.

Výsledek obrázku pro velikonoční zajíček                      

                 

začátek třída program
15:10 3.A písnička +tanec
15:49 4.D taneční vystoupení
15:21 4.B 1 Velikonoční říkadla
15:28 4.B 2 taneční vystoupení – Zumba
15:33 4.A 2 písničky
15:38 5.B taneční vystoupení
15:43 4.C taneční vystoupení
15:16 3.B písnička +tanec
15:53 5.A taneční vystoupení
16:00 3.C taneční vystoupení – Skřítkové
16:05 5.C taneční vystoupení

 

Všechny informace, které jste minulý týden obdrželi, platí.Prosím jen o časovou toleranci.Děkuji.

E.B.

20.3.2016

V naší třídě se na prvních třech  místech umístili: 

1. Emily Faměrová

2.Eliška Medková

3.Klára Kosič

Blahopřejeme!!!

21.3.20

Touto cestou bych chtěla poděkovat p. P.Bartůňkové, Vanessce Hevessy, Emilce Faměrové, Kristýnce Pařízkové, Janičce Neubaerové, Elišce Medkové   za zhotovení výrobků na velikonoční jarmark v době svého osobního volna (po vyučování).

E.B.

17.3.2016

 

obrazek obrazek

V rámci výše uvedeného projektu se zapojila celá naše  třída a během dvou týdnů děti splnily dva úkoly. 

1.úkol – namaluj obrázek zvířat, rostlin, které jsou typické pro naši republiku

2. úkol – namaluj  a slož kalendář

Ráda bych všem dětem poděkovala za přístup k práci a naprosté respektování termínu splnění !!!!!!!!

Naše práce  a fotky  byly odevzdány p. uč. Mgr. I.Širkové Šifelové

E.B.

17.3.2016

Zvířata a rostliny : 

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek    


Kalendáře: 


obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek

obrazek

 

Vloženo 21.3.2016

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
 
obrazek  



Výsledek obrázku pro velikonoční jarmark


Vážení rodiče,

žáci naší školy si pro Vás nachystali různá představení a výrobky  v rámci oslav svátků jara.

Naše třída vystoupí v bloku 3. – 5. tříd.Vystoupení začnou  v 14, 55 hodin do 15,55 hodin.

Vystoupení naší třídy je naplánované na 15,40 hodin.

Bylo by dobré, abyste se , pokud možno, zúčastnili celého bloku od začátku až do konce z důvodu zajištění klidu všem vystupujícím třídám.

 

Velikonoční jarmark bude pro Vás připraven od 14,00 hodin v prostorách školní jídelny.

Děti si budou moci své výrobky v jídelně připravovat od 13,30 hodin.

 

Přeji všem příjemné  zážitky.

E.B.

15.3.2014


Informace pro děti: 

Před vystoupením se sejdeme v 15,00 hodin v naší třídě

Na jarmarku děti zastoupí Marek, František, 

Oblečení – děvčata kraťasy a tílka, chlapci barevná košile.

Po skončení bloku si děti rozeberou rodiče, nebo každý odejde sám. (dle přání rodičů)

Na stres před přijímačkami lze vyzrát, říká Scio

Přijímačky na střední školy jsou mnohdy pro budoucí studenty a studentky první velkou volbou v životě, proto bývají pro ně i jejich rodiče velmi stresující. Přitom právě přílišná nervozita a z ní pramenící roztěkanost může značně negativně ovlivnit předvedený výkon. Společnost Scio radí, jak lze tento stres eliminovat. Je však důležité si uvědomit, že takovou pomoc nepotřebuje úplně každé dítě. Někoho může znepokojovat jen jakékoli připomínání zkoušky.

 

Na stres u přijímaček lze vyzrát, jen se nesmí podcenit příprava.

FOTO: Scio

Dnes 14:01

Naprostý klid je jedna věc, vědomosti druhá, nicméně neméně podstatná. Zvládání stresu je důležité, ale není možné se až do poslední chvíle tvářit, že vlastně žádný přijímací test neexistuje.

Simulace zkoušky doma

Podle společnosti Scio lze přípravu rozfázovat následujícím způsobem. Když zbývá do přijímaček pár týdnů, je velmi motivující dopřát dítěti pocit, že udělalo pro dobrý výsledek vše. Tedy aby měl školák možnost přípravy na přijímací zkoušky, která odpovídá jeho potřebám a požadavkům školy. Ideální je, pokud si dítě může vyzkoušet modelové testy.

Přetěžování je ale kontraproduktivní, stejně tak situace, že veškerou aktivitu vyvíjí jen rodič, což mu na náladě také nepřidá. Dále je potřeba zjistit, jak přijímací zkoušky probíhají, ať uchazeč o studium ví, do čeho jde. Zkoušku lze i nasimulovat doma.

Také je možné zkusit si atmosféru i podmínky přijímacího řízení v rámci srovnávacích zkoušek. Ty probíhají v mnoha školách. „Zvolit lze i formy přípravy, které jsou určeny přímo na poslední chvíli. Například příprava zaměřená na slabá místa poskytuje díky tzv. adaptivnímu prostředí možnost zlepšovat slabá místa. Otázky, ve kterých dítě chybuje, jsou mu nabízeny opakovaně až do odstranění chyb,“ vysvětluje Adéla Zelenda Kupcová ze společnosti Scio.

Přijímačky nejsou osudovým okamžikem

Pro děti může být rovněž užitečné, když si s nimi budou rodiče o přijímačkách povídat - co od samotné školy čekají, proč se tam mohou těšit či co by se chtěly naučit.

 

FOTO: Scio

„Je potřeba si také vyjasnit, co se stane, pokud dítě neuspěje,“ připomíná odbornice na vzdělávání s tím, že to nemůže ovlivnit rodinné vztahy a že i případný neúspěch je řešitelný. „Například půjde na jinou školu a za rok může zkusit přestoupit… Přijímačky by zkrátka neměly být pro dítě strašák, osudový okamžik, který rozhodne o zbytku jeho života.“

Když zbývá do přijímaček několik dní, měla by příprava spočívat už jen v lehkém opakování. O přijímačkách by se mělo mluvit méně, místo toho s důvěrou ve schopnosti budoucího studenta naplánovat třeba program na letní prázdniny.

Přijímačky neskládají rodiče

Večer a ráno před přijímačkami je nejpodstatnější klid. A pak to hlavní: vyrazit ráno včas a správným autobusem. Vše je samozřejmě individuální, někdo si zase pro jistotu rád to podstatné zopakuje ještě ráno.

Rodiče by hlavně měli své emoce držet pod kontrolou a vlastní nervozitu nepřenášet na potomka. Oni přijímačky nedělají, ač to tak někdy z jejich jednání může vypadat.

Potřebuje dítě pomoc?

Odpověď na otázku, zda školák pomoc nejen rodičů vůbec potřebuje, souvisí podle společnosti Scio s tím, jakou míru volnosti mu nechávají. Nechat volnost v tom, aby se dítě samo rozhodovalo, přináší riziko, že pokud si zvolí špatně, ponese následky.

Je už jedno, zda špatným rozhodnutím je výběr nevhodné školy nebo neučení se. Otázka zní, nakolik chce rodič své dítě takzvaně vodit za ručičku a kdy už nechá jeho rozhodnutí na něm.

„Rozhodnutí o tom, nakolik jako rodič budu do přípravy na přijímací zkoušky zasahovat, hodně závisí i na osobnosti a věku dítěte. Některé dítě potřebuje vedení v tom, kdy a co má dělat, jiné zas potřebuje pomoct s procvičováním jednotlivých příkladů. Někdo si ani není schopen zjistit, co zkoušky obsahují, a někdo je zas zcela samostatný a zjistí si vše sám a dokonce se sám na zkoušky připraví,“ říká Lukáš Šlehofer ze společnosti Scio.

„Neexistuje tedy jednoznačný recept, který by platil pro všechny. Konkrétní kroky je vhodné vždy uzpůsobit potřebám dítěte a možnostem rodičů. Je ale vhodné se otevřeně s dítětem bavit a probírat s ním jednotlivé možnosti,“ dodává.

 

Výsledek obrázku pro matematický klokan

 

Vážení rodiče, milé děti,

opět po roce na naší škole proběhne mezinárodní ročník  výše jmenované matematické soutěže.

Kdy? 18.3. 2016 (pátek), protože tento den nemáme v rozvrhu matematiku, uděláme si malou změnu. Klokana v kategorii Klokánek budeme psát 1. a 2. vyučovací hodinu (započtena příprava, pokyny..).

Všem přeji hodně štěstí při řešení úkolů.

E.B.

9.3.2016

 

Výsledek obrázku pro velikonoce



Vážení rodiče,

v rámci velikonočního jarmarku bude i letos tombola. Dovoluji si Vás poprosit o věnování nepotřebných dekorací, plyšáků, knih, drogistiky či cukrovinek… do tomboly.Darované věci můžou děti nosit od zítřka do naší třídy.

Výtěžek bude použitý pro děti naší školy.

Předem moc děkuji.

 

E.B.

Výsledek obrázku pro velikonoce

Vážení a milí rodiče, přátelé školy,

již čtvrtým rokem si Vás dovolujeme pozvat na oslavu svátků jara, které proběhnou v naší škole dne 23. března v době od 14,00 hodin do 17,00 hodin.

V rámci oslav Vás bude čekat vystoupení  Vašich dětí ve školní tělocvičně a spousty pěkných výrobků na velikonočním jarmarku ve školní jídelně.

Všichni jste co nejsrdečněji zváni !!!!!!

Vyučování v tento den bude končit v 11,50 hod.

E.B.

2.3.2016

V rámci hodin výtvarné výchovy jsme se zapojili do vyhlášené soutěže požární ochrany. O nelehké práci požárníků jsme si v hodinách  povídali.Děti samy vyprávěly své zážitky, či předávaly ostatním různé informace načerpané z médií. 

Všichni věděli, že tito profesionálové  pomáhají nejen  při vypuknutí požáru, ale při záchranách lidských životů, záchraně zvířat, živelných pohromách…

Za jejich práci a mnohdy nasazení vlastního života při akci jim patří naše poděkování.

Výkresy dětí jsou velmi pěkné a i v případě, že nezískají žádnou cenu, jsem přesvědčena, že je důležité dětem připomínat důležitost každé práce.

E.B.

2.3.2016

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek  3.3.2016  

 

 

Vážení  a milí rodiče, milé děti,

nadále sbíráme plastová víčka. tentokrát pro Kubíka. Krabice je ve třídě.

Děkuji.

E.B.

2.3.2016

 

Za vysbíraná víčka – peníze uhradíme Kubíčkovi další intenzivní rehabilitační pobyt a pravidelnou rehabilitaci, tak abychom Kubíčka co nejvíce i díky Vám posunuli vpřed.

 

Prosím, pomozte nám se sběrem víček. Vás to nic nestojí a nám to moc pomůže.

 

 

V pátek jsme se se stážisty rozloučili a předali malé dárky, které děti zhotovily.

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek  26.2.2016

Pondělí 22.2.

V rámci vyučování nás navštívila studentka z Gruzie.

 

obrazek obrazek obrazek

Úterý 23.2.

Dnes jsme poznali dalekou Indonézii…

 

 

Středa 24.2. – Global Village

Dnes naši hosté představili svoji zemi v jednotlivých stáncích ve školní tělocvičně. Děti byly nadšené!

 

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek

Vloženo 25.2.

 

Pátek 26. 2. – student z Gruzie

 

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek  26.2.  

Dnes ráno v 8,00 hodin proběhlo přivítání zahraničních studentů. Během celého týdne budou navštěvovat jednotlivé třídy prvního i druhého stupně, prezentovat nejen svoji zemi, ale komunikovat s dětmi v anglickém jazyce.Věříme, že tato zkušenost, stejně jako v loňském roce,bude pro děti opět prospěšná.

Ráda bych poděkovala našim dětem a současně dětem ze 3.B a 5.B  za velmi pěkná vystoupení. Přikládám fotky, zároveň je to  i malá „ochutnávka“ na velikonoční akademii.

E.B.

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek  22.2.2016  

Výsledek obrázku pro matematika Naše třída se zapojila do logické matematické soutěže Pythagoriáda. Postup do okresního kola si vybojoval Adam Sikora.

Okresní kolo se bude konat v úterý 22.března v ZŠ Rudná.

Blahopřejeme.

E.B.

19.2.2016

Výsledek obrázku pro poděkování za sběr papíru

Vážení rodiče, milé děti,

ráda bych Vám alespoň touto formou poděkovala za sběr starého papíru, Vám, rodičům za  jeho odvoz ke škole.Vaší pomoci si velmi vážím.Poděkování patří  i Tomáši Součkovi, který   který každý den obětavě přivezl téměř čtyři kila sám autobusem.

Děkuji každému, kdo se do akce třídy zapojil a přispěl. Finanční částku použijeme k uhrazení dopravy na ŠVP.

Naše třída sebrala celkem: 2 610 Kg

Nejvíce shromáždili a dovezli: 

T. Minařík s rodiči – 1 072 Kg, V. Svrčková s rodiči – 679 kg, F.Schich s rodiči – 172 Kg,  Jenda Herynek – 148 kg, K.Paichlová s rodiči – 145 kg, B.Bohiňák s rodiči – 81 kg, K.Višková s rodiči – 61, 60 kg, A.Jandová s rodiči – 50 kg a další spolužáci ve třídě.

E.B.

19.2.2016

dscn9109-nahled Ve čtvrtek 18.2. se konala recitační přehlídka žáků 5. tříd a druhého stupně. Naši třídu  velmi pěkně reprezentovala Klárka Kosič.

Za svoji účast si odnesla diplom od paní učitelek B.Majerové, L. Krupkové a H. Hájkové za velmi pěkný přednes vybrané básně.

Blahopřejeme!!!!!!

E.B.

19.2.2016

 

obrazek  

Výsledek obrázku pro koláče

Vážení rodiče,

příští týden naši školu navštíví zahraniční studenti a v rámci zlepšování komunikace dětí v anglickém jazyce  budou navštěvovat jednotlivé třídy. Chtěla bych Vás poprosit, zda byste byli tak moc hodní a kterýkoliv den v týdnu pro studenty něco sladkého, či slaného neupekli.Pokud ano, dejte mi , prosím, do pátku po dětech vědět.


Přivítání studentů proběhne v pondělí v 8,00 hodin a stejně jako v loňském roce, i letos  je uvítáme tanečním vystoupením.



Studenti v naší třídě:

 

Pondělí

3.hodina

Tetiana Antoniv – Ukrajina

 

Úterý

2.hodina

Safira Hanifah Fermat – Indonézie

 

Středa

3.hodina

Tělocvična – Global Village (prezentace jednotlivých zemí )

 

Čtvrtek

1.hodina

Akaki Dumbadze – Gruzie

 

 

 17.2.2016

E.B.





Připomínám: 

zítra 17.2. konec vyučování v 11,50 hodin!!!!! Š. jídelna a družina v provozu.
E.B. Všichni mají zapsáno a podepsáno v žk.

16.2.2015

E.B.

 

Vážení rodiče,

příští týden proběhne ve škole projekt Edison. Již jsem v akcích informovala.Rádi bychom Vás poprosili, pokud by to bylo možné, o ubytování studentů. V případě, že máte někdo zájem, bližší informace naleznete na hlavní webové stánce školy, zároveň informace poskytne p. uč. I.Širková. Lze se doptat i u mě.

E.B.

14.2.2016

Čtvrtek 11.2. 2016

 

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek

Výsledek obrázku pro recitace básně

Zarecitovat si vybranou báseň budou mít možnost zájemci ve čtvrtek 18.2. odpoledne. Čas bude upřesněn.Pokud budete mít zájem, prosím o informaci.

E.B.

9.2.2016


banner_728x90px

Vážení rodiče,

jako autoři příručky Bezpečně na internetu si Vás dovolujeme oslovit v souvislosti se spuštěním našeho nového webu www.kyberšikana.eu (opravdu s háčkem).

Web je určen pedagogům, žáků i rodičům a v podstatě každému, kdo by se o daném tématu chtěl dozvědět více, s každou novinkou ve světě internetu bude aktualizován.

V primární prevenci rizikového chování se pohybujeme již spoustu let,  poslední tři roky lektorujeme i pro rodičovskou veřejnost.

Jsme přesvědčeni, že rodiče jsou ti, kteří plně odpovídají za své děti a škola nemůže zůstat sama na vzdělávání dětí v této oblasti, zvláště když u počítače dítě sedí převážně doma.

Samozřejmě jsme tu nadále i pro Vás, kdykoli budete potřebovat poradit, pomoci,  neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Eva Burdová, MBA   a   PhDr. et Mgr. Jan Traxler

Převzato z e-mailu výše jmenovaných lektorů

PhDr. Mgr. Jan TRAXLER
+420 603 241 841
+420 608 241 841
traxart@traxart.cz
www.traxart.cz
www.kyberšikana.eu
ICQ: 326 290 170
Skype:jantraxler

 

 8.2.2016

Výsledek obrázku pro sběr papíru V letošním roce proběhne sběr starého papíru v době od 15. února do 19.února.Výtěžek z této akce použijeme na uhrazení dopravy na školu v přírodě, jak jsme se již na podzim domluvili.Každým kilem  papíru přispějeme pro všechny.

30.1.2016

E.B.

Výsledek obrázku pro brdský kos V letošním roce je  vyhlášen  již 16. ročník pěvecké soutěže pro děti a mládež – BRDSKÝ KOS 2016.

Pravidla soutěže zůstávají stejná, pouze došlo k jednomu omezení ve IV. kategorii – kategorii skupin.

Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích: I. (5 – 8 let), II. (9. – 14 let), III. (15 – 18 let) a IV. kategorie, která je určená pro smíšené dvojice nebo skupiny. Zde je právě to omezení, že soutěžící může vystoupit v maximálně dvou skupinách.

KDY ?

Soutěž se bude konat v sobotu  28. května 2016. Pokud bude příznivé počasí, tak  v krásné zahradě Státního zámku Mníšek pod Brdy. V případě nepříznivého počasí  v Městském kulturním středisku.

Co můžeš vyhrát ?

Originální sošku Brdského kosa . elektroniku od již tradičního partnera Brdského kosa Družstva Eurosignál.

Úspěšní zpěváci se také představí divákům na náměstí v rámci Skalecké pouti 2016 na velkém podiu.

 Bude udělena i cena diváka.

Soutěž Brdský kos 2016 se koná pod záštitou starosty Ing. Petra Digrina, Ph.D. a místostarostky Daniely Páterové.

30.1.2016

E.B.

 

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro pythagoriáda

 V úterý 26.1. si děti zkusily řešit v rámci školního kola matematické logické slovní úlohy.Toto jsou řešitelé, kteří obsadili první tři místa.

 

1. Adam Sikora

2.Emily Faměrová a Jenda Herynek

3.Kristýna Pařízková, Brian Bohiňák a Tomáš Minařík

E.B.

27.1.2016

 

obrazek  

Ve čtvrtek 28. 1. bude ukončeno 1. pololetí letošního školního roku, vydáno vysvědčení. Konec vyučování je stanoven na 11,50 hodin.

Děkuji všem rodičům  za podepsané žákovské knížky.

Všichni žáci dostali pochvalu ředitele školy za aktivní přístup k soutěži Hravě žij zdravě a přípravu vánočního pásma pro nejmladší žáky naší školy. Toto sdělení najdou až na konečném vysvědčení 30.6.2016.

 

Výsledek obrázku pro prázdniny

 

V pátek 29.1. jsou pololetní prázdniny a na ně navazují prázdniny jarní. Všem dětem přeji hezké volné dny, načerpejte hodně sil k další práci ve druhém pololetí.

E.B.

27.1. 2016

Žáci, kteří získali 1. – 3. místo v jednotlivých soutěžích postupují do okresního kola, které se bude konat v pondělí 25.ledna první vyučovací hodinu v učebně počítačů. Gratuluji.

 

Finanční gramotnost – I.kategorie    

 
1 Jan Herynek    5A
2 David Náhlík    5B
3 Ondra Vočka    5B
4 Tereza Wittigschlagerová    5A
5 Matěj Kopecky    5B
6 Vašek Šeler    5A
        
        
SAPERE – I.kategorie 

     
1 Matyáš Rubeš    5B
2 Emily Faměrová    5A
3 Adéla Jandová    5A
4 Petr Bartoš    5B
5 Ondřej Vašina    5B
6 David Náhlík    5B
        
        
Tuta Via Vitae – I.kategorie    

    
1 Ludmila Kretschmerová    5B
2 Adéla Jandová    5A
3 David Náhlík    5B
4 Vanessa Hevessy    5A
5 Tomáš Souček    5A
6 Emily Faměrová 5A

 

Převzato z e-mailu od p. učitelky Mgr. H. Kedajové.

E.B.

19.1.2016

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS